Hogyan mondjuk angolul, hogy sajnálom? 

Sokan azt hiszik, hogy az I’m sorry és az excuse me egymás szinonimái, és mindkettőt ugyanúgy használhatjuk bocsánatkéréskor. Valójában viszont a két kifejezést más-más helyzetekben alkalmazzuk.

Például, ha valami rosszat tettünk, mondhatjuk, “I’m sorry,” de ha előre elnézést akarunk kérni azért, mert ki szeretnénk kerülni valakit, aki éppen az utunkban áll, akkor az “excuse me” a helyes választás. Fontos, hogy megértsük a különbséget a két kifejezés között, mert téves használatuk gorombaságnak tűnhet bizonyos helyzetekben. Ez könnyen elkerülhető az alábbi egyszerű szabály betartásával: egy elkövetett hiba vagy vétek miatti utólagos bocsánatkérésre a "sorry", az előre való engedélykéréskor pedig az "excuse me" használatos.

Álljon itt még néhány kifejezés, amelyek bizonyára ismerősek lesznek. Ezek a későbbi táblázatokban is felbukkannak majd, de itt külön tárgyaljuk őket, mert fontos, hogy már az elején megértsétek a különbségeket a használatukban.

Kifejezés

Szituáció

I beg your pardon

Ez egy kifinomult választás, ha megütközést vagy meglepetést akarunk kifejezni.

I apologize

Ez a legegyszerűbb kifejezés, ha bocsánatot akarunk kérni egy rossz cselekedetért.

Pardon

Így kérjen meg valakit, hogy ismételje meg, amit mondott, ha nem hallotta jól.

My bad

Ez szleng, és leginkább barátok vagy fiatalok között használatos. Laza stílus, csak kisebb hibák vagy vétségek esetén alkalmazható.

Hogy kérjünk bocsánatot, ha megsértettünk valakit?

Amikor bocsánatot kérünk valakitől, akit megbántottunk, lényegében magunkra vállaljuk a felelősséget valamiért, ami részben vagy egészében a mi hibánk volt - annak reményében, hogy a sértett fél megbocsát és mindenki nyugodtan továbbléphet. Ilyen esetekben egyértelműen kinyilvánítjuk, hogy értjük, mivel sértettük meg az illetőt és azt, hogy őszintén törekszünk a hibánk kijavítására.

A bocsánatkérés kifejezésére különféle variációk léteznek az angolban attól függően, mennyire formális vagy közvetlen a felek kapcsolata. A leggyakoribb kifejezés az “I’m sorry,” amit a “for” és egy főnév hozzáadásával jobban is kifejthetünk, például: “I’m sorry for the mistake I made” vagy “I’m sorry for the way I reacted.” („Sajnálom, hogy hibáztam,” vagy „Bocsánat, hogy így reagáltam”.) Ha egy kicsit hosszabb magyarázatot akarunk adni, a bocsánatkérést egy “that”-es tagmondattal is kibővíthetjük: “I’m sorry that I forgot your birthday,” vagy “I’m sorry that I offended you.” („Bocs, hogy elfelejtettem a szülinapodat”, vagy „Sajnálom, hogy megbántottalak”.)

Itt van még néhány kifejezés arra az esetre, ha valakit megbántottunk.

Bocsánatkérés

Kiejtés

Szituáció

I’m very/truly/terribly/deeply sorry.

/ ˈaɪm ˈveri/ˈtruli/ˈterəbli/ˈdipli ˈsɑri/

Akkor használjuk, amikor biztosan tudjuk, hogy megsértettük a másikat és őszintén elnézést akarunk kérni.

I’m so sorry about that.

/ ˈaɪm soʊ ˈsɑri əˌbaʊt ðæt/

A fenti helyzetben ugyanúgy használható

I feel terrible, I’m so sorry.

/ ˈaɪ ˈfil ˈterəbl̩ ˈaɪm soʊ ˈsɑri/

A fenti helyzetben ugyanúgy használható

I’m so sorry, that was thoughtless of me.

/ ˈaɪm soʊ ˈsɑri ðæt wəz ˈθɒtləs əv mi /

Akkor használjuk, ha valakit figyelmetlenségből bántottunk meg.

I’m sorry, that was wrong of me.

/ ˈaɪm ˈsɑri ðæt wəz rɒn əv mi /

Akkor, használjuk, ha tudjuk, hogy rosszat tettünk.

I was wrong about that.

/ ˈaɪ wəz rɒn əˌbaʊt ðæt /

Ezt akkor használjuk, ha egy hibánkat kell beismernünk.

I’m sorry, that was my fault.

/ ˈaɪm ˈsɑri ðæt wəz maɪ ˈfɒlt /

Ha el akarjuk ismerni, hogy kárt okoztunk valakinek azzal, hgoy hibáztunk.

I’m very sorry for the way I behaved.

/ ˈaɪm ˈveri ˈsɑri fər ðə ˈweɪ ˈaɪ bəˈheɪvd /

Ha a goromba viselkedésedért akarunk bocsánatot kérni.

I apologize. I was out of line.

/ ˈaɪ əˈpɑləˌdʒaɪz ˈaɪ wəz ˈoʊt əv ˈlaɪn /

A fenti helyzetben ugyanúgy használható.

You can blame me for that.

/ ju kən ˈbleɪm mi fər ðæt /

Ezzel elismerjük, hogy a mi hibánk volt, ami történt, és vállaljuk a felelősséget.

How should I apologize to you?

/ ˌhaʊ ʃəd ˈaɪ əˈpɑləˌdʒaɪz tə ju /

Érdeklődés, hogy mi lenne a bocsánatkérés legmegfelelőbb módja.

I wanted to say I’m sorry/I want to tell you I’m sorry.

/ ˈaɪ ˈwɑntɪd tə ˈseɪ ˈaɪm ˈsɑri/ ˈaɪ ˈwɒnt tə ˈtel ju ˈaɪm ˈsɑri /

Udvarias bocsánatkérési forma.

Hogyan fejezzük ki együttérzésünket akkor, ha valami rossz történt egy számunkra fontos emberrel?

Gyakran fejezzük ki sajnálatunkat akkor is, ha a kellemetlenséget nem mi okoztuk. Együttérzésünk kinyilvánítására ilyenkor egy egyszerű “I’m sorry” a legkézenfekvőbb. Nem mintha felelősnek éreznénk magunkat - egyszerűen azt akarjuk éreztetni, hogy osztozunk a másik bánatában vagy bosszúságában.

Persze megannyi variációban elmondhatjuk valakinek, mennyire sajnáljuk a vele történteket:

A sajnálat, együttérzés kifejezése

Kiejtés

Szituáció

I’m so sorry to hear that.

/ ˈaɪm soʊ ˈsɑri tə ˈhɪr ðæt /

Ha együttérzésünket akarjuk kifejezni, amikor a másikat egy rossz dolog érte. (kivéve egy neki kedves személy halálakor).

I’m sorry that happened to you.

/ ˈaɪm ˈsɑri ðæt ˈhæpənd tə ju /

Ugyanaz, mint a fent; például ha valaki elvesztette az állását vagy valami kellemetlen élmény érte.

I’m so sorry for your loss.

/ ˈaɪm soʊ ˈsɑri fər jər ˈlɒs /

Ezt akkor használhatjuk, ha valakinek meghalt egy rokona vagy barátja.

My deepest sympathies.

/ maɪ ˈdipəst ˈsɪmpəθiz /

Ugyanaz, mint fent.

My condolences.

/ maɪ kənˈdoʊlənsɪz /

Ugyanaz, mint fent, de formálisabb.

That’s terrible/dreadful!

/ ðæts ˈterəbl̩ ˈdredfəl /

Ezzel kifejezhetjük együttérzésünket, ha valami borzasztó dolog történt valakivel.

Oh no! How awful!/How terrible!

/ ˈoʊ ˈnoʊ ˈhaʊ ˈɑfl̩/ˈhaʊ ˈterəbl̩ /

Ezekkel a felkiáltásokkal megdöbbenésünket mutathatjuk ki, ha valakivel valami szörnyűség történt.

Hogy kérjünk elnézést, ha véletlenül nekiütköztünk valakinek, vagy ki szeretnénk kerülni valakit, aki éppen elállja az utunkat?

Hányszor fordult már elő, hogy az utcán véletlenül meglökött másokat vagy valakit udvariasan arra kellett kérnie, hogy lépjen arrébb, hogy le tudjon szállni a metróról? Az ilyesmi gyakran megtörténik; nem nagy dolog. De a bocsánatkérés elmulasztása durva neveletlenségnek tűnhet.

Az itt következő kifejezések között arra is talál alkalmasat, ha véletlenül ütküzik bele valakibe és arra is, amikor szabad utat kér az áthaladáshoz.

Elnézés – vagy bocsánatkérés

Kiejtés

Szituáció

Excuse me (please)

/ ɪkˈskjus mi ˈpliz /

Ez a leggyakoribb módja annak, hogy udvariasan megkérjünk valakit, hogy álljon el az útból.

Pardon me!

/ ˈpɑrdn̩ mi /

Ez olyan, mint az “excuse me,” csak egy kicsit formálisabb és egy hajszálnyival udvariasabb.

Sorry, can I get by?

/ ˈsɑri kən ˈaɪ ˈget baɪ /

Ez egydirektebb – de még udvarias –változata a fenti kérésnek.

Sorry, could you move, please?

/ ˈsɑri kəd ju ˈmuv ˈpliz /

Ha valaki elállja az utat és nem veszi a lapot, akkor ezt a nyersebb megfogalmazást is választhatjuk.

Sorry!/I’m so sorry!

/ ˈsɑri/ˈaɪm soʊ ˈsɑri /

Ezt akkor használjuk, ha már megtörtént a „baj” (például nekiütköztünk valakinek).

Hogyan kérjünk elnézést akkor, ha nem hallottuk, vagy nem értettük beszédpartnerünket?

Ha még csak ismerkedik az angol nyelvvel, akkor biztosan gyakran előfordul, hogy meg kell kérnie beszélgetőpartnerét, hogy ismételje meg, amit mondott. Emiatt ne legyen zavarban! - hiszen sokszor megtörténik ez az anyanyelvűekkel is. Persze kissé kínos lehet, ha valakit esetleg többször is arra kell kérnünk, hogy ismételje meg a mondandóját, különösen, ha nem ismerjük az ideillő udvarias szófordulatokat.

A következő kifejezések segíteni fognak megtalálni a megfelelő szavakat, ha bármikor erre kell kérnie valakit.

Bocsánatkérés

Kiejtés

Szituáció

Sorry?

/ ˈsɑri /

Ez egy gyakori forma, ami egyszerre bocsánatkérés és felkérés az ismétlésre.

Pardon?

/ ˈpɑrdn̩ /

A fenti formálisabb verziója

I beg your pardon.

/ ˈaɪ ˈbeɡ jər ˈpɑrdn̩ /

Ez is olyan, mint a fentiek, de még formálisabb.

Sorry, I didn’t hear you.

/ ˈsɑri ˈaɪ ˈdɪdənt ˈhɪr ju /

Ezzel a kifejezéssel azt jelezzük, hogy valami miatt nem hallottuk, mit mondott a másik.

Sorry, I didn’t catch what you said.

/ ˈsɑri ˈaɪ ˈdɪdənt ˈkætʃ wɒt ju ˈsed /

Ez az informális kifejezés arra utal, hogy nem hallottuk, vagy nem értettük, mit mondtak.

Sorry, could you please repeat that?

/ ˈsɑri kəd ju ˈpliz rəˈpit ðæt /

Ez egy egyértelmű , de udvarias kérés, hogy az illtő ismételje el, amit mondott.

Hogyan kérjünk elnézést egy kisebb vétségért (amiből senkinek nem származott kára)?

Akár a munkahelyünkön vagyunk, akár otthon a családban vagy a barátaink körében, időnként mindnyájan elkövetünk kisebb hibákat. Ez lehet egy kilöttyintett kávé a reggelinél, vagy egy megtaposott nagylábujj tánc közben (nem mintha valós élmények ihlették volna ezeket a példákat 😅).

Bár a bocsánatkérés nem mindig kötelező, jó tudni, hogyan kérjünk elnézést (anélkül, hogy túlzásba esnénk), amikor egy-egy kisebb hibát vétettünk, még ha nem is lett senkinek baja belőle (legfeljebb a nagylábujja bánta).

Bocsánatkérés

Kiejtés

Szituáció

My bad!/It was my bad.

/ maɪ ˈbæd/ˈɪt wəz maɪ ˈbæd /

Kisebb hiba vagy vétség esetén használhatóinformális helyzetekben.

I messed up.

/ ˈaɪ ˈmest ʌp /

Ha valamit elrontott vagy összekevert, ezzel az informális kifejezéssel elismerheti a hibát.

I screwed up.

/ ˈaɪ ˈskrud ʌp /

Ez egy nagyon informális, profán kifejezés arra,ha valamit elszúrt.

Sorry about that!

/ ˈsɑri əˌbaʊt ðæt /

Kisebbhiba vagy vétség esetén használhatóformális és informális helyzetekben egyaránt.

Oops!/Whoops!

/’u:ps/ˈwu:ps /

Könnyed bocsántkérés egy apró semmiségért.

Oopsie-daisy!

/ ’u:psi ˈdeɪzi /

Ez egy bolondos változata az előbbi kifejezésnek apró hiba esetén.

My mistake!

/ maɪ ˌmɪˈsteɪk /

Ezt akkor mondjuk, ha egy kisebb hibát követtünk el, ami senkinek nem okozott különösebb bajt.

Mea culpa!

/ ˈmeiə ˈku:lpə /

Ez a latinból jön, és szó szerint azt jelenti: Az én vétkem! A „bűnünk” játékos meggyónása.

Oh my goodness! I’m so sorry.

/ ˈoʊ maɪ ˈɡʊdnəs ˈaɪm soʊ ˈsɑri /

Kisebbhiba vagy vétség esetén használhatóformális és informális helyzetekben egyaránt.

Sorry, I didn’t mean to do that.

/ ˈsɑri ˈaɪ ˈdɪdənt ˈmin tə du ðæt /

Ha a vétség kicsi és nem szándékos, ez a forma is alkamazható a bocsánatkérésre.

Hogyan kérjünk elnézést formális, vagy üzleti környezetben?

Szintén bocsánatkéréssel tartozunk, ha a kollégáink közt vagy egy hivatalos összejövetelen követünk el valamilyen hibát. Ha azt akarjuk, hogy komolyan vegyenek minket a munkahelyünkön vagy bármely más közösségben, meg kell tanulnunk, hogyan kell őszintén és elegánsan bocsánatot kérni.

Az irodában néha egy laza bocsánatkérés is megteszi. De ha például véletlenül a főnökünk öltönyére borítjuk a kávéját, nem biztos, hogy egy sima “I’m so sorry!” felkiáltás elég lesz, hogy eloszlassuk a haragját. Egy rövid magyarázattal azonban némileg javíthatunk a helyzeten: “I’m sorry, I didn’t notice your coffee sitting on the table!” (Bocsánat, nem láttam, hogy ott van a kávé az asztalon!) Talán könnyebben megbocsát, ha felajánljuk a tisztíttatás költségének megtérítését.

A “sorry” azonban nem az egyetlen szó, amelyikkel kifejezhetjük sajnálatunkat, ha hibáztunk az irodában. Számos kifejezés közül választatunk, ha egy-egy rossz lépésünk következményit próbáljuk elsimítani munkatársaink vagy feletteseink szemében.

Bocsánatkérés

Kiejtés

Szituáció

I (want to) sincerely apologize.

/ ˈaɪ ˈwɒnt tə ˌsɪnˈsɪrli əˈpɑləˌdʒaɪz /

Formális és udvarias formája a bocsánatkérésnek.

I’d like to apologize for how I reacted/behaved.

/ aɪd laɪk tə əˈpɑləˌdʒaɪz fər ˌhaʊ ˈaɪ riˈæktəd/bəˈheɪvd /

Formális bocsátkérési forma, esetleg valami súlyosabb dologért.

I owe you an apology.

/ ˈaɪ ˈoʊ ju ən əˈpɑlədʒi /

Bocsánatkérés valami komolyabb hibáért.

Ever so sorry.

/ ˈevr̩ soʊ ˈsɑri /

Egy másik fordulat, ha komolyabb a dolog, amiért elnézést kérünk.

Sorry for the inconvenience caused.

/ ˈsɑri fər ði ˌɪnkənˈvinjəns ˈkɑzd /

Ezt akkor használjuk, ha a tetteinkkel kellemetlenséget okoztunk valakinek.

Sorry for the late reply.

/ ˈsɑri fər ðə ˈleɪt rəˈplaɪ /

Ha megkésve válaszolunk egy emailre, ez a formula jól kapóra jöhet.

Please forgive the lengthy delay.

/ ˈpliz fərˈɡɪv ðə ˈleŋθi dəˈleɪ /

Ezt pédául akkor alkalmazhatjuk, ha alaposan elkésve adunk le egy jelentést.

I apologize for the confusion.

/ ˈaɪ əˈpɑləˌdʒaɪz fər ðə kənˈfjuʒn̩ /

Ha a cselekedeteinkkel esetleg összezavartunk másokat, akkor ezzel a kifejezéssel enyhíthetjük a haragot.

I’m sorry to bother you.

/ ˈaɪm ˈsɑri tə ˈbɑðr̩ ju /

Ezt akkor kell bevetni, ha valakihez kéréssel vagy kérdéssel fordulunk, főleg ha ezzel megzavarjuk a tevékenységében.

Sorry I couldn’t attend the meeting.

/ ˈsɑri ˈaɪ ˈkʊdənt əˈtend ðə ˈmitɪŋ /

Ha elmulasztott egy megbeszélést, válassza ezt az egyszerű bocsánatkérést.

Hogyan kérjünk megbocsátást (vagyis mit mondjunk, ha a bocsánatkérést nem pusztán udvariassági gesztusnak szánjuk, hanem azt szeretnénk, hogy tényleg megbocsássanak nekünk)?

Megbocsátást kérni másoktól nem könnyű dolog. Büszkeségünk leküzdése kiszolgáltatott helyzetbe hozhat minket a másik fél előtt, főleg azért, mert nem biztos, hogy a remélt választ kapjuk cserébe. Ez mégis az egyik legfontosabb gesztus, amit meg kell tanulnunk az életben. Ha olyasmit követtünk el, amivel akár szándékosan, akár akaratlanul megsértettünk valakit, akkor minket terhel a felelősség, hogy ezt jóvá tegyük.

Az őszinte bocsánatkérésre sok kifejezés létezik az angolban; az itt következő példák szinte mindig használhatók.

Kérés

Kiejtés

Szituáció

Can you forgive me?

/ kən ju fərˈɡɪv mi /

Ezt akkor használhatjuk, ha valakitől szemtől szemben kérjük, hogy bocsásson meg nekünk.

Please forgive me.

/ ˈpliz fərˈɡɪv mi /

Ugyanaz, mint a fenti.

Please forgive me for my behavior.

/ ˈpliz fərˈɡɪv mi fər maɪ bəˈheɪvjər /

Ha egy konkrét cselekedet miatt kérünk bocsánatot, akkor ez a kifejezés engesztelést hozhat.

Sorry, I won’t do it again. Please forgive me.

/ ˈsɑri ˈaɪ woʊnt du ˈɪt əˈɡen ˈpliz fərˈɡɪv mi /

Ezzel a kifejezéssel azt ígérjük meg, hogy ezt a hibát vagy vétséget soha többé nem követjük el.

I hope you can forgive me.

/ ˈaɪ hoʊp ju kən fərˈɡɪv mi /

Ez a kifejezés azt hangsúlyozza, mennyire vágyunk a megbocsátáselnyerésére.

How can I make it up to you?

/ ˌhaʊ kən ˈaɪ ˈmeɪk ˈɪt ˈʌp tə ju /

Ezzel azt nyílvánítjuk ki, hogy készek vagyunk valamiféle jóvátételre is a megbocsátás elnyerésének reményében.

A megbánás kifejezése

Mindenki érzett már megbánást, olykor még bűntudatot is. Szerencsére sok kifejezés áll rendelkzésünkre, ha ezt az érzésünket meg akarjuk vallani valakinek. Akár véletlenül bántottunk meg valakit, akár szándékosan tettünk olyat, amit nagyon szeretnénk visszacsinálni, van bőven miből válogatni, ha a megfelelő szavakat keressük bűnbánatunk kifejezésére.

A megbánás kifejezése

Kiejtés

Szituáció

I truly/really/sincerely regret it.

/ ˈaɪ ˈtruli ˈrɪli ˌsɪnˈsɪrli rɪˈɡret ˈɪt /

Ez a legegyszerűbb módja a megbánás kifejezésének.

I’m ashamed of my behavior.

/ ˈaɪm əˈʃeɪmd əv maɪ bəˈheɪvjər /

Ha szégyelli, hogy viselkedésével megbántott valakit.

I wish I could take it back.

/ ˈaɪ ˈwɪʃ ˈaɪ kəd ˈteɪk ˈɪt ˈbæk /

Akkor használjuk ezt a mondatot, ha sajnáljuk, amit tettünk és legszívesebben visszacsinálnánk.

I wish I hadn’t done that.

/ ˈaɪ ˈwɪʃ ˈaɪ ˈhædənt ˈdən ðæt /

Ugyanaz, mint a fenti.

I didn’t mean to hurt you.

/ ˈaɪ ˈdɪdənt ˈmin tə ˈhɝt ju /

Ha akaratlanul megsértett valakit, ez a kifejezés jól jön a bocsánatkéréshez.

I didn’t mean to offend you.

/ ˈaɪ ˈdɪdənt ˈmin tə əˈfend ju /

Hasonló a fentihez.

I feel so wrong about this.

/ ˈaɪ ˈfil soʊ ˌbæd əˌbaʊt ðɪs /

Ezzel a kifejezéssel hangsúlyozhatja, mennyire bánja, amit tett.Tippek arra, hogy hogyan érzékeltessük az őszinteségünket, amikor bocsánatot kérünk

A bocsánatkérés éppen elég nehéz anélkül is, hogy azon aggódnánk, milyen szavakkal fejezzük ki magunkat. Azonban az, hogy hogyan mondunk valamit, legalább annyit számít, mint amit mondunk – különösen, ha azt szeretnénk, hogy valóban meg is bocsássanak nekünk.

Következzen tehát néhány tipp arra, hogyan fejezzük ki, hogy komolyan sajnáljuk, amit mondtunk vagy tettünk.

1. Vegyük fel a szemkontaktust!

Ha valaki mérges és neheztel ránk, mindig nézzünk a szemébe, amikor a bocsánatát kérjük. Ezzel bizalmat keltünk benne, mert azt mutatjuk, hogy őszinték vagyunk. Egyben azt is kifejezzük, hogy vállaljuk a felelősséget a tetteinkért és elég érettek vagyunk a valódi bocsánatkérés megtételéhez.

2. Kerüljük a mentegetőzést!

Ne próbáljunk igazolást keresni tetteinkre, vagy azt állítani, hogy nem is a mi hibánk volt az egész (hacsaknem valóban ez az igazság). Ezzel csak jobban felbőszítjük a másikat. Ha a célunk a megbocsátás elnyerése, jobban járunk, ha elismerjük a hibát és vállaljuk a felelősséget.

3. Ne hárítsunk!

A védekezés nem mindig jó taktika. Ha valaki nagyon dühös ránk, gyakran vághat igazságtalan vádakat a fejünkhöz. Mégsem érdemes mindig felvenni a kesztyűt és magyarázkodásba kezdeni a magunk védelmében. Ha egy ügyfél vagy a felettesünk, netán éppen a nagymamánk a sértett fél, akkor ezzel csak rontunk a helyzeten. Ehelyett jobb, ha higgadtak maradunk és megpróbáljuk kitalálni, mi áll a dolgok mögött és hogyan lehet megoldani a problémát.

Itt a vége. Sorry!

Hát ennyi volt. Ezzel a hatvan-egynéhány variációval biztosan meg fogja találni a megfelelő szavakat, ha bocsánatot kell kérnie bármilyen szituációban. Amikor legközelebb bocsánatot kér, emlékezzen arra, hogy mindenki követ el hibát - a lényeg, hogy próbáljunk meg figyelmesek és kedvesek lenni egymáshoz minden egyes nap.

Tetszett ez a cikk? Angol nyelvtudása további ingyenes fejlesztéséért olvassa el blogunk további cikkeit!


Fejlessze tovább angol nyelvtudását!