A pontos idő közlése

Magyar

Német

Egy óra van.

Es ist ein Uhr.

Két óra van.

Es ist zwei Uhr.

Három óra van.

Es ist drei Uhr.

Négy óra van.

Es ist vier Uhr.

Öt óra van.

Es ist fünf Uhr.

Hat óra van.

Es ist sechs Uhr.

Hét óra van.

Es ist sieben Uhr.

Nyolc óra van.

Es ist acht Uhr.

Kilenc óra van.

Es ist neun Uhr.

Tíz óra van.

Es ist zehn Uhr.

Tizenegy óra van.

Es ist elf Uhr.

Dél van.

Es ist zwölf Uhr.

Hogyan mondják a felet, negyedet, háromnegyedet?

11:00-tól 12:00-ig 15 perces szakaszokban ez a következőképpen néz ki:

Német

Magyar

Elf Uhr

11 óra

Viertel nach elf

Tizenegy tizenöt

Halb zwölf

Fél tizenkettő

Viertel vor zwölf

Tizenegy negyvenöt

Zwölf Uhr

12 óra

Magyar

Német

Kiejtés

Példamondat

Fél múlt

Es ist halb

[ɛs ɪst halp]

Es ist halb 4.

Negyed múlt

Es ist viertel nach

[ɛs ɪst fɪʁtl naːx]

Es ist viertel nach 3.

Háromnegyed múlt

Es ist viertel vor

[ɛs ɪst fɪʁtl foːɐ̯]

Es ist viertel vor 4.

Hogyan mondjuk németül a napszakokat?

Mint bárhol máshol a világon, az időt németül is években, hónapokban, hetekben és napokban mérik. Minden nap reggel kezdődik ("Morgen") és éjszaka ér véget ("Nacht"), a kettő között pedig akad még pár napszak, amit felsoroltunk Önnek.

De legyünk teljesen őszinték magunkhoz - a legtöbben úgyis az étkezések alapján tagoljuk a napjainkat, ezért ezeket a kifejezéseket is felvettük a listánkra. Német sajátosság a „Kaffee und Kuchen”, az az ebéd és a vacsora közötti délutáni időszak, amikor kávét és süteményt fogyasztanak.

Magyar

Német

Kiejtés

Példamondat

Reggel

Morgen

[ˈmɔʁɡn̩]

Es ist zehn Uhr morgens.

Délelőtt

Vormittag

[ˈfoːɐ̯mɪˌtaːk]

Wir sehen uns am Vormittag.

Délután

Nachmittag

[ˈnaːxmɪˌtaːk]

Es ist vier Uhr nachmittags.

Pirkadat

Tagesanbruch

[ˈtaːɡəsˌʔanbʁʊx]

Wir wollen bei Tagesanbruch los.

Napkelte

Sonnenaufgang

[ˈzɔnənˌʔaʊ̯fɡaŋ]

Wir wollen vor Sonnenaufgang los.

Napnyugta

Sonnenuntergang

[ˈzɔnənˌʔʊntɐɡaŋ]

Wir sind vor Sonnenuntergang zurück.

Este

Abend

[ˈaːbm̩t]

Es ist sieben Uhr abends.

Éjszaka

Nacht

[naxt]

Es ist drei Uhr in der Nacht.

Éjszaka (az éjszaka során)

Nachts

[naxts]

Es ist elf Uhr nachts.

Dél

Mittag

[ˈmɪtaːk]

Wir treffen uns am Mittag.

Délben

Mittags

[ˈmɪtaːks]

Wir treffen uns mittags.

Éjfél

Mitternacht

[ˈmɪtɐˌnaxt]

Um Mitternacht schlafe ich.

Szürkület

Abenddämmerung

[ˈaːbn̩tˌdɛməʁʊŋ]

Ich gehe zur Abenddämmerung ins Bett.

Hajnal

Morgendämmerung

[ˈmɔʁɡn̩ˌdɛməʁʊŋ]

Ich stehe zur Morgendämmerung auf.

Lefekvés ideje

Schlafenszeit

[ˈʃlaːfn̩sˌt͡saɪ̯t]

Es ist Schlafenszeit.

Alkony

Nachteinbruch

[naxtˈaɪ̯nˌbʁʊx]

Sei vor Nachteinbruch zuhause!

A reggeli ideje

Frühstückszeit

[ˈfʁyːʃtʏksˌt͡saɪ̯t]

Es ist Frühstückszeit.

Tízórai

Zweites Frühstück

[ˈt͡svaɪ̯təs ˈfʁyːˌʃtʏk]

Es ist Zeit für ein zweites Frühstück.

Ebédidő

Mittagszeit

[ˈmɪtaːksˌt͡saɪ̯t]

Es ist Mittagszeit.

Délutáni kávészünet

Kaffee und Kuchen

[ˈkafe ʊnt ˈkuːxn̩]

Am Nachmittag gibt es Kaffee und Kuchen.

Vacsoraidő

Abendessenzeit

[ˈaːbn̩tˌʔɛsn̩st͡saɪ̯t]

Es ist Abendessenzeit.

Hogyan jelzik németül a perceket?

A pontos idő német nyelvű megadásához először meg kell nevezni az órát, ezt követi az „Uhr” és a percek pontos száma. A német a 0 és 12 közötti számokat használja a nap első tizenkét órájában, a nap további részében pedig folytatja a 13-mal egészen 24-ig.

Ez helyettesíti a délelőtt (AM) és délután (PM) megjelöléseket, így délután egy óra hét perc a németben 13:07, vagyis „Dreizehn Uhr sieben”. Németországban és Ausztriában kettőspontot tesznek az óra és a perc közé (15:07), Svájcban pedig egy pontot (15.07).

Egyéb módok az idő kifejezésére németül

Nyugat-Németországban, Bajorországban, Baden-Württembergben, Svájcban és Nyugat-Ausztriában többnyire a hivatalos „viertel nach drei” (negyed óra múlva négy) változatot használják, míg Németország keleti részein és Kelet-Ausztriában létezik más alternatíva.

Itt valószínűleg a „viertel vier” (negyed négy) szót fogja hallani ugyanarra az időmegjelölésre. Hasonló a helyzet a „drei viertel zwölf” (háromnegyed tizenkettő) és a „viertel vor zwölf” (negyed óra múlva tizenkettő) esetében is. Ez gyakran félreértésekhez vezet még a német ajkúak között is.

Ha valaki „viertel elf”-et jelöli meg találkozójuk időpontjaként, és Ön nem tudja, hogy ez mit takar, akkor a biztonság kedvéért számítson rá, hogy 10:00 és 12:00 között bármikor betoppanhat. Vagy megnézheti az alábbi táblázatot:

Idő

Gyakori német kifejezés

Fordítás

Alternatíva

Fordítás

10:15

Es ist viertel nach zehn.

Negyeddel múlt tíz.

Es ist viertel elf.

Negyed tizenegy.

11:45

Es ist viertel vor zwölf.

Negyed óra múlva tizenkettő.

Es ist drei viertel zwölf.

Háromnegyed tizenkettő van.

Egyéb idővel kapcsolatos kifejezések németül

Magyar

Német

Kiejtés

Példamondat

Nap

Tag

[taːk]

Es ist Tag.

Hét

Woche

[ˈvɔxə]

Die Woche háborús bél.

Hónap

Monat

[ˈmoːnat]

Der Monat war zu kurz.

Év

Jahr

[ˈjaːʁ]

Das Jahr war lang.

Tegnap

Gestern

[ˈɡɛstɐn]

Ich war gestern hier.

Ma

Heute

[ˈhɔɪ̯tə]

Ich bin heute da.

Holnap

Morgen

[ˈmɔʁɡn̩]

Morgen werde ich arbeiten.

Tavaly

Letztes Jahr

[ˈlɛt͡stəs ˈjaːʁ]

Letztes Jahr háború ich im Urlaubban.

Idén

Dieses Jahr

[ˈdiːzəs ˈjaːʁ]

Dieses Jahr bleib ich zuhause.

Következő év

Nächstes Jahr

[ˈnɛːçstəs ˈjaːʁ]

Nächstes Jahr fahre ich wieder.

Legközelebb

Nächstes mal

[ˈnɛːçstəs maːl]

Nächstes mal komm ich mit.

Múlt hónap

Letzten Monat

[ˈlɛt͡stn̩ ˈmoːnat]

Letzten Monat konnte ich nicht kommen.

Ebben a hónapban

Diesen Monat

[ˈdiːzn̩ ˈmoːnat]

Diesen Monat bin ich dabei.

Következő hónap

Nächsten Monat

[ˈnɛːçstəs ˈmoːnat]

Nächsten Monat komme ich wieder.

Nem kell kapkodni

Lass dir Zeit

[las diːɐ̯ t͡saɪ̯t]

Lass dir Zeit!

Egyszer volt, hol nem volt

Es war einmal

[ɛs ˈvaːɐ̯ aɪ̯nˈmaːl]

Es war einmal eine Prinzessin.

Hosszú idő, jóideje

Lange Zeit

[lɑ̃ʒe t͡saɪ̯t]

Das hab ich lange Zeit geglaubt.

Majd valamikor

Irgendwann

[ˈɪʁɡəntˈvan]

Irgendwann komm ich mit.

Néha

Ab und zu

[ap ʊnt t͡suː]

Ab und zu gehe ich aus.

Teljen jól az időd! (Érezd jól magad)

Viel Spaß

[fiːl ʃpaːs]

Viel Spaß bei der Arbeit!

A következő alkalomig

Bis zum nächsten Mal

[bɪs t͡sʊm ˈnɛːçstən maːl]

Bis zum nächsten Mal!

Idővel

Mit der Zeit

[mɪt deːɐ̯ t͡saɪ̯t]

Es wird besser mit der Zeit.

Időtlen

Zeitlos

[ˈt͡saɪ̯tˌloːzn]

Das Lied ist zeitlos

Időt nyerni

Zeit verschaffen

[ˈt͡saɪ̯t fɛɐ̯ˈʃafn̩]

Ich muss mir mehr Zeit verschaffen.

Időt pótolni

Zeit aufholen

[ˈt͡saɪ̯t ˈaʊ̯fˌhoːlən]

Ich hole die Zeit wieder auf.

Időt tölteni

Zeit verbringen

[ˈt͡saɪ̯t fɛɐ̯ˈbʁɪŋən]

Wir haben viel Zeit zusammen verbracht.

Időbe telik

Zeit beanspruchen

[ˈt͡saɪ̯t bəˈʔanʃpʁʊxn̩]

Das Projekt beansprucht viel Zeit.

Időt vesztegetni

Zeit verschwenden

[ˈt͡saɪ̯t fɛɐ̯ˈʃvɛndn̩]

Sie verschwendet ihre Zeit.

Az ő idejében

Zu seiner Zeit

[zû ˈzaɪ̯nɐ ˈt͡saɪ̯t ]

Er kommt zu seiner Zeit.

Mindent a maga idejében.

Alles zu seiner Zeit

[ˈaləs zû ˈzaɪ̯nɐ ˈt͡saɪ̯t]

Alles passiert zu seiner Zeit.

Időszerű

Zeitnah

[ˈt͡saɪ̯tˌnaː]

Erledige das bitte zeitnah.

Gyakori kérdések az időről

Hogy mondják németül az évtizedeket?

  • Egy évtized németül „Jahrzehnt”.
  • 1990 a „Neunzehnhundertneunzig”;
  • a 90-es évek „die Neunziger Jahre”.

Hogyan kérdezhetem meg németül, hogy „meddig”?

A „meddig”, vagyis milyen hosszú ideig németül a „wie lang?”.

Hogyan tudom németül megmondani a pontos időt?

A németek a katonai időt használják, vagyis 24 órában számolják a napot. a délelőtti órákat 1-12-ig, a délutániakat 13-24-ig jelölik.

Miért használják a németek a katonai időt?

Katonai időnek is hívják azt a rendszert, amit a németajkúak használnak a pontos idő megjelölésére. Ebben a rendszerben nincs külön jelölése a délelőtti (AM) és a délutáni (PM) azonos óráknak, tehát az egyértelműség kedvéért pontos számokat használnak 0-tól 24-ig.

Játékok, amelyek szórakoztatóbbá teszik a tanulást

A játék a tanulás egyik legjobb módja

Úgy gondoljuk, hogy egy új dolog megtanulása szórakoztató kell, hogy legyen; és mi más módja lenne ennek, mint játékosan megismerni valamit? Az idő fogalmainak megtanulására pedig számtalan játék létezik. Válasszon akár egy klasszikus társasjátékot, akár egy telefonos alkalmazást és engedjen a gyermeki kíváncsiságnak!

Az „Ejtsd ki helyesen!” játék

Még az egyes kifejezések hangos kiejtése is szórakoztató németül. Valahányszor rápillant az órájára, próbálja meg hangosan is kimondani az időt. Kimondta már valaha a 15:55-öt németül? Próbálja csak meg: „fünfzehn Uhr fünfundfünfzig”!

Idő memória

Az idő megtanulásának másik módja az, hogy elkészíti a saját memóriajátékát. Vágjon ki két sor négyzet alakú papírt. Az egyikre számokkal írja fel az időt (pl. 7:30, 13:13, 20:15), a másikra pedig betűkkel (Sieben Uhr Dreißig, Dreizehn Uhr Dreizehn, Zwanzig Uhr Fünfzehn). Minden papírra rajzoljon egy kis órát is az idővel, így biztos lehet benne, hogy minden időponthoz tartozik betűvel kiírt pár is.

Ideje megtanulni az időt

Természetesen nem minden német érkezik mindig mindenhová időben, ahogy azt hamarosan észre fogja venni, ha többükkel együtt tölt egy kis időt, de általánosságban elmondható, hogy a német nyelvterületeken nagy dolog a pontosság.

Éppen ezért a német nyelvtanulás fontos része az idővel kapcsolatos kifejezések elsajátítása. Mindig van valami, aminek éppen eljött az ideje és így alkalmat szolgáltat a gyakorlásra. Önnél mennyi most az idő? Mittagszeit? Dreizehn Uhr Dreiunddreißig? Próbálja meg elmondani németül!