Վերոնշյալ վեբ էջերի հրատարակիչ

Բեռլից

Վ․Սարգսյան 10, Պիացցա Գռանդե, առաջին հարկ

Հեռ․ 060 503080, 044 503080

Էլ հասցե․ info@berlitz-yerevan.amՀեղինակային իրավունք

© Հեղինակային իրավունք Բեռլից Հայաստան

Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են. Տեքստը, նկարները, գծապատկերները, ձայնը, անիմացիաներն ու տեսանյութերը և դրանց տեղադրումը Բեռլիցի վեբ էջերում պաշտպանված են հեղինակային իրավունքով և այլ պաշտպանական օրենքներով:

Սույն կայքի բովանդակությունը չի կարելի կրկնօրինակել, տարածել, փոփոխել կամ հասանելի դարձնել երրորդ անձանց՝ շահույթ հետապնդող նպատակներով: Նշենք, որ վեբ էջերում որոշ լոգոներ պաշտպանված են հեղինակային իրավունքով երրորդ անձանց կողմից:

Ապրանքային նշաններ

Եթե այլ բան նախատեսված չէ, ապա այս վեբ էջերում առկա բոլոր ապրանքային նշանները Բեռլից Հայաստանի գրանցված ապրանքային նշաններն են: Սա վերաբերում է մասնավորապես ապրանքանիշերին և լոգոներին:

Հրաժարում/

Հետևյալ վեբ էջերը կազմվել են հնարավորինս ճշգրտորեն: Առկա նյութը անընդմեջ ընդլայնվում և թարմացվում է: Այնուամենայնիվ, որևէ երաշխիք չի կարող տրվել դրանցում պարունակվող տեղեկատվության անսխալության և ճշգրտության համար: Մենք որևէ պատասխանատվություն չենք կրում վեբ էջերի օգտագործումից ուղղակի կամ անուղղակի առաջացած վնասների համար, եթե այն հետևանք չէ դիտավորության կամ կոպիտ անփութության:

Տեղեկատվություն կադրային տեխնիկայի վերաբերյալ

Չի թույլատրվում օգտագործել Բեռլիցի որևէ ապրանքային նշան, լոգո կամ հեղինակային իրավունքով պաշտպանված այլ տեղեկատվություն (այդ թվում՝ նկարներ, տեքստեր, էջի մակետներ կամ նախագծեր) այլ վեբ էջերում կադրային տեխնիկայի ներկառուցման նպատակով առանց Բեռլիցի հստակ և գրավոր համաձայնության:

Օգտագործման արգելքները

Առկա նյութի կամ անվտանգության միջոցառումների խափանման, դրանց վնասման նպատակով սույն վեբ էջերի օգտագործումն ու դրանց հետ կապ հաստատելը, ինչպես նաև Բեռլիցի, նրա նյութերի, ծառայությունների նկատմամբ կամ աշխատակիցների հանդեպ ոտնձգությունները կամ վիրավորանքը խստիվ արգելվում է։ Չի թույլատրվում անցանկալի էլեկտրոնային նամակների (սպամ) ուղարկումը այս վեբ էջերին կամ այդ նպատակի համար դրանց կիրառումը։

Համաձայնություն

Օգտվելով այս վեբ էջերից՝ օգտատերը համաձայնում է այս դրույթներին ու պայմաններին, որոնք կարգավորում են ցանկացած օգտագործում և դրանից բխած հետևանքները։

Փոփոխություններ

Բեռլիցն իրավասու է ցանկացած ժամանակ փոփոխել վեբ էջերը և դրանց դրույթներն ու պայմանները, որոնք ուժի մեջ են մտնում փոփոխությունների հրապարակման պահից: