Մենք մշակել ենք լեզվական կարողությունների գնահատման համակարգված սանդղակ մեր կողմից ուսուցանվող բոլոր լեզուների համար: 1-ից (սկսնակ) մինչև 10 (մասնագիտական) բալային համակարգով մենք կգնահատենք Ձեր՝ լեզվի ըմբռնման և պրակտիկ հմտությունների մակարդակը:

Ձեր պահանջների վերլուծության հարցումն անցնելուց և մեր անձնակազմի հետ շփումից հետո Դուք կընտրեք լեզվի իմացության մակարդակների ուսումնասիրության Ձեր ուղին համոզվելով, որ Ձեր անձնական ծրագրերն իրականություն են դառնում;

Լեզվի իմացության մակարդակներ

Ֆունկցիոնալ

Մակարդակ 1

Լեզվի իմացության այս մակարդակը ապահովում է բավական սահմանափակ հաղորդակցություն պարզագույն բանավոր և ունկնդրման իրավիճակներում:

Լրացուցիչ տեղեկությունների համար խնդրում ենք ընտրել մակարդակը
Ֆունկցիոնալ
Միջին մակարդակ
Միջինից բարձր մակարդակ
Բարձր մակարդակ
Մասնագիտական