Մենք մշակել ենք լեզվական կարողությունների գնահատման համակարգված սանդղակ մեր կողմից ուսուցանվող բոլոր լեզուների համար: 1-ից (սկսնակ) մինչև 10 (մասնագիտական) բալային համակարգով մենք կգնահատենք Ձեր՝ լեզվի ըմբռնման և պրակտիկ հմտությունների մակարդակը:

Ձեր պահանջների վերլուծության հարցումն անցնելուց և մեր անձնակազմի հետ շփումից հետո Դուք կընտրեք լեզվի իմացության մակարդակների ուսումնասիրության Ձեր ուղին համոզվելով, որ Ձեր անձնական ծրագրերն իրականություն են դառնում;

Լեզվի իմացության մակարդակներ

Ֆունկցիոնալ

Մակարդակ 1

Լեզվի իմացության այս մակարդակը ապահովում է բավական սահմանափակ հաղորդակցություն պարզագույն բանավոր և ունկնդրման իրավիճակներում:

Ֆունկցիոնալ

2-րդ մակարդակ

Պրակտիկ մակարդակում Դուք տիրապետում եք լեզվի հիմքային գիտելիքներին, որոնք անհրաժեշտ են պարզ և առօրյա իրավիճակներում:

Միջին մակարդակ

3-րդ մակարդակ

Դուք կարողանում եք տիրապետել հաղորդակցության պարզ պահանջներին և շփվել առօրյա հասարակական և գործնական իրավիճակներում: Դուք հասկանում եք ամենօրյա թեմաների շուրջ տարվող զրույցների հիմնական ասելիքը:

Միջին մակարդակ

4-րդ մակարդակ

Միջին մակարդակում Դուք կարող եք վերաձևակերպել և համադրել Ձեր սովորածը՝ բավարարելու անմիջական հաղորդակցության և ուսումնառական պահանջները: Դուք կարող եք ընկալել Ձեզ համար ծանոթ առօրյա թեմաների վերաբերյալ տեղեկություն համատեքստային իրավիճակներում և վարել զրույց ընդհանուր թեմաների շուրջ:

Միջինից բարձր մակարդակ

5-րդ մակարդակ

Դուք որոշ չափով կարողանում եք սկսել, շարունակել և ավարտել առօրյա թեմաների շուրջ զրույցներ անձնական և գործնական բնագավառում:

Միջինից բարձր մակարդակ

6-րդ մակարդակ

Բարձր միջին մակարդակում Դուք արդեն յուրացրել եք լեզվական առանձնահատկությունները: Դուք ազատ կարող եք հաղորդակցվել խորը մասնագիտական և անձնական համատեքստերում և գտնում եք Ձեր միտքն արտահայտելու տարբեր միջոցներ:

Բարձր մակարդակ

7-րդ մակարդակ

Դուք սկսում եք վարել առավել բարդ զրույցներ և կարողանում եք հեռախոսով տարբեր թեմաներ քննարկել:

Բարձր մակարդակ

8-րդ մակարդակ

Իմացության այս բարձր մակարդակում Դուք արդյունավետ հաղորդակցություն եք վարում անգամ մեծ հմտություն պահանջող այնպիսի բարդ իրավիճակներում, ինչպիսին է հանդիպում վարելը: Դուք կարող եք առանց դժվարության մասնակցել հասարակական և մասնագիտական զրույցներին, ինչպես նաև հեռախոսով տարբեր թեմաներ քննարկել:

Մասնագիտական

9-րդ մակարդակ

Դուք անձնական, ակադեմիական կամ մասնագիտական պահանջների բավարարման համար արդյունավետ հաղորդակցվում եք տարբեր զրուցակիցների հետ մի շարք ծանոթ և նոր թեմաների շուրջ, այդ թվում այնպիսի թեմաներ, որոնք ենթադրում են հանրային ելույթների և քննադատական ունկնդրման փորձառություն:

Մասնագիտական

10-րդ մակարդակ

Պրոֆեսիոնալ այս մակարդակում դուք ամբողջությամբ տիրապետում եք լեզվին: Դուք հասկանում և կարողանում եք կիրառել բոլոր լեզվական կառույցները, ինչպես նաև տիրապետում եք բառապաշարին այնքան լայն և խորը մակարդակով, որքան ամենակիրթ լեզվակիրը: Խոսքը սահուն է և լավ մտածված, Դուք արտահայտում եք Ձեր մտքերը հստակ և ամբողջական:

Լրացուցիչ տեղեկությունների համար խնդրում ենք ընտրել մակարդակը

Ֆունկցիոնալ
Միջին մակարդակ
Միջինից բարձր մակարդակ
Բարձր մակարդակ
Մասնագիտական