Mik a rövidítések?

A rövidítések szavak és kifejezések rövidített formái. Míg egyes rövidítések nem formális jellegűek és a szleng határát súrolják, sok közülük hivatalos környezetben is megfelelő. Valójában a leggyakoribb rövidítések közé tartozik a "Mr." és a "Mrs.", amelyeket szinte kizárólag hivatalos kontextusban használnak.

angol_rövidítések.jpg

A cikkben szereplő rövidítések típusai:

A "rövidítések" és a " mozaikszavak" kifejezéseket gyakran felcserélhető módon használják, de a kettő között van néhány fontos különbség. Valójában vannak:

  • Betűszavak:a betűszó olyan szó, amely egy szócsoport első betűjéből áll, és úgy olvasható, mintha egyetlen szó lenne, például a NATO.

  • Inicializmus (kezdőbetűk): az inicializmusok hasonlóak a betűszavakhoz, azzal a különbséggel, hogy minden egyes betű külön-külön olvasandó, például az RSVP.

  • Szóösszevonás: a szóösszevonás két szó kombinációja, például ’motel’ (motoros hotel)

  • Rövidített szavak: a rövidített szavak a leggyakoribb rövidítések közé tartoznak, mivel ezek csak rövidebb szóalakok, például a január = „Jan”

  • Összevonás: a szóösszevonások két vagy három szóból állnak, aposztróffal írva, például "won’t", "should’ve", "couldn’t’ve".

Bár többféle rövidítés létezik, ezek a leggyakoribbak. És mivel csak ebben a cikkben 275 példa található, nem lesz hiány rövidítésekből!

A leggyakoribb angol nyelvű rövidítések

Több ezer angol rövidítés létezik, amelyeket érdemes tanulmányozni. Nem jó ötlet azonban egyszerre túl sokat tanulni belőlük. A rövidítések ugyanis folyamatosan változnak a trendekkel együtt, így még ha akarná sem tudná mindet megtanulni. Úgyhogy lazítson, és élvezze, hogy szórakoztató (és gyors!) új módot tanulhat néhány olyan szó és kifejezés kimondására, amelyeket már ismert.

Íme a legfontosabb rövidítések és mozaikszavak.

Angol rövidítés

Jelentése

Kiejtés

IPA

ASAP

As soon as possible - Amint lehetséges

as soon as poh-see-buhl

ˈæz ˈsun ˈæz ˈpɑsəbəl

RSVP

Répondez s’il vous plaît - Kérjük, válaszoljon

are es vee pee

ˈɑr ˈiz ˈvi ˈpi

FAQs

Frequently asked questions - Gyakori kérdések

eff ay cues

ˈfɹikwəntli ˈæskt ˈkwɛstʃənz

TGIF

Thank god it’s Friday - Végre péntek!

thank god its fry-day

ˈθæŋk ˈɡɑd ˈɪts ˈfɹaɪˌdeɪ

IMO

In my opinion - Véleményem szerint

een my oh-pee-nee-ohn

ˈɪn ˈmaɪ əˈpɪnjən

IMHO

In my humble opinion - Szerény véleményem szerint

een my hum-boll oh-pee-nee-ohn

ˈɪn ˈmaɪ ˈhʌmbəl əˈpɪnjən

N/A

Not available - Nem elérhető

not ah-vay-luh-bull

ˈnɑt əˈveɪləbəl

DIY

Do-it-yourself - Csináld magad

do eet your self

ˈdu ˈɪt jɚˈsɛlf

FIY

For your information - Tájékoztatásképpen

fore your een-fore ma-tee-on

ˈfɔr ˈjɔr ˌɪnfɚˈmeɪʃən

AKA

Also known as - Másnéven

all-so known as

ˈɔlˌsoʊ ˈnoʊn ˈæz

FKA

Formerly known as - Korábban ...-ként ismert

fore-mer-lee nown as

ˈfɔrmɚli ˈnoʊn ˈæz

BYOB

Bring your own beverage - Hozd a saját italod!

breeng your own beh-vuh-rij

ˈbɹɪŋ ˈjɔr ˈoʊn ˈbɛvɹɪdʒ

BO

Body odor - Testszag

bo-dee oh-door

ˈbɑdi ˈoʊdɚ

ETA

Estimated time of arrival - Az érkezés várható ideje

es-tee-ma-ted tiem of ah-ri-val

ˈɛstəˌmeɪtəd ˈtaɪm əv ɚˈɹaɪvəl

LGBTQ

Lesbian, gay, bisexual, trans and queer - Leszbikus, meleg, biszexuális, transz és queer

les-bee-an, gay, bye-sex-oo-al, trans, and coo-eer

ˈlɛzbiən | ˈɡeɪ | baɪˈsɛkʃəwəl | ˈtɹæns ənd ˈkwɪr

Q&A

Questions and answers - Kérdések és válaszok

coo-es-tee-ons and an-swers

ˈkwɛstʃənz ənd ˈænsɚz

ID

Identification - Azonosítás

i-den-tee-fee-ca-shon

aɪˌdɛntəfəˈkeɪʃən

RIP

Rest in peace - Nyugodjék békében

rest een pees

ˈɹɛst ˈɪn ˈpis

VIP

Very important person - Nagyon fontos személy

ve-ree eem-por-tant per-son

ˈvɛri ɪmˈpɔrtn̩t ˈpɝsn̩

ATM

Automatic teller machine - Bankjegykiadó automata

au-toe-ma-teec te-lur ma-sheen

ˌɔtəˈmætɪk ˈtɛlɚ məˈʃin

i.e.

In other words - Másszóval

een oh-thur words

ˈɪn ˈʌðɚ ˈwɝdz

i.g.

For example - Például

fore ex-ample

ˈfɔr ɪɡˈzæmpəl

PIN

Personal identification number - Személyes azonosító szám

per-soh-nall i-den-tee-fee-ca-tee-on num-bur

ˈpɝsənəl aɪˌdɛntəfəˈkeɪʃən ˈnʌmbɚ

SOS

Save our ship (help) - Mentsétek meg a hajónkat! (Segítsetek!)

sayv or sheep

ˈseɪv ˈaʊɚ ˈʃɪp

SO

Significant other - A másik felem

sig-nee-fee-cant oh-ther

sɪɡˈnɪfɪkənt ˈʌðɚ

TMI

Too much information - Túl sok infó

too much een-fore-may-shon

ˈtu ˈmʌtʃ ˌɪnfɚˈmeɪʃən

POV

Point of view - Nézőpont

poo-eent of vee-u

ˈpɔɪnt əv ˈvju

HBD

Happy birthday - Boldog szülinapot!

ha-pee buhrth-day

ˈhæpi ˈbɝθˌdeɪ

SMS rövidítések

Az szöveges üzenetküldés elengedhetetlen, ha fenn szeretné tartani a barátságot angol nyelvű barátaival. Bár ez remek módja lehet a nyelvtanulásnak, ugyanakkor nehéz lehet követni, ha minden második szó valamilyen SMS-specifikus rövidítés. Szerencsére itt van ez a praktikus táblázat, amely megmutatja a leggyakoribb sms-rövidítéseket!

Angol rövidítés

Jelentése

Kiejtés

IPA

lol

Laugh out loud - Hangos nevetés

laf aut laud

ˈlæf ˈaʊt ˈlaʊd

lmk

Let me know - Tudasd velem!

let me no

ˈlɛt ˈmi ˈnoʊ

nvm

Nevermind - Mindegy

neh-ver-mind

ˈnɛvɚˌmaɪnd

omw

On my way - Úton vagyok. Érkezem.

on my way

ˈɔn ˈmaɪ ˈweɪ

idk

I don’t know - Nem tudom

eye don’t no

ˈaɪ ˈdoʊnt ˈnoʊ

thx

Thanks - Köszi

thanks

ˈθæŋks

ty

Thank you - Köszönöm

thank yoo

ˈθæŋk ˈju

brb

Be right back - Mindjárt jövök

be rite bac

ˈbi ˈɹaɪt ˈbæk

btw

By the way - Amúgy

by thuh way

ˈbaɪ ðə ˈweɪ

omg

Oh my god - Úristen!

o my god

ˈoʊ ˈmaɪ ˈɡɑd

lmao

Laughing my ass off - Kiröhögöm a belem

laff-ing my ass off

ˈlæfɪŋ ˈmaɪ ˈæs ˈɔf

wtf

What the **** - Mi a ****

what thuh ****

ˈwɑt ðə ˈfʌk

wth

What the hell - Mi a fene?

what thuh hell

ˈwɑt ðə ˈhɛl

iykyk

If you know, you know - Ha tudod, tudod

If yoo no yoo no

juː nəʊ

sthu

Shut the hell up - Fogd be a szád!

shut thuh hell up

ʃʌt ðə hɛl ʌp

yolo

You only live once - Egyszer élünk!

yoo on-lee liv uans

ˈju ˈoʊnli ˈlɪv ˈwʌns

TL;DR

Too long, didn’t read - Túl hosszú, nem olvastam el.

too long, deedn’t reed

ˈtu ˈlɔŋ | ˈdɪdn̩t ˈɹid

2day

Today - Ma

to-day

təˈdeɪ

2moro

Tomorrow - Holnap

to-morrow

təˈmɑroʊ

atm

At the moment - Pillanatnyilag

at thu mo-ment

ət ðə ˈmoʊmənt

b4

Before - Előtte

bee-fore

bɪˈfɔr

l8r

Later - Később

lay-tur

ˈleɪtɚ

cu

See you - Viszlát!

see yoo

ˈsi ˈju

cya

See ya - Viszlát!

see ya

ˈsi ˈjɑ

gr8

Great - Nagyszerű

grayt

ˈɡɹeɪt

ily

I love you - Szeretlek

I lov yoo

ˈaɪ ˈlʌv ˈju

ily2

I love you too - Én is szeretlek

I lov yoo too

ˈaɪ ˈlʌv ˈju ˈtu

pls

Please - Légyszi

plees

ˈpliz

r u srs

Are you serious? - Ez komoly?

are yoo see-ree-us

ˈɑr ˈju ˈsɪriəs ‖

y

Why? - Miért?

why

ˈwaɪ ‖

ttyl

Talk to you later - Később beszélünk!

tak too yoo lay-tur

ˈtɔk ˈtu ˈju ˈleɪtɚ

bc

Because - Mert, csak

bee-cos

bɪˈkɔz

DM

Direct message - Közvetlen, privát üzenet

dee-rect muh-saj

dɚˈɹɛkt ˈmɛsɪdʒ

ftw

For the win - A győzelem érdekében

for thuh ween

ˈfɔr ðə ˈwɪn

iirc

If I remember correctly - Ha jól emlékszem

eef eye ruh-mem-bur co-rect-lee

ˈɪf ˈaɪ ɹɪˈmɛmbɚ kɚˈɹɛktli

jk

Just kidding - Csak viccelek

just kee-deeng

ˈdʒʌst ˈkɪdɪŋ

nbd

No big deal - Nem nagy ügy

no beeg deel

ˈnoʊ ˈbɪɡ ˈdil

rn

Right now - Most azonnal

rite now

ˈɹaɪt ˈnaʊ

DAE

Does anyone else? - Más is?

dos a-nee-wuan els

ˈdʌz ˈɛniˌwʌn ˈɛls ‖

hmu

Hit me up - Beszéljünk! Írj rám!

hit mee up

ˈhɪt ˈmi ˈʌp

wyd

What (are) you doing? - Mit csinálsz?

what yoo doo-ing

ˈwɑt | ˈɑr | ˈju ˈduɪŋ ‖

idc

I don’t care - Nem érdekel

I don’t care

ˈaɪ ˈdoʊnt ˈkɛr

h8

Hate - Utálat

hayt

ˈheɪt

rövidítések_telefonon.jpg

Üzleti rövidítések és mozaikszavak

A rövidítések és mozaikszavak nagyon fontosak - még az üzleti világban is. Mivel az angol az üzleti élet egyik legfontosabb nyelve, így ezek az üzleti rövidítések kifejezetten érdekesek azok számára, akik az angol nyelvű országok valamelyikében szeretnének komoly üzletet kötni.

Íme néhány a leggyakoribb üzleti rövidítések és mozaikszavak közül, amelyekbe az irodában belefuthat.

Angol rövidítés

Jelentése

Kiejtés

IPA

CC

Carbon copy - másolat

car-bohn coh-pee

ˈkɑrbən ˈkɑpi

BCC

Blind carbon copy - titkos másolat

blind car-bohn coh-pee

ˈblaɪnd ˈkɑrbən ˈkɑpi

FTE

Full-time employment - teljes munkaidős foglalkoztatás

full time em-ploy-ment

ˈfʊlˌtaɪm ɪmˈplɔɪmənt

EOD

End-of-day - a nap vége

end of day

ˈɛndəvˈdeɪ

RE

Regarding - tekintve

re-gar-deeng

ɹɪˈɡɑrdɪŋ

P.S.

Post script - utóirat

post screept

ˈpoʊst ˈskɹɪpt

PTO

Paid time off - fizetett szabadság

payd taim off

ˈpeɪd ˈtaɪm ˈɔf

NB

Nota Bene - jól jegyezd meg

no-ta beh-nuh

ˈnoʊtə ˈbɛni

OOO

Out of office - házon kívül

aut of au-fees

ˈaʊt əv ˈɑfəs

OT

Overtime - túlóra

o-ver-taim

ˈoʊvɚˌtaɪm

P&C

Private & confidential - privát és bizalmas

pri-vait and con-fee-den-shal

ˈpɹaɪvət | ˌkɑnfəˈdɛnʃəl

SMART

Specific, measurable, attainable, realistic, time-bound - konkrét, mérhető, megvalósítható, reális, határidőhöz kötött

spuh-see-feec, muh-shoo-ruh-bol, ah-tain-uh-bol, re-uh-lis-tic, taim-baund

spɪˈsɪfɪk | ˈmɛʒɚɹəbəl | əˈteɪnəbəl | ˌɹiəˈlɪstɪk | ˈtaɪmˈbaʊnd

TIA

Thanks in advance - előre is köszönöm

thanks een ad-vans

ˈθæŋks ˈɪn ədˈvæns

WFH

Work from home - otthonról dolgozik

work from hom

ˈwɝk fɹəm ˈhoʊm

Az idő és a tér rövidítései

Ezek közül néhányat már biztosan ismer, ha tudja, hogyan kell angolul megmondani az időt. Az igazság az, hogy ezek közül sokat szinte az összes nyelvben használnak, és nagy részük latin eredetű. Tehát, ha beszéli a latin nyelvek valamelyikét, akkor ezek közül néhány már a tarsolyában lehet!

Angol rövidítés

Jelentése

Kiejtés

IPA

AD

Anno Domini - időszámításunk szerint

ah-no do-me-ne

ˈæn(ˌ)oʊ ˈdɑmɪni

BC

Before Christ - időszámításunk előtt

be-for cry-st

bɪˈfɔr ˈkɹaɪst

CE

Common Era - időszámításunk szerint

co-mon eh-ruh

ˈkɑmən ˈɛrə

BCE

Before Common Era - időszámításunk előtt

be-for co-mon eh-ruh

bɪˈfɔr ˈkɑmən ˈɛrə

ETA

Estimated time of arrival - az érkezés várható ideje

es-tee-may-ted taim of ah-ri-val

ˈɛstəˌmeɪtəd ˈtaɪm əv ɚˈɹaɪvəl

a. m.

Ante meridiem - délelőtt

an-te me-re-dee-em

ˈænti #meridiem#

p. m.

Post meridiem - délután

post me-re-dee-em

ˈpoʊst #meridiem#

h

Hour - óra

a-woor

ˈaʊɚ

min

Minute - perc

me-noot

ˈmɪnət

s

Seconds - másodpercek

se-conds

ˈsɛkəndz

N

North - Észak

north

ˈnɔrθ

S

South - Dél

sauth

ˈsaʊθ

E

East - Kelet

est

ˈist

W

West - Nyugat

west

ˈwɛst

NW

Northwest - Északnyugat

north-west

nɔrθˈwɛst

NE

Northeast - Északkelet

north-est

nɔrθˈist

SW

Southwest - Délnyugat

sauth-west

saʊθˈwɛst

SE

Southeast - Délkelet

sauth-est

saʊθˈist

A hónapok rövidítései

tervező.jpg

A hónapok nevei az egyik első dolog, ami minden angolul tanuló napirendjén szerepel. De mi a helyzet a rövidítéseikkel? Az igazat megvallva, sokkal gyakrabban találkozhatunk a hónapok rövidített változataival, különösen az eseménymeghívókon és a Zoom-hívások meghívóin.

Íme az év mind a 12 hónapjának leggyakoribb rövidítései angolul.

Angol rövidítés

Jelentése

Kiejtés

IPA

Jan

January - január

jan-oo-ary

ˈdʒænjəˌwɛri

Feb

February - február

feb-oo-ary

ˈfɛbjəˌwɛri

Mar

March - március

march

ˈmɑrtʃ

Apr

April - április

ay-prill

ˈeɪpɹəl

May - május

May

may

ˈmeɪ

Jun

June - június

joon

ˈdʒun

Jul

July - július

joo-ly

dʒʊˈlaɪ

Aug

August - augusztus

o-goost

ɔˈɡʌst

Sept

September - szeptember

sep-tem-bur

sɛpˈtɛmbɚ

Oct

October - október

oc-to-bur

ɑkˈtoʊbɚ

Nov

November - november

no-vem-bur

noˈvɛmbɚ

Dec

December - december

de-sem-bur

dɪˈsɛmbɚ

A napok rövidítései

Az angolul tanulók napirendjének másik fontos pontja a hét napjainak elnevezése. A cikkben szereplő többi rövidítéssel ellentétben a hét napjainak rövidített változata csak egy vagy két betűt használ. Valójában ezek többsége inicializmus, amik a legtöbb esetben inkább szócsoportokat jelölnek.

Angol rövidítés

Jelentése

Kiejtés

IPA

M

Monday - hétfő

mon-day

ˈmʌnˌdeɪ

T

Tuesday - kedd

toos-day

ˈtuzˌdeɪ

W

Wednesday - szerda

wens-day

ˈwɛnzˌdeɪ

Th

Thursday - csütörtök

thurs-day

ˈθɝzˌdeɪ

F

Friday - péntek

fri-day

ˈfɹaɪˌdeɪ

S

Saturday - szombat

sat-oor-day

ˈsætɚˌdeɪ

Su

Sunday - vasárnap

sun-day

ˈsʌnˌdeɪ

Szakmai rövidítések

A foglalkozások rövidítése rendkívül gyakori, különösen a névjegykártyákon és az e-mail aláírásokban. Még ha nem is angol nyelvű országban kíván üzletet kötni, a szakmák rövidítéseinek ismerete segít megérteni, hogy mit jelentenek azok a betűk az emberek e-mail aláírásában.

Angol rövidítés

Jelentése

Kiejtés

IPA

Acct

Accountant - könyvelő

ac-cown-tant

əˈkaʊntn̩t

Asst

Assistant - asszisztens

a-sis-tant

əˈsɪstənt

PA

Personal assistant - személyi asszisztens

per-so-nal a-sis-tant

ˈpɝsənəl əˈsɪstənt

VA

Virtual assistant - virtuális asszisztens

vir-too-al a-sis-tant

ˈvɝtʃəwəl əˈsɪstənt

Capt

Captain - kapitány

cap-tan

ˈkæptən

Dir

Director - rendező, igazgató

dee-rec-toor

dɚˈɹɛktɚ

Exec

Executive - ügyvezető, vezérigazgató

ex-eh-coo-tiv

ɪɡˈzɛkjətɪv

CEO

Chief Executive Officer - ügyvezető igazgazgató

cheef ex-eh-coo-tiv oh-fee-sehr

ˈtʃif ɪɡˈzɛkjətɪv ˈɑfəsɚ

COO

Chief Operation Officer - műveleti igazgató

cheef o-per-ay-shon oh-fee-sehr

ˈtʃif ˌɑpɚˈɹeɪʃən ˈɑfəsɚ

CFO

Chief Financial Officer - pénzügyi igazgató

cheef fye-nan-shal oh-fee-sehr

ˈtʃif fəˈnænʃəl ˈɑfəsɚ

CMO

Chief Marketing Officer - marketing igazgató

cheef mar-ket-eeng oh-fee-sehr

ˈtʃif ˈmɑrkətɪŋ ˈɑfəsɚ

VP

Vice president - alelnök

vais pre-see-dent

ˈvaɪs ˈpɹɛzədənt

PM

Project manager - projektvezető

pro-ject ma-na-jer

ˈpɹɑˌdʒɛkt ˈmænɪdʒɚ

UX Designer

User interface designer - felhasználói felület tervező

oo-ser in-ter-face de-si-ner

ˈjuzɚ ˈɪntɚˌfeɪs dɪˈzaɪnɚ

UI Designer

User experience designer - felhasználói élmény tervező

oo-ser ex-pe-re-ens de-si-ner

ˈjuzɚ ɪkˈspɪriəns dɪˈzaɪnɚ

CPA

Certified Public Accountant - okleveles könyvvizsgáló

ser-tee-faid poo-blic ac-cown-tant

ˈsɝtəˌfaɪd ˈpʌblɪk əˈkaʊntn̩t

CFA

Chartered Financial Analyst - okleveles pénzgyi elemző

char-terd fye-nan-shal a-na-list

ˈtʃɑrtɚd fəˈnænʃəl ˈænələst

QA Analyst

Quality Assurance Analyst - minőségbiztosítási elemző

coo-a-lee-tee a-shoor-ans a-na-list

ˈkwɑləti əˈʃʊrəns ˈænələst

RN

Registered Nurse - okleveles ápoló

re-gist-terd noors

ˈɹɛdʒəstɚd ˈnɝs

Prof

Professor - professzor, egyetemi előadó

pro-feh-sur

pɹəˈfɛsɚ

Az oktatás rövidítései

A szakmai rövidítésekhez hasonlóan az oktatási rövidítéseket is használják a névjegykártyákon és az e-mail aláírásokban. Ahelyett, hogy a személy jelenlegi foglalkozását jeleznék, ezek a rövidítések segítenek az embereknek abban, hogy könnyedén megmagyarázhassák végzettségi szintjüket és a birtokukban lévő szakmai tanúsítványokat. Ezek általában inicializmusok, és egy vessző után követik a személy teljes nevét.

Angol rövidítés

Jelentése

Kiejtés

IPA

EFL

English as a foreign language - angol, mint idegen nyelv

en-gleesh as a fo-ren lan-goo-aj

ˈɪŋɡlɪʃ ˈæz ə ˈfɔrən ˈlæŋɡwɪdʒ

ELT

English language teaching - angol nyelvoktatás

en-gleesh lan-goo-aj tee-cheeng

ˈɪŋɡlɪʃ ˈlæŋɡwɪdʒ ˈtitʃɪŋ

ESL

English as a second language - angol, mint második nyelv

en-gleesh as a se-cond lan-goo-aj

ˈɪŋɡlɪʃ ˈæz ə ˈsɛkənd ˈlæŋɡwɪdʒ

BA

Bachelor of Arts - bölcsészettudományi alapképzés

bach-eh-lor of arts

ˈbætʃəlɚ əv ˈɑrts

BS

Bachelor of Science - természettudományi alapképzés

bach-eh-lor of sye-ens

ˈbætʃəlɚ əv ˈsaɪəns

BFA

Bachelor of Fine Arts - képzőművészeti alapképzés

bach-eh-lor of fain arts

ˈbætʃəlɚ əv ˈfaɪn ˈɑrts

MA

Master of Arts - bölcsészettudományi mesterképzés

mas-ter of arts

ˈmæstɚ əv ˈɑrts

MS

Master of Science - termésszettudományi mesterképzés

mas-ter of si-ens

ˈmæstɚ əv ˈsaɪəns

MBA

Master of Business Administration - üzleti adminisztrációs mesterképzés

mas-ter of bis-ness ad-me-nees-tray-shon

ˈmæstɚ əv ˈbɪznəs ədˌmɪnəˈstɹeɪʃən

MPhil

Master of Philosophy - filozófiai mesterképzés

mas-ter of fee-lo-so-fee

ˈmæstɚ əv fəˈlɑsəfi

MFA

Master of Fine Arts - képzőművészeti mesterképzés

mas-ter of fain arts

ˈmæstɚ əv ˈfaɪn ˈɑrts

LLM

Master of Laws - jogtudományi mesterképzés

mas-ter of laws

ˈmæstɚ əv ˈlɔz

MSW

Master of Social Work - szociális mesterképzés

mas-ter of so-shall work

ˈmæstɚ əv ˈsoʊʃəl ˈwɝk

PhD

Doctor of Philosophy - a filozófia doktora

doc-toor of fee-lo-so-fee

ˈdɑktɚ əv fəˈlɑsəfi

EdD

Doctor of Education - az oktatás doktora

doc-toor of e-doo-ca-shon

ˈdɑktɚ əv ˌɛdʒəˈkeɪʃən

JD

Juris Doctor - jogtudományi doktor

yoo-rees doc-toor

ˈdʒʊrɪs ˈdɑktɚ

MD

Doctor of Medicine - orvosdoktor

doc-toor of meh-dee-seen

ˈdɑktɚ əv ˈmɛdəsən

ND

Doctor of Nursing - az ápolás doktora

doc-toor of noor-sing

ˈdɑktɚ əv ˈnɝsɪŋ

TOELF

Test of English as a Foreign Language - angol, mint idegen nyelv vizsga

test of en-gleesh as a fo-ren lan-goo-aj

ˈtɛst əv ˈɪŋɡlɪʃ ˈæz ə ˈfɔrən ˈlæŋɡwɪdʒ

IELTS

International English Language Testing System - nemzetközi angol nyelvvizsga rendszer

een-ter-na-sho-nall en-gleesh lan-goo-aj tes-teeng sis-tem

ˌɪntɚˈnæʃənl̩ ˈɪŋɡlɪʃ ˈlæŋɡwɪdʒ ˈtɛstɪŋ ˈsɪstəm

A mérésekhez használt rövidítések

Az Egyesült Államok azon kevés országok egyike, ahol még mindig a birodalmi mértékegységrendszert használják, így ha nem innen származik, több rövidítéssel is meg kell ismerkednie! Bár a méter és centiméter helyett hüvelykben és lábban történő mérés igényelhet némi megszokást, segítünk eligazodni a mértékegységek rövidítéseiben.

angol_reggeli.jpg

Angol rövidítés

Jelentése

Kiejtés

IPA

oz.

Ounce - uncia

auns

ˈaʊns

fl. oz.

Fluid ounce - uncia (folyadék)

floo-eed auns

ˈfluəd ˈaʊns

gal.

Gallon - gallon

ga-lon

ˈɡælən

pt.

Pint - pint

pie-nt

ˈpaɪnt

qt.

Quart - negyed gallon

coo-art

ˈkwɔrt ‖

tbsp.

Tablespoon - evőkanálnyi

tay-ble-spoon

ˈteɪbəlˌspun

tsp.

Teaspoon - teáskanálnyi

tee-spoon

ˈtiˌspun

in.

Inch - hüvelyk

eench

ˈɪntʃ

ft.

Foot - láb

foot

ˈfʊt

mi.

Mile - mérföld

mail

ˈmaɪəl

mph

Miles per hour - mérföld per óra

mails per awr

ˈmaɪəlz ˈpɝ ˈaʊɚ

n.m.

Nautical miles - tengeri mérföld

naw-tee-cal mails

ˈnɔtɪkəl ˈmaɪəlz

sq.

Square - négyszög

scoo-air

ˈskwɛr

yd.

Yard - yard

yard

ˈjɑrd

lb.

Pound - font

paund

ˈpaʊnd

cm

Centimeter - centiméter

sen-tee-mee-ter

ˈsɛntəˌmitɚ

m

Meter - méter

mee-ter

ˈmitɚ

km

Kilometer - kilométer

kee-lo-mee-ter

kəˈlɑmətɚ

g

Gram - gramm

gram

ˈɡɹæm

kg

Kilogram - kilogramm

kee-lo-gram

ˈkɪləˌɡɹæm

T

Ton - tonna

ton

ˈtʌn

ml

Milliliter - miliméter

me-lee-lee-ter

ˈmɪləˌlitɚ

l

Liter - liter

lee-ter

ˈlitɚ

Szleng rövidítések

Mint minden más nyelvben, az angolban is a szleng a mindennapi beszélgetések fontos részét képezi. Azonban még ha már ismeri is az angol szlenget, meglepődhet, hogy a szleng szavakat és kifejezéseket is le lehet rövidíteni! Ezt majd a további barátkozás és beszélgetések során fogja megismerni, de egyelőre íme egy lista a leggyakoribb angol szleng rövidítésekről.

Angol rövidítés

Jelentése

Kiejtés

IPA

iktr

I know that’s right - Tudom, hogy ez így helyes

I no that’s rite

ˈaɪ ˈnoʊ ˈðæts ˈɹaɪt

fomo

Fear of missing out - A lemaradástól/valamiből való kimaradástól való félelem

feer of mee-sing aut

ˈfɪr əv ˈmɪsɪŋ ˈaʊt

ikyl

I know you’re lying - Tudom, hogy hazudsz

I no yoor lie-ing

ˈaɪ ˈnoʊ ˈjɔr ˈlaɪɪŋ

smh

Shaking my head - Csóválom a fejem, rosszallom

shay-keeng my hed

ˈʃeɪkɪŋ ˈmaɪ ˈhɛd

tbh

To be honest - Őszintén szólva/Hogy őszinte legyek

to be oh-nest

ˈtu ˈbi ˈɑnəst

rofl

Rolling on the floor laughing - Gurulok a nevetéstől

roll-ing on thuh floor laf-ing

ˈɹoʊlɪŋ ˈɔn ðə ˈflɔr ˈlæfɪŋ

xoxo

Hugs and kisses - Ölelés és puszi

hugs and kee-ses

ˈhʌɡz ənd ˈkɪsəz

ikr

I know, right? - Tudom! Ugye? (Ugye, hogy így van?)

I no, rite

ˈaɪ ˈnoʊ | ˈɹaɪt ‖

ofc

Of course - Persze

of cors

əv ˈkɔrs

tfw

The feel when - Az érzés, amikor...

thuh feel wen

ðə ˈfil ˈwɛn

tfti

Thanks for the invite - Köszönöm a meghívást!

thanks for thuh een-vait

ˈθæŋks ˈfɔr ði ɪnˈvaɪt

b/w

Between - Között

be-tween

bɪˈtwin

dl

Down-low - a színfalak mögött, titokban

down-low

ˈdaʊnˈloʊ

fr

For real - tényleg

for reel

ˈfɔr ˈɹiəl

qt

Cutie - Cukorfalat

cue-tee

ˈkjuti

w/e

Whatever - Tökmindegy

what-eh-ver

wɑtˈɛvɚ

w/o

Without - vki, vmi nélkül

with-aut

wɪˈðaʊt

ngl

Not gonna lie - Nem fogok hazudni

not gon-na li

ˈnɑt ˈɡʌnə ˈlaɪ

obv

Obviously - Egyértelműen

ob-vee-os-lee

ˈɑbviəsli

grl

Girl - lány, csaj

girl

ˈɡɝl

Angol rövidítések országonként

Az angol nyelvnek számos változata van, amelyeknek saját szókincsük van. Bár a legtöbb angolul beszélő megérti egymást, talán nehézséget jelentene egy erős essex-i akcentussal beszélőnek kommunikálni egy mély déli akcentussal beszélővel. Nemcsak az akcentusok különböznek, hanem a szleng nagy része is.

Még ha a tisztán szaknyelvi kifejezéseket használja is, sok olyan kormányzati szerv van, amelyek nem fordíthatók jól az egyes országok között. Még az USA-n belül is két rövidítés mást jelenthet a kontextustól függően. Nézzünk tehát néhány helyi rövidítést országonként.

Globális

Mielőtt belemerülnénk a különböző országokba, vessünk egy pillantást néhány rövidítésre, amelyek globális jelentőséggel bírnak. Ezek olyan rövidítések, amelyek vagy több országot foglalnak magukban, vagy egyenesen az egész világot érintik, ezért mindenképpen tartsa őket szem előtt!

Angol rövidítés

Jelentése

Kiejtés

IPA

UN

United Nations - Egyesült Nemzetek

oo-ni-ted nay-shons

jʊˈnaɪtəd ˈneɪʃənz

OECD

Organization for Economic Co-operation and Development - Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet

ore-gah-ne-say-shon for ec-con-no-mic co-o-per-ay-shon and de-vel-op-ment

ˌɔrɡənəˈzeɪʃən ˈfɔr ˌɛkəˈnɑmɪk ˈkoʊˌɑpɚˈɹeɪʃən ənd dɪˈvɛləpmənt

UNESCO

The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization - az Egyesült Nemzetek Nevelésügyi, Tudományos és Kulturális Szervezete

tuh oo-ni-ted nay-shons eh-doo-cay-sho-nal, si-ehn-tee-feec and cool-too-ral or-ga-nee-say-shon

ðə jʊˈnaɪtəd ˈneɪʃənz ˌɛdʒəˈkeɪʃənl̩ | ˌsaɪənˈtɪfɪk ənd ˈkʌltʃɚɹəl ˌɔrɡənəˈzeɪʃən

EU

European Union - Európai Unió

u-ro-pee-an oo-nee-on

ˌjʊrəˈpiən ˈjunjən

FIFA

International Federation of Football Association - Nemzetközi Labdarúgó Szövetség

in-ter-na-sho-nal feh-deh-ray-shon of foot-ball ah-so-see-ay-shon

ˌɪntɚˈnæʃənl̩ ˌfɛdɚˈɹeɪʃən əv ˈfʊtˌbɔl əˌsoʊsiˈeɪʃən

NASA

National Aeronautics and Space Administration - Nemzeti Repülési és Űrhajózási Hivatal

na-sho-nal air-oh-naw-teecs and spays ad-min-es-tray-shon

ˈnæʃənl̩ ˌɛrəˈnɔtɪks ənd ˈspeɪs ədˌmɪnəˈstɹeɪʃən

NATO

North Atlantic Treaty Organization - Észak-atlanti Szerződés Szervezete

north a-tlan-teec tree-tee or-ga-nee-say-shon

ˈnɔrθ ətˈlæntɪk ˈtɹiti ˌɔrɡənəˈzeɪʃən

USMCA

United States–Mexico–Canada Agreement - Egyesült Államok-Mexikó-Kanada Egyezmény

oo-ni-ted states mex-e-co ca-na-da a-gree-ment

jʊˈnaɪtəd ˈsteɪts | ˈmɛksɪˌkoʊ | ˈkænədə əˈɡɹimənt

WHO

World Health Organization - Egészségügyi Világszervezet

world health or-ga-nee-say-shon

ˈwɝld ˈhɛlθ ˌɔrɡənəˈzeɪʃən

Az Egyesült Államok

Mivel egy nagy és dinamikus országról van szó, nagyon nehéz leszűkíteni a két partvidék között használt rövidítések és mozaikszavak körét. Még az egyes államokon belül is jelentősen eltérhet a regionális szleng, amint azt a New York-i és a kaliforniai szleng közötti óriási különbség is mutatja. Ezzel együtt van néhány olyan alapvető rövidítés, amelyet mindenkinek meg kell tanulnia, mielőtt az Egyesült Államok földjére lép.

Angol rövidítés

Jelentése

Kiejtés

IPA

IRS

Internal Revenue Service - Adóhatóság

in-ter-nal reh-veh-new ser-vis

ɪnˈtɝnl̩ ˈɹɛvəˌnu ˈsɝvəs

DMV

Department of Motor Vehicles - Közlekedési Hatóság

de-part-ment of mo-tor ve-e-cls

dɪˈpɑrtmənt əv ˈmoʊtɚ ˈviəkəlz

JFK

John F. Kennedy

john eff keh-ne-dee

ˈdʒɑn ˈɛf ‖ ˈkɛnədi

MLK

Martin Luther King

mar-teen loo-ther keeng

ˈmɑrtn̩ ˈluθɚ ˈkɪŋ

USAF

United States Air Force - Az Egyesült Államok Légiereje

oo-ni-ted states air fors

jʊˈnaɪtəd ˈsteɪts ˈɛr ˈfɔrs

FBI

Federal Bureau of Investigations - Szövetségi Nyomozóiroda

feh-der-al boo-row of in-ves-tee-gay-shons

ˈfɛdɚɹəl ˈbjʊroʊ əv ɪnˌvɛstəˈɡeɪʃənz

CIA

Central Intelligence Agency - Központi Hírszerzési Ügynökség

sen-tral een-teh-lee-jens ay-jen-see

ˈsɛntɹəl ɪnˈtɛlədʒəns ˈeɪdʒənsi

POTUS

President of the United States - az Egyesült Államok elnöke

pre-see-dent of the oo-ni-ted states

ˈpɹɛzədənt əv ðə jʊˈnaɪtəd ˈsteɪts

SCOTUS

Supreme Court of the United States - az Egyesült Államok legfelsőbb bírósága

soo-preem cort of the oo-ni-ted states

səˈpɹim ˈkɔrt əv ðə jʊˈnaɪtəd ˈsteɪts

LA

Los Angeles

los an-gel-es

ˈloʊz ˈɑŋɡɛˌleɪs

NYC

New York City

new york see-tee

ˈnu ˈjɔrk ˈsɪti

SF

San Francisco

san fran-sees-co

ˈsɑn fɹænˈsɪskoʊ

SLC

Salt Lake City

salt layk see-tee

ˈsɔlt ˈleɪk ˈsɪti

MIA

Miami

my-ah-me

maɪˈæmi

DMV Area

Delaware-Maryland-Virginia

deh-la-ware mar-e-land veer-jee-nee-ah

ˈdɛləˌwɛrˈmɛrələndvɚˈdʒɪnjə

The Fed

The Federal Reserve Bank - a Központi Bankrendszer

thuh feh-deh-ral re-serv bank

ðə ˈfɛdɚɹəl ɹɪˈzɝv ˈbæŋk

BOFA

Bank of America

bank of a-mer-e-ca

ˈbæŋk əv əˈmɛrəkə

ASL

American Sign Language - Amerikai Jelnyelv

ah-mer-e-can sin lan-goo-aj

əˈmɛrəkən ˈsaɪn ˈlæŋɡwɪdʒ

TSA

Transportation Security Administration - Közlekedésbiztonsági Hivatal

trans-por-tay-shon se-coor-e-tee ad-me-nees-tray-shon

ˌtɹænspɚˈteɪʃən sɪˈkjʊrəti ədˌmɪnəˈstɹeɪʃən

FAA

Federal Aviation Administration - Szövetségi Légiközlekedési Hatóság

fed-er-al ay-vee-ay-shon ad-me-nees-tray-shon

ˈfɛdɚɹəl ˌeɪviˈeɪʃən ədˌmɪnəˈstɹeɪʃən

USDA

United States Department of Agriculture - Az Egyesült Államok Mezógazdasági Minisztériuma

oo-ni-ted states de-part-ment of ag-ree-cool-toor

jʊˈnaɪtəd ˈsteɪts dɪˈpɑrtmənt əv ˈæɡɹɪˌkʌltʃɚ

DOD

Department of Defense - Védelmi Minisztérium

de-part-ment of de-fens

dɪˈpɑrtmənt əv dɪˈfɛns

DHS

Department of Homeland Security - Nemzetbiztonsági Minisztérium

de-part-ment of home-land sec-oo-ree-tee

dɪˈpɑrtmənt əv ˈhoʊmˌlænd sɪˈkjʊrəti

DOJ

Department of Justice - Igazságügyi Minisztérium

the de-part-ment of jus-tees

dɪˈpɑrtmənt əv ˈdʒʌstəs

USPS

United States Postal Service - az Egyesült Államok Postaszolgálata

oo-ni-ted states pos-tal ser-vees

jʊˈnaɪtəd ˈsteɪts ˈpoʊstl̩ ˈsɝvəs

FDA

Food and Drug Administration - Élelmiszer és Gyógyszerhatóság

food and drug ad-me-nees-tray-shon

ˈfud ənd ˈdɹʌɡ ədˌmɪnəˈstɹeɪʃən

EPA

Environmental protection Agency - Környezetvédelmi Ügynökség

en-vi-ron-men-tal pro-tec-shon a-gen-see

ɪnˌvaɪɹənˈmɛntl̩ pɹəˈtɛkʃən ˈeɪdʒənsi | ˌiˌpiˈeɪ |

CDC

Centers for Disease Control and Prevention - Járványügyi Központ

sen-ters for dee-sees con-trol and pre-ven-shon

ˈsɛntɚz ˈfɔr dɪˈziz kənˈtɹoʊl ənd pɹɪˈvɛnʃən

Egyesült Királyság

Akár csak látogatóba érkezik az Egyesült Királyságba, akár azt tervezi, hogy odaköltözik, van néhány rövidítés és betűszó, amelyekkel érdemes megismerkednie, mielőtt felszáll a repülőgépre. Íme néhány a leggyakoribb brit rövidítések közül.

Angol rövidítés

Jelentése

Kiejtés

IPA

BBC

British Broadcasting Corporation - Brit Műsorszolgáltatási Vállalat

bree-tish brod-cas-teeng cor-por-ay-shon

ˈbɹɪtɪʃ ˈbɹɔdˌkæstɪŋ ˌkɔrpɚˈɹeɪʃən

BA

British Airways - Brit Légitársaság

bree-tish air-ways

ˈbɹɪtɪʃ ˈɛrˌweɪz

BoE

Bank of England - Anglia Bankja

bank of en-gland

ˈbæŋk əv ˈɪŋɡlənd

BR

British Rail - Brit Államvasút

bree-tish rail

ˈbɹɪtɪʃ ˈɹeɪl

innit

Isn’t it? - Ugye?

isn’t it

ˈɪzn̩t ˈɪt ‖

Sammie

Sandwich - szendvics

sand-wich

ˈsændˌwɪtʃ

A cuppa

A cup of tea - egy csésze tea

a cup of tee

ə ˈkʌp əv ˈti

Soz

Sorry - bocsánat

sor-ry

ˈsɑri

Manc

Manchester

man-ches-ter

ˈmænˌtʃɛstɚ

P’s

Pounds (£) - font

paunds

ˈpaʊndz |

Ausztrália

Ha hamarosan Ausztráliába látogat, fel kell készülnie a rengeteg rövidítésre, amit naponta hallani fog. A rengeteg kezdőbetű vagy betűszó helyett a legtöbb ausztrál rövidítés rövidített szavak formájában jelenik meg, általában egy szó első felének rövidített formájaként, és egy kedves végződéssel. Az alábbi táblázatban láthatja, mire gondolunk.

Angol rövidítés

Jelentése

Kiejtés

IPA

Chrissie

Christmas - karácsony

crist-mas

ˈkɹɪsməs

Brekky

Breakfast - reggeli

brek-fast

ˈbɹɛkfəst

Avo

Avocado - avokádó

a-vo-ca-do

ˌɑvəˈkɑdoʊ

Servo

Gas station - benzinkút

gas stay-shon

ˌɑvəˈkɑdoʊ

Maccas

McDonald’s

mac-doh-nalds

məkˈdɑnəldz

Bevos

Beverages - innivalók

beh-vuh-ra-jes

ˈbɛvɹɪdʒəz

Sanga

Sandwich - szendvics

sand-which

ˈsændˌwɪtʃ

Aggro

Aggressive - agresszív

ah-greh-seev

əˈɡɹɛsɪv

Barbie

Barbecue

bar-be-cue

ˈbɑrbɪˌkju

Cab Sav

Cabernet Sauvignon

ca-ber-neh sah-vee-nyoh

ˌkæbɚˈneɪ ˌsɔˈvɪnjɑn

Devo

Devastated - zaklatott, feldúlt

deh-vas-tay-ted

ˈdɛvəˌsteɪtəd

Mushie

Mushroom - gomba

mush-room

ˈmʌʃrum

Ambo

Ambulance - mentő

am-byoo-lens

æmbjələns

Egyéb angol rövidítések

Ahogy korábban ígértük, angol betűszavakat hoztunk Önnek! Bár ezek nem tartoznak semmilyen konkrét kategóriába, mind rendkívül hasznosak, és érdemes tisztában lenni velük. Biztosak vagyunk benne, hogy valamikor a gyakorlatban is találkozni fog velük, és ha ez megtörténik, ne felejtsen el ránk gondolni!

Angol rövidítés

Jelentése

Kiejtés

IPA

DOB

Date of birth - születési dátum

dayt of burth

ˈdeɪt əv ˈbɝθ

TBA

To be announced - Bejelentésre váró

too bee ah-nounsed

ˈtu ˈbi əˈnaʊnst

TBD

To be determined - Meghatározásra váró

too bee de-tehr-minned

ˈtu ˈbi dɪˈtɝmənd

TBC

To be continued - Folytatása következik

too bee con-tee-newd

ˈtu ˈbi kənˈtɪnjud

VAT

Value-added Tax - ÁFA (Általános Forgalmi Adó)

va-lew a-ded tax

ˈvæljuˈædəd ˈtæks

DOA

Dead on arrival - Eleve bukott, életképtelen

ded on ah-ri-val

ˈdɛd ˈɔn ɚˈɹaɪvəl

GMO

Genetically modified organisms - Genetikailag módosított organizmusok

guh-ne-tee-cuh-lee mo-dee-fyed ore-gah-neesms

dʒəˈnɛtɪkli ˈmɑdəˌfaɪd ˈɔrɡəˌnɪzəmz

MIA

Missing in action - Akció/bevetés közben eltűnt

miss-ing in ac-tee-on

ˈmɪsɪŋ ˈɪn ˈækʃən

OCD

Obsessive Compulsive Disorder - Rögeszmés kényszeresség

ob-sess-iv com-pool-siv dis-ore-der

ɑbˈsɛsɪv kəmˈpʌlsɪv dɪsˈɔrdɚ

BOGO

Buy one, get one - Egyet fizet, kettőt kap

bye wuhn get wuhn

ˈbaɪ ˈwʌn | ˈɡɛt ˈwʌn

ICYMI

In case you missed it - Abban az esetben, ha lemaradtál volna róla

een case yoo missd eet

ˈɪn ˈkeɪs ˈju ˈmɪst ˈɪt

FWIW

For what it’s worth - Ha számít/segít valamit

fore wuht its worth

ˈfɔr ˈwɑt ˈɪts ˈwɝθ

Haladjon és fejlessze angol nyelvtudását rövidítésekkel

Most, hogy már ezt a 275 különböző rövidítést megismerhette az sms rövidítésektől kezdve a mozaikszavakig, ne féljen használni őket! Minél gyakrabban alkalmazza ezeket, annál inkább jártas lesz bennük - és annál több időt takarít meg!

Ha úgy érzi, hogy már elsajátította ezeket, miért ne próbálná ki az angol nyelv legnehezebb szavait tartalmazó listánkat? Több mint 250 hihetetlenül nagy kihívást jelentő szót gyűjtöttünk össze, így biztosan talál néhány trükkös új szót, függetlenül a tudásszintjétől!