Mennyire hasonlít a német és az angol?

A franciával és az olasszal szemben (amelyek úgynevezett román nyelvek), a német és az angol is germán nyelv. A modern angol nyelv, ami az angolszász angolból fejlődött ki a mai Nagy-Britannia területén, és a német nyelv egy tőről fakad: protogermán. Mivel a német nyelvtan eléggé összetett, így ellentmondásosnak tűnhet, hogy az angol és a német lexikailag 60 százalékban hasonlóak.

Ennek egyik történelmi oka, hogy még mielőtt Hódító Vilmos 1066-ban Angliába vezette volna a normann inváziót, a területet már i.sz. 500-800 körül germán törzsek foglalták el. Így mire a normann (vagy francia) és a latin befolyást gyakorolt ​​a régi angolra, azt már erősen befolyásolta a német.

Ezért tűnik a Shakespeare-i angol nyelvtani szerkezete ilyen „idegennek”. Vegyük például a következő sort a Hamletből:

“Neither a borrower nor a lender be;

For loan oft loses both itself and friend,

and borrowing dulls the edge of husbandry.”

(Sem hitelfelvevő, sem kölcsönadó,

Mert a kölcsön gyakran elveszíti önmagát és barátját,

A kölcsönfelvétel pedig eltompítja a gazdálkodás szélét.)

Érdekes megfigyelni, hogy a „to be” ige hogyan szerepel a kifejezés végén a pontosvessző előtt. Az igét a mondat végére helyezni egyértelműen német behatás. A Shakespear-i angol ráadásul kísérletezőnek is tűnhet a modern angolt beszélők számára, hiszen a mondat részei átrendezhetők aszerint, hogy melyik információt szeretnénk hangsúlyozni. Ugyanez a német nyelvben is általános: attól függően, hogy hová kerül a mondatban, egy napszak, vagy a hét egy napja lehet hangsúlyos, vagy kevésbé fontos is. Ez a magyar nyelvben is működik: Kedden találkozunk. Találkozunk kedden.

A két nyelv felismerhető egymás alapján

Könnyen kitalálható, hogy az ich habe és az I have ugyanazt jelenti (valamivel rendelkezem, van valamim), ahogy a zu lernen és a to learn jelentése is azonos (tanulni). Az angol számos egyéb kifejezést is átvett, amiket olyan gyakran használnak, hogy eszükbe sem jut a német eredetük: Kindergarten, Doppelganger, Gestalt, Wanderlust. Ennek ellenére a két nyelv szókincse nagyon is eltérő, így az új kifejezések memorizálásával éppen annyi időt kell töltenie, mint bármely más nyelv esetében.

Az egyik nagy különbség a nyelvek között, amint azt fentebb megjegyeztük, hogy a németben az ige szinte mindig a mondat végére kerül. Ezzel ellentétben az angolban az ige általában középen áll. Vegyük azt a mondatot, hogy „Ihatok még egy sört?” (Can I have another beer, please?) Németül így hangzik ugyanez: „Kann ich bitte noch ein Bier haben?” Szó szerint lefordítva angolra ez a következő lenne: „Tudok én, legyen szíves, kérni még egy sört?” (Can I please another beer have?) Biztosan furcsán hangzik az angol fülnek, de mit tegyünk, ha ez a német szórend?

További különbség, hogy a német nyelvben minden főnév nagybetűvel íródik, függetlenül attól, hogy a mondat elején, közepén vagy végén szerepel (pl. a „Bier” szó a fenti példában). Az alapvető nyelvtani különbségeken kívül az írásos kommunikációban az etikett terén is vannak különbségek. Például, amikor e-mailt vagy levelet írunk valakinek, a személynevet követő első szót nem kell nagy betűvel írnunk: Dear Anna, Please forgive the late reply németül Liebe Anna, entschuldige bitte die späte Antwort (Kedves Anna! Bocsáss meg a késői válaszért).

Szintén nagyon gyakori a hivatalos címek használata németül, például „Frau” (Mrs./Asszony) és „Herr” (Mr./Úr), amikor valakivel csak felületes az ismeretségünk. Az olyan megnevezések, mint a „PhD” és az „MD” szerepeltetése a nevek részeként különösen tudományos kontextusban fontos.

Összefoglalva, bár a német és az angol jobban hasonlít, mint mondjuk az angol és a francia, azért még így is vannak közöttük kisebb, nagyobb különbségek, amelyeket szem előtt kell tartani a tanulás során.

10 német szó angol megfelelő nélkül

1. Frühjahrsmüdigkeit

Ez az úgynevezett „tavaszi fáradtság”. Ez egy, a téli időszakból ránk ragadt, március és május között tapasztalható letargikus állapot. Németországban gyakori, sokan ilyenkor fáradtságot, szédülést, fejfájást, ingerlékenységet, akár végtagfájdalmat is tapasztalnak, és érzékenyebbek lehetnek az időjárásra.

Bár hivatalosan nem ismerik el kóros egészségügyi állapotként, a becslések szerint a németek több mint felét érinti.

2. Kopfkino

Avagy „fejmozi”, amely a kopf (fej) és kino (mozi) szavakból épül fel. Magyarul talán a „gondolatkísérlet” elnevezés a legtalálóbb erre a jelenségre. Azt a momentumot írja le, amikor képeket pörgetünk a fejünkben – legyen szó akár emlékek soráról, akár elképzelt, jövőbeli jelenetekről.

3. Freundschaftsdienst

Képzelje el, hogy egy barátja nehéz időszakon megy keresztül, és Ön minden egyéb dolgot félretéve megjelenik az ajtajában, csak hogy segítő kezet és társaságot nyújtson neki – hiszen erre valók barátok, és fordított esetben ő is ugyanezt megtenné Önért. Ez a Freundschaftsdienst, szó szerint fordítva a „jóbaráti szolgálat”, vagyis a baráti szívesség. Mindannyian ismerjük a fogalmat, de a németeknek természetesen külön szavuk van rá.

4. Verschlimmbesserung

Ez a szó arra utal, amikor jó szándékunk ellenére inkább rontunk a dolgokon, semmint javítanánk. Lehet, hogy Ön is gondolta már úgy, hogy egy baráti kapcsolatot csak a helyes szavakkal tud helyrehozni – amikor azonban kimondta őket, csak mélyebbre ásta magát, s végül kiderült: okosabb lett volna csendben maradni.

Elég általános jelenség ez ahhoz, hogy megérdemelje a saját kifejezését minden nyelven – németül mindenesetre már létezik.

5. Sehnsucht

Ez a kifejezés, amely a sehnen (sóvárogni) és sucht (függőség, erős vágy) szavakból származik, vágyat, epekedést, vagy sóvárgást jelent valaki vagy valami után. A szó az érzés által okozott betegségre utal.

Érezhetünk ilyesmit egy rég nem látott barát érkezésének kapcsán, de használhatjuk egy hosszú utazás során felmerülő honvágy érzésének kifejtésére is.

6. Torschlusspanik

Vagyis kapuzárási pánik. Általánosságban arra az érzésre is utalhat, amikor egy konkrét projekt során szorít minket a határidő; azonban szélesebb körben elterjedt az az értelmezés, amely a biológiai óránkkal van összefüggésben (amikor érezzük magunkon éveink súlyát és annak terhét, hogy még nem találtunk párt magunknak, vagy nem alapítottunk családot). A német élőbeszédben bármilyen kontextushoz igazíthatja ezt a kifejezést, amely éppen releváns az Ön számára.

7. Schnapsidee

Volt már olyan ötlete, ami zseniálisnak tűnt, de másnap - miután kialudta az átmulatott éjszaka mámorát - egyenesen szörnyű volt? Ez egy Schnapsidee, az a fajta vad ötlet, ami egy-két kör rövidital elfogyasztása után merül fel bennünk, hogy aztán később megbánjuk (mint egy tetoválást, amit ebben az állapotban csináltattunk, vagy egy üzenet, amit az exünknek küldtünk).

Konkrétan ennek a kifejezésnek sincs angol kifejezése – bár a fogalmat ők is jól ismerik.

8. Weltschmerz

Érezte mostanában, hogy letaglózza a világ súlya? Ez a Weltschmerz, vagyis „a világ fájdalma”. Nyugodtan használja ezt a kifejezést, ha úgy érzi, túlterhelik az aktuális események, kiábrándult a politikából, vagy más módon kapja azon magát, hogy a dolgok állása miatt panaszkodik.

9. Feierabend

Ismeri azt a felszabadult érzést, amikor vége a munkaidőnek? Ez a Feierabend, avagy „ünnepi este” – a jól megérdemelt pihenés. A németek így kívánnak egymásnak kellemes időtöltést a szabadság alatt, de napszaktól függetlenül is használják (mondjuk amikor az éjszakások reggel 8-kor leteszik a műszakot).

Mindannyian ismerjük ezt az érzést, de nincs rá megfelelő kifejezés angolul. A németeknek viszont sikerült egy szóban összefoglalniuk!

10. Fernweh

Leginkább elvágyódásnak fordíthatjuk magyarra, szöges ellentéte a honvágynak. Ez a kifejezés azt jelöli, amikor valaki távoli vidékekre, utazásra sóvárog, és csak akkor lesz elégedett, ha bohém módra csak úgy sodródhat; a legboldogabb pedig, ha új helyeket lát és új embereket ismer meg.

Szélesítse látókörét! Tanuljon új nyelveket a Berlitz Nyelviskolával!