oké

Mi a testbeszéd?

A testbeszéd az a kimondatlan nyelv, amelyet gesztusokkal, arckifejezésekkel és mozdulatokkal beszélünk. Mélységet ad szavainknak, érzelmeket és szándékokat mutat. Áthidalja a kultúrák közötti kommunikáció hiányosságait és elmélyíti a másokkal való kapcsolatát. A nonverbális kommunikáció magában foglalja az arckifejezéseket, gesztusokat, testtartást, szemkontaktust és érintést. A testbeszéd alátámaszthatja szavainkat, vagy éppen ellenkezőleg – ellent mondhat nekik, így elrejteni kívánt, valódi érzéseinket akaratlanul is kiszivárogtatja. És természetesen a kontextus is számít a testbeszéd értelmezésénél.

Befolyásolja-e a kultúra a testbeszédet és a nem verbális kommunikációt?

A nonverbális kommunikáció néhány aspektusa univerzális, mint például az alapvető arckifejezések. Egy mosoly például szinte bárhol csodákra képes!

Más kifejezések jelentése azonban eltérő lehet. A különböző kultúráknak megvannak a saját normáik, értékeik és társadalmi elvárásaik, amelyek befolyásolják, hogy az emberek hogyan fejezik ki magukat nonverbálisan.

Az alábbiakban részletesen foglalkozunk ezzel.

nevetés

Testbeszéd a világ különböző kultúráiban

Amint már említettük, a kultúra jelentős hatással bír a nonverbális kommunikációra. Néha még országon belül is akadnak ellentmondások! Egyes gesztusok akár sértőnek is tekinthetők, és kínos pillanatokat szerezhetnek.

Ezért fontos, hogy kulturálisan is felkészültek legyünk, amikor más nemzetiségű emberekkel dolgozunk.

Sose formáljon például kört a hüvelyk és mutatóujját összecsippentve, ha tetszését akarja kifejezni egy francia étteremben; vagy még rosszabb – szúrja bele függőlegesen evőpálcikáját az ételébe Kínában, Dél Koreában vagy Japánban!

Ez a videó majd segít, hogy elkerülje ezeket a baklövéseket – miután megnézi, az előbbi mondat is értelmet nyer majd 😊

Tekintsük hát át a testbeszéd különbözőségeit az eltérő kultúrákban! A mosolyra, nevetésre most nem térünk ki, mert az általában mindenhol örömet és vidámságot fejez ki – kivéve persze, ha egy ördögi, szarkasztikus kacajról van szó.

Kérem, tartsa szem előtt, hogy az alábbiak általános megállapítások, és az egyes országokon és kultúrákon belül is léteznek egyéni eltérések – sőt, néha még régiók vagy nemek között is. A kontextus is sokat számít. Végezetül pedig, hogy a globalizáció és a kultúrák közötti egyre gyakrabban előforduló kapcsolódás is hatással van egymás általános kifejezéseinek megértésére – s ez a tény is befolyásolja az egymással szemben alkalmazott nonverbális kifejezéseket.

Arckifejezések és fejmozdulatok

két férfi jó hangulatban együtt eszik egy utcai kifőzdénél

Észak Amerika

 • Mosoly: Boldogság, barátságosság, egyetértés.
 • Szemkontaktus: A figyelem, magabiztosság és őszinteség jele.
 • Bólogatás: Egyetértés vagy megértés.
 • Felvont szemöldök: Meglepettség vagy kíváncsiság.
 • Szemöldökráncolás: Elégedetlenség vagy szomorúság.
 • Nevetés: Öröm és vidámság.

Európa

 • Mosoly: Hasonló Észak-Amerikához, bár egyes országokban kevesebbet mosolyognak, mint ami az USA-ban megszokott - különösen néhány északi ország és Oroszország, ahol félénkebben mosolyognak idegenek társaságában.
 • Szemkontaktus: Általában a figyelem és az őszinteség jeleként értelmezik. Nem gyakori Oroszországban.
 • Bólintás: Egyetértés vagy elismerés.
 • Szemöldökráncolás: Nemtetszés vagy aggodalom.

Ázsia

 • Japán: A fegyelmezett mosoly, elpirulás zavart vagy félénkséget jelenthet.
 • Kína: A mosoly udvariasságot, tiszteletet fejez ki, de valaki zavarában is mosolyoghat, mert kényelmetlenül érzi magát egy helyzetben.
 • Dél-Korea: Minimális mosolygás, bólintás, hogy kifejezze, megértette az elhangzottakat.
 • India: A bólintás inkább elismerést jelent, semmint egyetértést, de a fejcsóválás annyi mindent kifejezhet, hogy külön videós összefoglalót kíván, amit itt nézhet meg.
 • Thaiföld: Kínos helyzetekben is gyakran mosolyognak – még Indonéziában is, amikor nem tudnak valamit. Ami elég félrevezető, ha az ember útbaigazítást kér, vagy a menetrendről kérdez 😅
 • Közel-keleti országok: idegenekre visszafogottan mosolyognak, a szemkontaktus mértéke változó.

Közel-Kelet

 • Mosoly: Csak olyanokra mosolyognak, akikkel szoros kapcsolatot ápolnak - idegenekkel kevésbé gyakori..
 • Szemkontaktus: Kultúránként változik, tiszteletet vagy kihívást is mutathat.
 • Bólintás: Gyakran lassabb és megfontoltabb, egyetértést jelezve.
 • Szemöldök ráncolása: A figyelem kifejezésére szolgál, nem pedig a nemtetszésre.

Latin-Amerika

 • Mosoly: Melegség, barátságosság és vendégszeretet.
 • Szemkontaktus: Általában barátságos, arra szolgál, hogy a másik fél kényelmesen érezze magát.
 • Bólintás: Megállapodás vagy megértés.

Afrika

 • Mosoly: Melegség és vendégszeretet.
 • Szemkontaktus: Kultúránként változik, tiszteletet vagy alázatot mutathat.
 • Bólintás: Megállapodás vagy megértés.

Ausztrália és Óceánia

 • Mosoly: Hasonló Észak-Amerikához.
 • Szemkontaktus: Általában barátságos, arra szolgál, hogy a másik fél kényelmesen érezze magát.
 • Bólintás: Megállapodás vagy megértés.

Kézmozdulatok

két gyermek átöleli egymást, az egyik a béke jelét mutatja

Észak-Amerika

 • Felfelé mutató hüvelykujj: Jóváhagyás, egyetértés vagy pozitivitás.
 • Békejel (V, mint a győzelem jele): Általában békét vagy győzelmet jelent.

Európa

 • Az "OK" jel (a hüvelyk- és mutatóujj kört alkot): Egyes országokban azt jelenti, hogy "rendben van" vagy "jó", de más országokban sértő lehet. Franciaországban, mint említettük, ez "nullát" jelenthet.
 • Keresztbe tett ujjak: A szerencsét szimbolizálja vagy szerencsét kíván.

Ázsia

 • Kína: Hívogató gesztus (tenyérrel lefelé és oldalra, ujjak mozognak feléd): Áthív valakit.
 • Dél-Korea: Ugyanez a gesztus durvának tekinthető.

Közel-Kelet

 • Kéz a szíven: Az őszinteség kimutatására vagy egy nyilatkozat hangsúlyozására szolgál.
 • Kéz a szájon: Meglepetést vagy hitetlenséget jelezhet.

Latin-Amerika

 • Szarv gesztus (mutató és kisujj kinyújtva): Egyes országokban a „gonosz szem”, a szemmel verés elhárítására használják.

Afrika

 • Tölcséres kéz a szájhoz: Csendben hív valakit.
 • Nyitott kézmozdulat (széttárt ujjak): A megosztás vagy adás gesztusa.

Ausztrália és Óceánia

 • Hüvelykujj felfelé: Hasonló Észak-Amerikához.
 • Integetés: Gyakori gesztus a figyelem felhívására vagy köszönésre.

Csend

egy idősebb és egy fiatalabb férfi ülnek egymás mellett táborozás közben, jót beszélgetve a tábortűz mellett

Észak-Amerika

 • Csend a beszélgetésekben: Kényelmetlenséget, zavartságot vagy gondolkodási szünetet jelezhet.
 • Csend a nyilvános helyeken: Általában normálisnak tekintik, konkrét kulturális konnotációk nélkül.

Európa

 • Csend a beszélgetésekben: Arra utal, hogy valaki figyelmesen hallgat, vagy időre van szüksége a gondolkodáshoz. Az északi országokban ez egyáltalán nem a zavar, vagy a kényelmetlenség jele – így nem szükséges felesleges beszéddel kitölteni. A small talk valójában túlértékelt – itt egy videó arról, hogy a svédek hogyan vélekednek erről.
 • Csend a nyilvános helyeken: Normálisnak tekinthető, kontextuson alapuló eltérésekkel. Például olyan országokban, mint Spanyolország vagy Olaszország, nem valószínű, hogy csendes nyilvános teret talál.

Ázsia

 • Japán: A csendet értékelik, és gyakran használják a tisztelet, komolyság vagy megfontolás kifejezésére.
 • Kína: A csend egyetértést, egyet nem értést vagy a beszélő iránti tiszteletet jelezhet.
 • India: A csend a beszélgetésekben egyetértést, figyelmességet vagy figyelmet jelenthet.

Közel-Kelet

 • Csend a beszélgetésekben: A szünetek gyakoriak, lehetővé téve a beszélők számára, hogy összegyűjtsék gondolataikat.
 • Csend a nyilvános helyeken: Normálisnak tekinthető, kulturális gyakorlatokon alapuló eltérésekkel.

Latin-Amerika

 • Csend a beszélgetésekben: A szünetek gyakoriak az elmélkedéshez vagy az átgondolt válaszokhoz.
 • Csend a nyilvános helyeken: Hasonló Dél-Európához, elég valószínűtlen.

Afrika

 • Csend a beszélgetésekben: A beszélő iránti figyelem vagy tisztelet kifejezésére szolgál.
 • Csend a nyilvános helyeken: Általában normálisnak tekintik, de a kulturális normák változhatnak.

Ausztrália és Óceánia

 • Csend a beszélgetésekben: A szüneteket tekinthetjük az elmélkedés pillanatának.
 • Csend a nyilvános helyeken: Általában hasonló Észak-Amerikához.

Üdvözlés

két japán férfi meghajlással üdvözli egymást egy bambuszligetben

Észak-Amerika

 • Kézfogás: Általános üdvözlés szakmai és társadalmi környezetben.
 • Ölelés: Közös a barátok és a család körében.

Európa

 • Puszi az arcra: Sok európai országban gyakori – a puszik száma viszont országonként változó.
 • Kézfogás: Gyakori, változó erősségű.

Ázsia

 • Japán: A meghajlás gyakori az üdvözléseknél.
 • India: A "Namaste" (mellkas előtt összeérintett kezek) gyakori üdvözlés.

Közel-Kelet

 • Kézfogás: Gyakori, de a kulturális normák miatt férfiak és nők között változik.
 • Puszi az arcra: Egyes közel-keleti országokban gyakori, régiónként változó.

Latin-Amerika

 • Puszi az arcra: Általános üdvözlési forma, változó számú puszival.
 • Kézfogás: Gyakori, kevésbé erős, puhább, mint néhány más kultúrában.

Afrika

 • Kézfogás: Gyakori, gyakran „meleg kézfogás” (amikor a két kéz közé veszik a megfogott kezet) és vállveregetés kíséri.
 • Ölelés: Baráti és családi körben elterjedt.

Ausztrália és Óceánia

 • Kézfogás: Hasonló Észak-Amerikához és Európához, általános üdvözlés.
 • Ölelés: Baráti és családi körben elterjedt.

Érintés

színes festékkel összefestett emberek ölelkeznek és nevetnek

Észak-Amerika

 • Hátba veregetés: Bátorítás vagy bajtársiasság.
 • Vállveregetés: Támogató gesztus a barátok között.
 • Egymásba karolás: A barátság vagy a szoros kapcsolat jele.

Európa

 • Ölelés: Csak közeli barátoknak és családtagoknak.
 • Egymásba karolás: Közelséget vagy bajtársiasságot jelez.

Ázsia

 • Japán: Korlátozottan érintkeznek fizikailag.
 • Kína: Eltérően viszonyulnak az érintéshez.

Közel-Kelet

 • Érintkezés az ellenkező nemek között: Gyakran korlátozott a nyilvánosság előtt. Például amikor a marokkói Szaharába mentem, a vezetőm (férfi) a vállam fölé emelte a karját, hogy képeket készítsen, de nem ért hozzám.
 • Vállérintés: Intim gesztusnak tekinthető.
 • Egymásba karolás: Megszokott gesztus az azonos nemű barátok körében.

Latin-Amerika

 • Ölelés: Baráti és családi körben elterjedt.

Afrika

 • A kar megérintése teljes tenyérrel: Az empátia és a megértés jele.
 • Vállveregetés: Ismerősséget és barátságot jelez.
 • Ölelés: Gyakori a közeli barátok és családtagok körében.

Ausztrália és Óceánia

 • Ölelés: Baráti és családi körben elterjedt.
 • Vállveregetés: Bajtársiasságot vagy támogatást jelez.

Személyes tér

három generáció férfijai egy asztalnál ölelkeznek és nevetnek

Észak-Amerika

 • Személyes tér: Általában nagyobb, különösen nyilvános helyeken.
 • Sorban állás: Az emberek tartják a távolságot, miközben sorban állnak.

Európa

 • Személyes tér: országonként eltérő; Észak-Európában általában nagyobb személyes teret hagynak és igényelnek, Dél-Európa ez általában kisebb.
 • Tömegközlekedés: A zsúfolt közlekedés miatt a személyes tér korlátozott lehet.

Ázsia

 • Személyes tér: Általában kisebb, különösen zsúfolt városi területeken.
 • Zsúfolt környezet: Korlátozott személyes tér a piacokon, tömegközlekedésben stb.

Közel-Kelet

 • Személyes tér: Kisebb, különösen társas és társalgási környezetben. Nemenként eltérő lehet.
 • Beszélgetések bezárása: A beszélgetések során gyakori, hogy közelebb állunk.

Latin-Amerika

 • Személyes tér: Kisebb, különösen a társadalmi interakciókban.
 • Beszélgetések bezárása: A beszélgetések során gyakori, hogy közelebb állunk.

Afrika

 • Személyes tér: Régiónként eltérő; A személyes tér gyakran kisebb a társadalmi környezetben.
 • Zsúfolt helyek: A zsúfolt környezetben a közelség normális.

Ausztrália és Óceánia

 • Személyes tér: Nagyobb, hasonló Észak-Amerikához és Európához.
 • A tér tisztelete: Az emberek hajlamosak távolságot tartani a társadalmi interakciókban.

Testtartás

A testtartás elég univerzális. Általánosságban elmondható, hogy a kihúzott, feszes testtartás figyelmes, tiszteletteljes és elkötelezett, míg a nyugodt testtartás kényelmet és informalitást jelez.

13 példa az egyedi testbeszédre a különböző kultúrákban

egy középkorú nő és egy tinédzser lány összeérintik a homlokukat, így üdvözölve egymást

Meghajlás Japánban

Japánban a meghajlás a tisztelet és udvariasság kifejezésének hagyományos módja. A meghajlás mélysége és időtartama változhat. A meghajlás a japán kultúra alapvető része, üzenetek és társadalmi státusz közvetítése szavak nélkül.

Helyesen meghajolni nem is olyan egyszerű, mint amilyennek látszik! Egyszer megpróbáltam meghajolni, hogy üdvözöljem japán kollégáimat, és nevetésben törtek ki. Nem tudom, mit csináltam rosszul, de itt van egy útmutató az Ön számára.

Felfelé mutató hüvelykujj 👍 Iránban és Görögországban

Míg a felfelé mutató hüvelykujj gesztus sok kultúrában általában "jót" vagy "rendben" jelent, Iránban sértőnek tekintik, Görögországban pedig vulgáris gesztusnak tekinthető.

Fejingatás Indiában

Mint fentebb látható, a fej ingatása, egy oldalirányú mozgás, gyakori Indiában, és a kontextustól függően különböző dolgokat jelenthet. Ez jelezheti az egyetértést, az elismerést, vagy egyszerűen csak semleges válasz lehet.

Ujjkoppintás Japánban

Japánban a halánték megérintése a mutatóujjal azt jelzi, hogy valaki arrogánsan viselkedik, vagy okosnak gondolja magát.

Nyelvkattintás Dél-Afrikában

Egyes dél-afrikai kultúrákban a nyelvkattintást arra használják, hogy felhívják valakinek a figyelmét, vagy hangsúlyozzanak egy pontot. Ez a videó ad egy kis ízelítőt ezekből a szokatlan hangokból.

Taps Spanyolországban

Spanyolországban a ritmikus taps, más néven "palmas", a kommunikáció és a kifejezés egy formája, amelyet gyakran használnak a flamenco előadásokban.

Lábdobogás Marokkóban

A marokkói kultúrában a lábdobogás ülés közben türelmetlenséget vagy frusztrációt jelezhet. Én mondjuk azért csinálom, hogy válaszoljak a nyuszimnak, Gingernek a lábdobogására 😊

Kéz a szívre a Közel-Keleten

Ha gyengéden a szívére teszi a kezét, miközben üdvözöl valakit a Közel-Keleten, az az őszinteség és melegség jele.

Szájjal mutatás a Fülöp-szigeteken

A Fülöp-szigeteken gyakori, hogy az ajkakkal mutatnak, ahelyett, hogy az ujjukat használnák valaminek jelzésére. Más országokban ez azt jelezheti, hogy csókot szeretne. Minden a helyzettől függ!

Homlok bólintás Bulgáriában

Bulgáriában visszafelé bólintanak - a szokásos fel-le bólintás helyett kissé felfelé mozgatják a fejet.

Beszédes kezek Olaszországban

Ez nem csak egy közhely. Ebből a videóból megtudhatja, hogyan használják az olaszok a kezüket érzéseik és gondolataik kifejezése. Az apró mozdulatoktól a nagy gesztusokig a kézbeszéd természetes módja annak, hogy az olaszok izgatottságot, egyetértést és még sok minden mást kimutassanak.

Orrdörzsölés Új-Zélandon

Az úgynevezett "Hongi" hagyományos maori üdvözlés, amely az orr és a homlok összeérintését foglalja magában – így a felek elég közel vannak egymáshoz, hogy megosszák egymással a lélegzetüket. Ezzel fejezik ki, hogy minden élőlény ugyanazon az életerőn osztozik.

Keresztbe tett karok Finnországban

Míg a keresztbe tett karok általában védekezést vagy zárt testbeszédet jelezhetnek, Finnországban egyszerűen kényelmes és nyugodt testtartást jelenthet..

A kommunikáció világában a szavak csak a jéghegy csúcsa. A felszín alatt a nonverbális jelek bizonyultak egyetemes, mindenhol megértett hangulatjeleknek. Hiszen egy egyszerű gesztus néha a mennyekbe repíthet, de konfliktushoz is vezethet.

Néhány kivételtől eltekintve azonban a testbeszédet világszerte megértik, különösen az arckifejezéseket és az érzelmeket.

Tehát legközelebb, ha olyan országban jár, ahol nem érti a nyelvet, lazítson és emlékezzen: Egy mosoly sokat segíthet!

Többet szeretne tudni kulturális képzéseinkről és nyelvtanfolyamainkról? Lépjen kapcsolatba velünk és tegye fel kérdéseit szakértőinknek!