Berlitz opracował skalę poziomów zaawansowania dla wszystkich nauczanych języków, która precyzyjnie określa umiejętności językowe ucznia. Skala Berlitz mierzy poziom znajomości języka obcego począwszy od 1 (poziom początkujący) do 10 (poziom biegły).

Po wypełnieniu ankiety będącej analizą potrzeb i celów oraz po odbyciu rozmowy z konsultantem językowym, otrzymasz szczegółową mapę edukacyjną, która wyznaczy drogę do osiągnięcia założonych celów poprzez poszczególne poziomy znajomości języka obcego.

Poziomy językowe Berlitz

Początkujący

Poziom 1

Znajomość języka jest wystarczająca, aby komunikować się w ograniczonym zakresie w najprostszych sytuacjach posługując się mową i słuchem.

Początkujący

Poziom 2

Znajomość języka na poziomie podstawowym jest wystarczająca do zrozumienia i przekazania informacji w zakresie prostych, rutynowych i znanych zadań oraz sytuacji.

Średniozaawansowany

Poziom 3

Wiedza językowa pozwalająca na zrozumienie nieskomplikowanych przekazów związanych z codziennymi i rutynowymi sytuacjami, zarówno w życiu prywatnym, jak i zawodowym.

Średniozaawansowany

Poziom 4

Będąc na poziomie średniozaawansowanym będziesz w stanie wykorzystać i połączyć przyswojony materiał, w celu zaspokojenia najpilniejszych potrzeb komunikacyjnych i edukacyjnych. Będziesz mógł zrozumieć i podtrzymać rozmowę na znane tematy oraz w sytuacjach bardziej skomplikowanych.

Konwersacyjny

Poziom 5

Znajomość języka pozwalająca zainicjować, podtrzymać oraz zakończyć rozmowę dotyczącą w większości codziennych i rutynowych sytuacji, zarówno w życiu prywatnym, jak i zawodowym.

Konwersacyjny

Poziom 6

Wiedza językowa wystarczajaca do kompetentnej i pewnej komunikacji na gruncie prywatnym i zawodowym z dużą możliwością wyboru sposobu i stylu wypowiedzi.

Zaawansowany

Poziom 7

Wiedza językowa umożliwiająca posługiwanie się językiem w bardziej skomplikowanych i wymagających sytuacjach oraz zapewniająca łatwość prowadzenia rozmów telefonicznych na większość tematów.

Zaawansowany

Poziom 8

Kompetencje językowe umożliwiające prowadzenie konwersacji podczas wymagających zadań i sytuacji, jak np: prowadzenie spotkania. Swobodnie uczestniczysz w rozmowach towarzyskich i zawodowych oraz rozmawiasz przez telefon na większość tematów.

Biegły

Poziom 9

Znajomość języka zapewniająca swobodną komunikację w otoczeniu różnych grup odbiorców, na tematy nowe oraz już znane. Znajomość języka na tym poziomie umożliwia prowadzenie wystąpień publicznych oraz aktywne słuchanie ze zrozumieniem.

Biegły

Poziom 10

Wiedza językowa na poziomie biegłym. Pozwala na zrozumienie praktycznie wszystkich użytych struktur językowych, a także słownictwa w zakresie w jakim posługują się wykształceni native speakerzy. Komunikacja przebiega płynnie i bezproblemowo.

Please select a level for more info

Początkujący
Średniozaawansowany
Konwersacyjny
Zaawansowany
Biegły