O kliencie

Wyzwanie 1: Powrót na właściwe tory po pandemii

Nie jest tajemnicą, że pandemia wywarła znaczny wpływ na różne sektory gospodarki, a branża turystyczna była jednym z obszarów, który odczuł negatywne skutki najbardziej. W obliczu zakończenia lockdownów, firma zdecydowała się zainwestować w pracowników, zapewniając sobie szybki powrót na rynek.

Istotna, z punktu widzenia jakości oferowanych przez firmę usług, stała się dla firmy potrzeba inwestycji w zespół. Odnowienie i szybka poprawa kompetencji językowych pracowników stały się priorytetem, ponieważ biegły język pozwala skuteczne radzić sobie w wielokulturowym środowisku biznesowym

Wyzwanie 2: Ujednolicenie szkoleń i fakturowania

Przedsiębiorstwo borykało się z brakiem jednolitej formy prowadzenia szkoleń dla pracowników oraz spójnego procesu fakturowania. Ta niejednolitość generowała trudności organizacyjne i administracyjne, wpływając na zwiększenie nakładu pracy odpowiednich działów. 

 

Wyzwanie 3: Brak narzędzi do monitoringu postępów

Brak skutecznego środowiska do monitorowania postępów w nauce oraz frekwencji stanowił wyzwanie dla efektywnego zarządzania szkoleniami. Bez dedykowanych narzędzi trudno było ocenić zdobywane umiejętności i skuteczność szkoleń.

Strategia realizacji projektu

Wszyscy pracownicy w Polsce, czyli razem 150 osób, objęte zostały szkoleniami z języka: angielskiego, francuskiego, niemieckiego, rosyjskiego i polskiego.

Kurs językowy na platformie

Personel pracujący na terenie całego kraju (ok. 100 osób), w ramach struktury rozproszonej, został objęty szkoleniem językowym na platformie Berlitz on Demand.

Jest to innowacyjne narzędzie do samodzielnej nauki języków i doskonalenia umiejętności, umożliwiające raportowanie, monitorowanie postępów oraz otrzymanie Certyfikatu postępów, co stanowi dodatkowy bodziec do ciągłego rozwoju kompetencji językowych.

Indywidualne kursy językowe z lektorem

Pracownicy biurowi natomiast, mają możliwość korzystania z kursów językowych online i stacjonarnie w szkole Berlitz. Większość personelu decyduje się jednak na lekcje online, ze względu na elastyczność, jaką oferuje to rozwiązanie.

Członkowie zespołu wybierają sami języki, z których chcą podnieść swoje kompetencje. Najczęściej jest to angielski lub francuski, z uwagi na prowadzenie komunikacji wewnętrznej właśnie w tych językach. Do tej pory, w ramach współpracy przeprowadzono ponad 50 indywidualnych kursów językowych. 

Efekty współpracy

  • Większe zadowolenie zespołu i podniesienie kompetencji językowych 
  • Umożliwienie dostępu do szkoleń dla pracowników pracujących na terenie całej Polski
  • Skuteczne śledzenie postępów w nauce i monitorowanie frekwencji na szkoleniach
  • Wprowadzenie systemu szkoleń, pozwalającego na jednoczesne podnoszenie kompetencji u dużej liczby osób 
  • Ujednolicenie szkoleń i fakturowania, poprzez wdrożenie zróżnicowanych kursów w ramach jednego dostarczyciela szkoleń językowych i świetną obsługę administracyjną

Potrzebujesz profesjonalnego doradztwa?

Skontaktuj się z naszym doradcą językowym, aby otrzymać spersonalizowaną ofertę szkoleń, dostosowaną do potrzeb Twojej firmy i pracowników.