Co to jest i na czym polega audyt językowy?


Audyt językowy to profesjonalna ocena umiejętności językowych pracowników lub kandydatów, przeprowadzana przez wykwalifikowanych audytorów.  


Wyniki audytu prezentowane są w europejskiej skali CEF., a profesjonalna ocena biegłości to świetne narzędzie dla kadry managerskiej, pracodawców i działu HR, pozwalającym na optymalniejsze zarządzanie kapitałem ludzkim. 

Czym audyt różni się od zwykłego testu językowego?

To, co wyróżnia audyt od testu językowego (placement testu), to bardziej kompleksowe podejście i szerszy zakres analizy, pod kątem konkretnych umiejętności, dostarczanie przez audytora zaleceń do poprawy i raportu wiedzy.

Jakie umiejętności sprawdza audyt językowy?

Ocenę biegłości językowej można przeprowadzić z zakresu kilku obszarów

Rozumienie ze słuchu

Umiejętność rozumienia języka mówionego jest ważna w pozycjach wymagających odbierania telefonów, spotkań z klientami, czy udziału w prezentacjach. Audyty językowe oceniają poziom biegłości w rozumieniu złożonych tematów i terminologii, kontekstu, a nawet różnych akcentów.

Czytanie

Sprawdzenie umiejętności czytania kandydata lub pracownika jest ważne, aby ocenić, jak dokładnie jest on w stanie zrozumieć teksty pisane, (tj. e-maile, wytyczne firmowe, instrukcje obsługi lub umowy z dostawcami) i wyciągać wnioski, poprzez ich analizę. 

Pisanie

Umiejętność językowa szczególnie ważna w przypadku ról wymagających komunikacji pisemnej, w tym odpowiadania na e-maile klientów, czy komunikacji z pracownikami. Audyt językowy ocenia styl, gramatykę, zasób słownictwa, spójność i precyzję wypowiedzi.  

Wymowa

Płynne posługiwanie się językiem obcym jest ważne przy stanowiskach, które wiążą się z bezpośrednim kontaktem z klientami i partnerami biznesowymi. Ocena audytora dotyczy gramatyki i zasobu słownictwa, a także artykulacji i intonacji.

Kiedy warto przeprowadzić audyt językowy?

 • Rekrutacja zewnętrzna i wewnętrzna - pozwala na szybkie i precyzyjne określenie poziomu wiedzy, aby wybrać najlepiej wykwalifikowanego kandydata
 • Określenie konkretnego obszaru do poprawy - aby wybrać rozwiązanie językowe najlepiej dopasowane do potrzeb pracownika
 • Poszukujesz kandydata z jasno określonymi umiejętnościami - upewniasz się, że kandydat posiada pożądane przez Ciebie umiejętności
 • Sprawdzenie postępów i skuteczności kursu językowego - dowiadujesz się, czy inwestycja w szkolenie językowe się zwróciła
 • Poszukujesz dodatkowego motywatora dla pracowników biorących udział w kursie językowym
 • Chcesz określić poziom językowy dużej ilości osób jednocześnie

Audyt językowy - zalety

 • Określenie konkretnych profili kompetencji językowych pracowników
 • Najrzetelniejsza forma oceny biegłości językowej 

 • Zlecenie audytu językowego kandydatów znacznie odciąża dział HR 

 • Raport biegłości językowej na koniec audytu

 • Poznajesz mocne strony pracowników i obszary do poprawy

 • Optymalizacja przydziału zadań, bazującego na mocnych stronach personelu

 • Zwiększenie efektywności szkoleń językowych i motywacji zespołu do nauki

 • Zatrudniasz najlepszych pracowników, posiadających praktyczną, potrzebną na stanowisku wiedzę językową

Audyt językowy z Berlitz - wybierz, jaką umiejętność chcesz sprawdzić!

Wybierz rozwiązanie dostosowane do Twoich potrzeb i przeprowadź audyt z Berlitz!

Berlitz Test of Listening and Reading (BTLR)
Sprawdź jednocześnie umiejętność rozumienia ze słuchu i czytania. Dzięki audytowi językowym BTLR przetestujesz biegłość w dogodnym dla Ciebie czasie - 24/7. Audytowany bierze udział w teście zawierającym 24 pytania wielokrotnego wyboru z rozumienia ze słuchu i 18 pytań sprawdzających umiejętność czytania.

Dostępne języki: angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, włoski, portugalski (brazylijski)

Czas trwania: 60 minut

Czas oczekiwania na wyniki: natychmiastowe wyniki

Dostęp do wyników: online, w portalu internetowym

Skala oceny biegłości: Common European Framework (CEF)

Sposób przeprowadzenia: online

Berlitz Test of Speaking Skills (BTSS)

Doskonale wiemy, że umiejętność swobodnej i płynnej komunikacji jest kluczowa dla wielu stanowisk, dlatego poza podstawową możliwością sprawdzenia przez nas umiejętności mówienia w obcym języku w ramach BTSS, oferujemy także dodatkową możliwość dostosowania tego testu, aby koncentrował się on na konkretnych umiejętnościach potrzebnych pracownikom do codziennej komunikacji ze współpracownikami i klientami.

Osoba oceniająca ustala kontekst rozmowy i zadaje pytania, które pozwalają zdającym wykazać się biegłością w mówieniu w języku docelowym. Poprzez 20-minutową serię pytań, podpowiedzi i zadań, audytor ocenia poziom biegłości w czterech obszarach:

płynność, dokładność gramatyczna. zakres znajomości języka (w tym styl, ton i dobór słów)

i intonacja.

Dostępne języki: wszystkie języki nauczane w Berlitz 

Czas oczekiwania na wyniki: w przeciągu 36h

Skala oceny biegłości: Common European Framework (CEF) 

Simulated Oral Proficiency Interview (SOPI)

Ocena biegłości wymowy to test, który dokładnie sprawdza umiejętność komunikacji werbalnej za pośrednictwem platformy internetowej. Uczestnik audytu językowego uzyskuje sześć zadań, autentycznych scenariuszy o różnym stopniu trudności, wyjętych z autentycznych sytuacji zawodowych: podejmowanie decyzji związanych z zatrudnianiem, transferami, korektami wynagrodzeń, czy awansami.


Dostępne języki: angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, włoski, mandaryński i ponad 25 innych języków!

Czas trwania: 20 minut

Skala oceny biegłości: Common European Framework (CEF)

Sposób oceny: każdy z testów jest oceniany przez aż dwóch audytorów

Czas oczekiwania na wyniki: język angielski - 1, pozostałe języki - 2-3 dni robocze 

Dostęp do wyników: online, w portalu internetowym

WPE-CS (Writing Proficiency Exam for Customer Service )
WPE-CS to test biegłości językowej, który mierzy umiejętności pisania pracowników obsługi klienta lub kandydatów na to stanowisko. Przeprowadzany jest za pośrednictwem internetowej platformy komputerowej, gdzie uczestnik otrzymuje serię trzech autentycznych sytuacji biznesowych, specyficznych dla branży obsługi klienta. Audyt językowy może być przeprowadzony w dowolnym czasie, bez planowania.

Dostępne języki: francuski, niemiecki, angielski, włoski, rosyjski, hiszpański, arabski, japoński, czeski i poznad 10 innych języków!

Czas trwania: 60 minut

Skala oceny biegłości: Common European Framework (CEF)

Sposób oceny: każdy z testów jest oceniany przez aż dwóch audytorów

Czas oczekiwania na wyniki: język angielski - 1, pozostałe języki - 2-3 dni robocze 

Dostęp do wyników: online, w portalu internetowym

Szczegóły audytu językowego Berlitz

Porozmawiajmy o tym, jak możemy Ci pomóc.

Wypełnij poniższy formularz, a my skontaktujemy się z Tobą, aby omówić dostępne opcje audytu i odpowiedzieć na wszystkie Twoje pytania.