Բեռլիցի հետ լեզվական հմտությունների և մշակութային գիտակցության ձեռքբերումը պլանավորելիս Ձեզնից կպահանջվի մի քանի գործողություն, որոնք կօգնեն մեզ սահմանել լեզվի տիրապետման Ձեր մակարդակին համապատասխան ուսումնառության ստույգ մոտեցում և կնպաստեն Ձեր նպատակների իրակացմանը:

Մենք սա անվանում ենք Բեռլիցի ուսումնառության կարգ, որը Ձեզ համար ծառայում է որպես որակի ապահովման միջոց Ձեր ուսումնառության ընթացքում:

Ահա, թե այն ինչպես է աշխատում

 1. Ծանոթացում Ձեր պահանջներին
  Ձեր նպատակները պարզելուց հետո մենք կներկայացնենք ձեզ համար իդեալական ուսուցման տարբերակները և դրանց միջոցով լեզվական ու մշակութային գիտակցության հետ կապված նպատակների իրագործման մեթոդները:
 2. Ծրագրի տարբերակների ներկայացում
  Ձեր նպատակները պարզելուց հետո մենք կներկայացնենք Ձեզ համար իդեալական ուսուցման տարբերակները և դրանց միջոցով լեզվական ու մշակութային գիտակցության հետ կապված նպատակների իրագործման մեթոդները:
 3. Ուղղվածություն
  Ձեզ կպարզաբանվի ամեն ինչ, և միասին կսկսենք աշխատանքը: Դուք կծանոթանաք ձեր ուսուցիչների հետ, կշրջեք լեզվի կենտրոնով, կստանաք ծրագրի նյութերը և կծանոթանաք մեր հարթակներին:
 4. Առաջընթացի գնահատում
  Մենք կհավաստիանանք, որ Դուք ստույգ կերպով ընթանում եք Ձեր ծրագրերի իրականացման ուղղությամբ, յուրացնում եք այն, ինչ սովորում եք, և կտանք Ձեզ նոր լեզուն և մշակույթը յուրացնելու լրացուցիչ ինքնավստահություն:
 5. Ձեռքբերումների գնահատում
  Մենք կգնահատենք Ձեր հասկացողության աստիճանը և հմտությունները, որպեսզի Դուք տեսնեք Ձեր առաջընթացը մինչ հաջորդ մակարդակին անցնելը:
 6. Ձեռքբերումների վկայում
  Դուք կստանաք վկայական՝ ի հավաստումն Ձեր ձեռքբերումների:
 7. Անցում դեպի հաջորդ մակարդակ
  Գնահատելով Ձեր ձեռք բերած գիտելիքները՝ Դուք կտեղափոխվեք լեզվի իմացության հաջորդ մակարդակ: