Oświadczenie w sprawie ochrony danych

A. Organ odpowiedzialny za przetwarzanie danych

Organem odpowiedzialnym za przetwarzanie danych osobowych w ramach niniejszej strony internetowej i zgodnie z przepisami ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO) jest:

Berlitz Poland

Ul.Prosta 69

00-838 Warszawa

Tel.: +48 22 652 22 88

Web: www.berlitz.pl

Email: rodo@berlitz.pl

Naszym inspektorem ochrony danych jest:

Henning Strahl, e-mail: datenschutz@berlitz.de

W niniejszym oświadczeniu w sprawie ochrony danych osobowych informujemy Państwa o zakresie, w jakim Państwa dane osobowe (w dalszej części zwane „Danymi“) są przetwarzane.

B. Przetwarzanie danych

Przetwarzamy Dane na potrzeby prowadzenia naszej strony internetowej. Przetwarzanie tych Danych obejmuje również ich ujawnianie poprzez przekazywanie innym podmiotom gospodarczym.

Przekazywanie danych do Stanów Zjednoczonych podlega decyzji Komisji Europejskiej w sprawie adekwatności ochrony zapewnianej przez Tarczę Prywatności UE-USA. W decyzji, o której mowa powyżej, Komisja potwierdza, że gwarancje mające zastosowanie do przekazywania danych do USA zgodnie z programem Tarcza Prywatności UE-USA odpowiadają standardom ochrony danych w UE. Przekazując dane do USA, podajemy nazwy usługodawców będących podmiotami uczestniczącymi w programie Tarczy Prywatności.

Dane będące przedmiotem przetwarzania, cele przetwarzania, podstawy prawne, odbiorcy oraz okoliczności przekazywania danych do państw trzecich wymieniono poniżej:

a) Plik dziennika

Wizyty na naszej stronie internetowej są zapisywane w pliku dziennika. W tym celu przetwarzane są następujące Dane: nazwa każdej odwiedzanej podstrony, data i godzina dostępu, ilość przesyłanych danych, typ i wersja przeglądarki, system operacyjny, adres URL odsyłacza (poprzednio odwiedzanej strony internetowej), Państwa adres IP oraz podmiot wnioskujący o dostęp. Powyższe jest konieczne w celu zapewnienia bezpieczeństwa stron internetowych. Przetwarzamy Dane w sposób zgodny z naszymi uzasadnionymi interesami zgodnie z art. 6 ust.1 lit. f) RODO. Plik dziennika zostanie usunięty po upływie siedmiu dni, chyba że jest niezbędny w celu wyjaśnienia lub udowodnienia konkretnych naruszeń, które wystąpiły w okresie przechowywania.

b) Hosting

W ramach hostingu przechowywane będą wszystkie Dane przetwarzane w związku z prowadzeniem tej strony internetowej. Jest to niezbędne w celu zapewnienia funkcjonowania strony internetowej. Przetwarzamy Dane w sposób zgodny z naszymi uzasadnionymi interesami zgodnie z art. 6 ust.1 lit. f) RODO. Prowadzenie naszej strony internetowej wymaga korzystania z usług dostawców usług hostingowych, którym przekazujemy powyższe dane.

c) Jak się z nami skontaktować?

Dane kontaktującego się z nami użytkownika (imię i nazwisko, dane kontaktowe, w zakresie podanym przez użytkownika) i wiadomość będą wykorzystywane wyłącznie w celu przetwarzania i obsługi zapytania. Dane te zostaną wykorzystane w celu przetwarzania zapytań na podstawie art. 6 ust.1 lit. b) RODO lub art. 6 ust.1 lit. f) RODO. W zakresie przetwarzania Państwa zapytań współpracujemy z usługodawcami, którym przekazujemy wyżej wymienione Dane.

d) Newsletter

Aby regularnie otrzymywać informacje na temat naszej firmy i naszych usług, mogą Państwo zaprenumerować nasz newsletter. Przetwarzamy Dane podane przez użytkowników zapisanych na newsletter (adres e-mail i inne dodatkowe dobrowolnie podane dane).

Mogą Państwo wycofać zgodę w dowolnym momencie wysyłając email na adres zgloszenia@berlitz.pl lub klikając w link dostępny w newsletterze.

Newsletter wysyłamy zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO po udzieleniu przez Państwa zgody i po rejestracji.

Subskrypcja naszego newslettera wymaga podwójnego wyrażenia zgody. Aby zapobiec nadużyciom, po rejestracji przesyłamy wiadomość e-mail z prośbą o potwierdzenie subskrypcji. Subskrypcja zostanie zapisana, aby udokumentować proces subskrypcji zgodnie z wymogami prawnymi. Oznacza to w szczególności, że zapisana zostanie godzina rejestracji i potwierdzenia subskrypcji oraz adres IP użytkownika. Newsletter jest wysyłany w naszym imieniu przez usługodawców, którym przekazujemy powyższe dane.

e) Praca

Jeśli kontaktują się Państwo z nami w celu wysłania do nas podania o pracę, na przykład za pośrednictwem platformy pracuj.pl, Dane (np. imię i nazwisko, adres e-mail, preferowane miejsce pracy, jeśli jest podane), wiadomość oraz dołączone dokumenty aplikacyjne będą wykorzystywane wyłącznie w celu przetwarzania podania o pracę. W tym zakresie główną podstawą prawną przetwarzania Państwa danych jest sekcja 26 RODO. Zgodnie z powyższym dozwolone jest przetwarzanie Danych, które są wymagane w związku z decyzją o nawiązaniu stosunku pracy lub zakończeniu stosunku pracy.

Jeżeli po zakończeniu procedury składania wniosków Dane są nadal potrzebne, na przykład w celu ścigania przestępstw, możemy przetwarzać Dane w celu ochrony naszych uzasadnionych interesów zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. do dochodzenia lub obrony roszczeń.#

f) Salesforce

W celu zapewnienia efektywnej obsługi klienta korzystamy z systemu zarządzania klientami Salesforce. Używamy Salesforce do zbierania, łączenia i oceny danych formularzy (dane kontaktowe, konto klienta, dane zamówienia itp.) przetwarzanych na naszej stronie internetowej. Dane te są przesyłane na serwery Salesforce w trakcie przetwarzania. Przetwarzanie w tym kontekście odbywa się na podstawie naszego zainteresowania ulepszeniem obsługi klienta zgodnie z art. 6 (1)(f) RODO. Salesforce to usługa oparta na chmurze. Oznacza to, że usługi są świadczone przez Internet przy użyciu serwerów położonych na całym świecie. W związku z tym możliwe jest, że Twoje dane zostaną przesłane do krajów spoza UE.
Salesforce zapewnia odpowiedni poziom ochrony danych w przypadku przekazywania danych do państw trzecich za pomocą wiążących reguł korporacyjnych; w przypadku transferów do Stanów Zjednoczonych odbywa się to poprzez uczestnictwo w tarczy prywatności UE-USA oraz poprzez standardowe klauzule umowne UE.
Certyfikację Salesforce w Tarczy Prywatności UE-USA można znaleźć tutaj:
https://www.privacyshield.gov/...
Więcej informacji na temat prywatności danych można znaleźć na stronie: https://www.salesforce.com/com...

f) Analiza i marketing stron internetowych

Używamy plików cookies w celu umożliwienia korzystania z niektórych funkcji. Pliki cookies to małe pakiety danych, które są instalowane na urządzeniu użytkownika i wymieniane z innymi dostawcami usług. Niektóre z używanych przez nas plików cookies są usuwane po zamknięciu przeglądarki („cookies sesyjne“). Inne pliki cookies pozostają na urządzeniu użytkownika i pozwolą nam zidentyfikować przeglądarkę podczas następnej wizyty („stałe pliki cookies“).

Można usunąć wszystkie pliki cookies zapisane na urządzeniu i dostosować ustawienia przeglądarki tak, aby uniemożliwić instalację plików cookies.

W takim przypadku konieczne może być ponowne dostosowanie niektórych ustawień przy każdej wizycie na naszej stronie internetowej, a niektóre funkcje mogą nie być w pełni dostępne.

Używamy plików cookie w związku z następującymi funkcjonalnościami:

aa) Google Analytics

Korzystamy z Google Analytics, tzn. usługi świadczonej przez Google LLC 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043 USA. W celu świadczenia usług Google używa niektórych plików cookies. Informacje o korzystaniu z tej strony internetowej (włącznie z adresem IP) generowane przez pliki cookies są przekazywane na serwer Google w USA, gdzie są przechowywane. Przechowywane informacje wykorzystujemy do analizy korzystania z naszej strony internetowej, do sporządzania raportów o aktywności na stronie dla operatora strony internetowej oraz w celu świadczenia dodatkowych usług związanych z korzystaniem z naszej strony internetowej. Dane uzyskane za Państwa zgodą przetwarzamy zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. Adres IP użytkownika nigdy nie jest łączony z innymi danymi Google.

Pragniemy zaznaczyć, że nasza strona korzysta z Google Analytics z rozszerzeniem „anonymizeIp()“. Oznacza to, że adresy IP są obcinane przed ich przesłaniem do USA. Bezpośrednia identyfikacja osoby w oparciu o zapisane Dane jest zatem zasadniczo niemożliwa. Pełny adres IP zostanie przesłany do serwera w USA i tam obcięty tylko w wyjątkowych okolicznościach.

W dowolnym momencie można sprzeciwić się zbieraniu Danych ze skutkiem na przyszłość, instalując w tym celu dodatek do przeglądarki blokujący Google Analytics, który można pobrać ze strony:

https://tools.google.com/dlpag...

Prosimy również zapoznać się z informacjami dotyczącymi wykorzystania danych przez Google dostępnymi w sieci Google Partner pod adresem:

https://policies.google.com/te...

https://policies.google.com/te...

Certyfikat Privacy Shield Framework:

https://www.privacyshield.gov/...

Dodatkowe informacje dotyczące ochrony danych znajdują się na stronie: https://policies.google.com/pr...

bb) Facebook Remarketing/Retargeting: Facebook Custom Audiences (Pixel/Cookies)
W naszej witrynie używamy tak zwanego tracking pixel, co oznacza, że plik cookie zostanie zapisany na Twoim urządzeniu podczas odwiedzania niektórych stron. Te pliki cookie zostaną trwale zapisane na Twoim urządzeniu. Używamy ich, aby zrozumieć, które reklamy lub które strony trzecie przekierowują użytkowników na naszą stronę internetową. Informacje te są dalej wykorzystywane w celu optymalizacji naszej strony internetowej poprzez analizę danych statystycznych dostarczanych przez plik cookie. Otrzymywane przez nas dane są przetwarzane przez nas w celu uzasadnionego interesu w optymalnym marketingu treści naszej witryny zgodnie z ust. 6 pkt (1) (f) RODO.
Pliki cookie nie są wykorzystywane do osobistej identyfikacji użytkowników. Dane są anonimowe i nie można ich wykorzystywać do wyciągania jakichkolwiek wniosków na temat tożsamości użytkowników. Informacje o korzystaniu z Twojej witryny zebrane przez ten plik cookie (w tym adres IP) będą przechowywane i przetwarzane przez serwer Facebooka w Stanach Zjednoczonych.
Facebook ma certyfikat:
https://www.privacyshield.gov/...
Więcej informacji dotyczących ochrony danych można znaleźć tutaj:
https://www.facebook.com/help/...
Możesz odwołać swoją zgodę na gromadzenie i przechowywanie danych w dowolnym momencie ze skutkiem w przyszłych akcjach klikając ten link rezygnacji.

cc)  Optimizely

Aby stale ulepszać naszą stronę internetową, korzystamy z usługi analizy sieci Optimizely na naszej stronie internetowej zapewnianej przez Optimizely Inc. 631 Howard Street, Suite 100, San Francisco, CA 94105, USA („Optimizely”). Optymizely wykorzystuje pliki cookie. Przetwarzają informacje o dostępnej stronie, dacie i godzinie dostępu, adresie strony odsyłającej (poprzednio odwiedzanej stronie), przeglądarce, korzystaniu z witryny i adresie IP. Należy pamiętać, że Optimizely jest używany na naszej stronie internetowej z anonimizacją IP. Skraca to adresy IP, zanim zostaną wysłane na serwer w USA. Bezpośrednie osobiste odniesienie w związku z przechowywanymi danymi jest zatem zwykle wykluczone. Tylko w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP jest przesyłany do serwera w USA i tam skracany. Przetwarzanie w ten sposób odbywa się na podstawie naszego uzasadnionego interesu w optymalnym marketingu naszej strony internetowej zgodnie z art. 6 (1) (f) RODO.
Optimizely posiada certyfikat:
https://www.privacyshield.gov/...
Więcej informacji na temat polityki prywatności Optimizely można znaleźć na stronie:
https://www.optimizely.com/de/...
Możesz sprzeciwić się przetwarzaniu danych przez Optimizely w dowolnym momencie ze skutkiem na przyszłość, ustawiając plik cookie rezygnacji dostępny pod następującym linkiem: https://www.optimizely.com/opt. Pamiętaj, że musisz kliknąć w link ponownie, jeśli usuniesz pliki cookie w przeglądarce.

dd) Fullstory

Korzystamy z usługi analizy FullStory, dostarczonej przez FullStory Inc., 120 Ottley Dr NE Ste 100, Atlanta, GA 30324, USA („FullStory”), aby analizować zachowanie użytkowników na naszej stronie internetowej. FullStory rejestruje informacje o zachowaniu odwiedzających witrynę, umożliwiając nam analizę tego zachowania i poprawę komfortu użytkowania naszej witryny. FullStory przetwarza informacje, takie jak kliknięcia, ruchy myszy, wprowadzanie (z wyjątkiem poufnych informacji), ruchy przewijania, typ używanej przeglądarki, typ urządzenia, adres IP, odwiedzane strony i czas trwania sesji.
FullStory wykorzystuje pliki cookie do gromadzenia tych informacji. Informacje generowane przez pliki cookie na temat korzystania z witryny są przekazywane i przechowywane przez FullStory na serwerach w Stanach Zjednoczonych.
Przetwarzamy dane, które otrzymujemy podczas korzystania z FullStory zgodnie z art. 6 (1) (f) RODO na podstawie naszego uzasadnionego interesu w optymalnym marketingu naszej strony internetowej.
Możesz sprzeciwić się gromadzeniu danych w dowolnym momencie ze skutkiem na przyszłość, klikając następujący link rezygnacji: https://www.fullstory.com/opto...
FullStory posiada certyfikat: https://www.privacyshield.gov/...
Więcej informacji na temat polityki prywatności FullStory można znaleźć na stronie:
https://www.fullstory.com/lega...

C. Okres przechowywania danych

Dane osobowe będziemy przechowywać tylko tak długo, jak będzie to konieczne do celów, dla których są przetwarzane, lub do momentu wycofania przez użytkownika zgody na przetwarzanie Danych. Jeśli muszą być przestrzegane ustawowe obowiązki dotyczące zatrzymywania danych, okres przechowywania niektórych Danych może wynosić do 10 lat, niezależnie od celu przetwarzania.

D. Prawa osoby, której dotyczą dane

a) Prawo do informacji

Na żądanie jesteśmy zobowiązani w dowolnym momencie i bezpłatnie przekazać informacje o przechowywanych danych osobowych użytkownika.

b) Korekta, usunięcie, ograniczenia w przetwarzaniu (blokowanie), sprzeciw

Jeśli nie wyrażają Państwo zgody na dalsze przechowywanie Danych osobowych lub jeśli uległy one zmianie, na Państwa wniosek rozpoczniemy ich usuwanie lub blokadę lub zapewnimy ich odpowiednią aktualizację (w zakresie, w jakim będzie to możliwe zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawowymi i wykonawczymi). To samo dotyczy sytuacji, w której użytkownik zaznacza, że jego Dane osobowe mają być przetwarzane tylko i wyłącznie z zastrzeżeniem pewnych ograniczeń w przyszłości.

c) Przenoszenie danych

Na żądanie dostarczymy Państwu Dane w powszechnym, ustrukturyzowanym i nadającym się do odczytu maszynowego formacie, tak aby mogli Państwo w razie potrzeby przekazać je innej stronie.

d) Prawo do odwołania

Mają Państwo prawo do odwołania się do właściwego organu nadzoru:

(https://giodo.gov.pl/579).

e) Prawo do wycofania zgody ze skutkiem na przyszłość

Wyrażoną zgodę można w dowolnym momencie wycofać ze skutkiem na przyszłość. Wycofanie zgody nie wpłynie jednak w żaden sposób na legalny charakter przetwarzania Państwa Danych przed wycofaniem zgody.

f) Ograniczenia

Powyższe nie dotyczy Danych, które nie mogą być wykorzystane do zidentyfikowania osoby, której te Dane dotyczą, na przykład tych, które zostały zanonimizowane do celów analizy. Udostępnianie informacji, usuwanie, blokowanie, korekta lub przekazywanie Danych innej firmie jest możliwe pod warunkiem dostarczenia dodatkowych informacji, które umożliwią nam identyfikację.

g) Wykonywanie praw przysługujących osobie, której dotyczą dane

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących Danych osobowych, udzielania informacji, poprawek, blokad, zastrzeżeń lub usunięcia Danych lub chęci przekazania Danych innej firmie, prosimy o kontakt z rodo@berlitz.pl.