Rozwiń swoje kompetencje międzykulturowe

Dzięki postępującej globalizacji firmy mogą poszukiwać i zatrudniać utalentowanych pracowników z niemal całego świata. Jednak wraz z możliwością pozyskania pracowników spoza kraju, pojawiają się równocześnie nowe wyzwania i zagrożenia, którym firma musi stawić czoło. Im bardziej zróżnicowane kulturowo jest Twoje miejsce pracy, tym więcej może to powodować nieporozumień między pracownikami, partnerami i klientami.

Szkolenia międzykulturowe z zakresu komunikacji międzyludzkiej organizowane przez Berlitz pomogą zmaksymalizować wydajność pracy w środowisku wielokulturowym oraz zmniejszą ryzyko strat w Twojej firmie.

Szkolenia międzykulturowe Berlitz to sposób na uzyskanie wiedzy i umiejętności w zakresie sposobów wykorzystania różnic i podobieństw kulturowych. Mają one na celu maksymalne podniesienie wydajności Twojego zespołu i uczynienie Twojej firmy atrakcyjną dla klientów oraz pracowników z całego świata.

Sprawna komunikacja międzykulturowa, bez względu na to w jakiej branży działa przedsiębiorstwo, otwiera przed nim wiele nowych możliwości - od bardziej efektywnej pracy zespołu po bardziej innowacyjne środowisko. W Berlitz nieustannie pracujemy nad ulepszaniem szkoleń międzykulturowych, aby plany i cele Twojej firmy stały się dla niej rzeczywistością.

Skontaktuj się z nami bezpośrednio pod numerem telefonu +48 538 816 388 lub wypełnij formularz zgłoszeniowy.  Skorzystaj z wiedzy, pasji i zaangażowania naszego zespołu. Spersonalizowane szkolenia dla firm Berlitz zostaną idealnie dopasowane do Twoich wymagań i potrzeb, co gwarantuje wysokie korzyści z nakładów przeznaczonych na szkolenia.

Wybierz swoje narzędzie

Cultural Navigator

Nawigator kulturowy to niezgłębione źródło cennych informacji z dziedziny zachowań kulturowych, które mogą być przydatne dla osób i firm działających w środowisku międzynarodowym.

Ta internetowa platforma edukacyjna pomaga użytkownikom zbadać i poznać ich osobiste preferencje kulturowe, a także zapoznaje ich z narzędziami potrzebnymi do skuteczniejszej komunikacji i współpracy z osobami z różnych środowisk kulturowych. Dzięki szkoleniu kadra menedżerska pozna znaczenie różnic międzykulturowych i nauczy się adaptacji do nowych warunków, panujących w danym kraju. Cultural Navigator® pomaga poprawnie zinterpretować sytuacje międzykulturowe oraz uczy właściwego zachowania, etykiety oraz niezbędnej wrażliwości podczas rozmów w środowisku międzynarodowym.

W celu ułatwienia współpracy z osobami z innych obszarów kulturowych, platforma zawiera dziesiątki zadań edukacyjnych oraz uczy jak skutecznie nawiązywać kontakty.

Cultural Orientations Indicator (COI)

Wskaźnik Orientacji Kulturowej (Cultural Orientations Indicator) to narzędzie służące do oceny indywidualnego profilu kulturowego klienta w kontekście środowiska pracy.

COI identyfikuje zakres potencjalnych różnic kulturowych oraz wskazuje obszary, które można udoskonalić, aby osiągnąć porozumienie z zagranicznymi klientami i sukces na rynku globalnym.

COI generuje dane porównawcze i analizę różnic kulturowych oraz daje możliwość skorzystania ze szczegółowego samouczka, który zwiększa wrażliwość na różnice kulturowe.

Sześć czynników zachowań kulturowych

Wszystkie dostępne programy szkoleń międzykulturowych w Berlitz opierają się na sześciu czynnikach, które wpływają na zachowanie i styl pracy ludzi:

  • Narodowy/społeczny - to co wielu ludzi uważa za jedyny rodzaj zachowań kulturowych jest wynikiem historii społecznej, politycznej i gospodarczej ich kraju.
  • Tożsamości społecznej - każda grupa etniczna, religijna, społeczna lub demograficzna w danym miejscu ma swoje własne normy zachowań.
  • Organizacyjny - organizacje mają własne unikalne normy kulturowe, które często odzwierciedlają wizję i misję założycieli organizacji lub obecnych liderów.
  • Funkcjonalny - w każdej organizacji poszczególne działy mają swoje własne normy kulturowe. Na przykład dział IT może mieć inne normy niż dział marketingu.
  • Zespołowy - budowanie zespołu nie jest łatwym zadaniem, nawet jeśli jego członkowie pracują w tym samym dziale lub mają te same cele.
  • Indywidualny (inter- i intra- personalny) - każda osoba ma swój unikalny zestaw zachowań kulturowych wynikający z wychowania, wykształcenie, doświadczenia zawodowego itp.

Szkolenie ze świadomości kulturowej

Szkolenie z zakresu świadomości kulturowej jest najlepszym sposobem na stworzenie przyjaznego środowiska pracy, które każdemu pracownikowi pozwoli czuć się komfortowo i pewnie oraz umożliwi komunikację z osobami pochodzącymi z różnych środowisk.

Szkolenie z zakresu świadomości kulturowej koncentruje się na koncepcji, zgodnie z którą brak wiedzy z zakresu różnych zachowań kulturowych jest przyczyną wielu konfliktów w miejscu pracy, wpadek lub utraconych szans, które spowalniają rozwój firmy. Zapewnienie pracownikom narzędzi potrzebnych do nabycia wiedzy z zakresu różnic kulturowych może poprawić ich relacje i komunikację oraz zmniejszyć niepotrzebne napięcia w środowiskach o różnych zachowaniach kulturowych.

Szkolenie z różnorodności kulturowej

Podobnie jak szkolenie ze świadomości kulturowej, szkolenie z różnorodności kulturowej koncentruje się na bardzo ważnym aspekcie, jakim jest integracja zespołu. Niezwykle ważne jest zrozumienie różnic międzykulturowych oraz to, aby integracja obejmowała wszystkich pracowników.

Szkolenie z różnorodności kulturowej ma na celu nabycie przez kadrę kierowniczą umiejętności niezbędnych do stworzenia środowiska pracy, które będzie przyjazne dla wszystkich pracowników, bez względu na ich pochodzenie. Nabyte w ten sposób kompetencje międzykulturowe sprawią, że firma może w pełni wykorzystać swój potencjał rozwojowy.

Szkolenie z komunikacji międzykulturowej

Firmy pracują z maksymalną wydajnością, gdy kadra zarządzająca i pracownicy komunikują się między sobą w sposób przejrzysty, otwarty, i z wzajemnym szacunkiem. Sprawna komunikacja międzykulturowa, szczególnie w przypadku organizacji wielokulturowych sprawia, że firma szybko się rozwija i działa w sposób efektywny.

Szkolenie w zakresie komunikacji międzykulturowej pozwala usprawnić wiele procesów mających miejsce w Twojej firmie. W ten sposób unikniesz wielu nieporozumień, stworzysz bardziej otwarte i efektywne kanały komunikacji oraz pomożesz pracownikom poczuć się pewniej w środowisku wielokulturowym.

Szkolenie z wrażliwości kulturowej

Przedsiębiorstwa wielokulturowe mają ogromny potencjał, aby wykorzystać swoją różnorodność do realizacji zamierzonych celów i osiągnięcia sukcesu. Szkolenie z zakresu wrażliwości kulturowej sprawia, że pracownicy czują się komfortowo w miejscu pracy, zwiększając swoją efektywność i zaangażowanie w wykonywane obowiązki.

Szkolenie z wrażliwości kulturowej oferowane przez Berlitz ma za zadanie usunąć bariery kulturowe występujące w miejscu pracy.

Doradztwo kulturowe i usługi szkoleniowe w Berlitz

Jeśli jesteś chcesz zwiększyć swoje kompetencje międzykulturowe, skontaktuj się z Berlitz już dziś. Nasze programy szkoleń międzykulturowych obejmują:

  • Szkolenie online
  • Szkolenie face-to-face
  • Doradztwo
  • Ocena

Wykorzystaj wielokulturowość Twojej firmy, aby osiągnąć sukces!

Dowiedz się więcej

Wypełnij poniższy formularz, a my skontaktujemy się z Tobą, aby omówić dostępne opcje nauki i odpowiedzieć na wszystkie Twoje pytania.