Naučte se nový jazyk přes letní prázdniny

Prázdninové měsíce jsou skvělým obdobím, kdy se vaše děti mohou v cizím jazyce znatelně posunout. A nemusí jít o žádnou velkou dřinu. V Berlitz totiž učíme jazyky zábavně – děti si tak ani nevšimnou, že studují. Výsledky jsou přitom ohromující.

Lektoři – rodilí mluvčí děti hravou formou seznámí nejen s jazykem jako takovým, ale zároveň i kulturou dané země a připraví je na reálné situace, které mohou zažít během cestování.
Jak konkrétně vypadají lekce pro děti?

Menší děti jsou zařazeny do malých skupinek podle věku a pokročilosti (obvykle jsou spolu děti ve věku 4–7 a 8–11 let). Menší děti začínají lekce kreslením, tancováním nebo zpěvem. Celá výuka pak probíhá formou her a zábavných aktivit, které přirozeně udržují dětskou pozornost a vedou ke vzájemné interakci. Na konci každé lekce si děti zábavnou hrou ověří, co se v daný den naučily.

Studenti ve věku 12–15 let a 16+ zahajují výuku debatou nad událostmi dne. Pro samotnou lekci mají k dispozici učebnice přizpůsobené věku a zájmům starších věkových skupin jako například National Geographic Learning. Studenti se učí jazyk aktivně používat na reálných situacích prostřednictvím vzájemné diskuze a prezentací.
Čím se naše dětské kurzy odlišují?

Autentická výslovnost – dítě má od lektora – rodilého mluvčího možnost přirozeně „odposlouchat“ správnou výslovnost a použití přízvuku.

Mluvení bez ostychu – klademe důraz na konverzaci, která děti zaujme a motivuje je mluvit od samého začátku. Výuka probíhá výhradně v cílovém jazyce. Děti se tak naučí používat angličtinu mnohem rychleji a přirozeněji oproti výuce, kde se část vysvětluje česky.

Interakce – přirozené zapojení se do spolupráce s lektorem i ostatními studenty.

Spojení jazyka a kultury – nevyučujeme jen daný jazyk, ale i znalosti nového prostředí a kultury.

Přirozená forma výuky – učení probíhá v cílovém jazyce a děti se učí stejně jako si osvojovaly mateřkou řeč. Forma i obsah jsou přizpůsobeny jejich věku a zájmům.

Individuální přístup – malé skupinky dětí umožní lektorovi věnovat se skutečně každému studentovi.

Zkušení lektoři – naši učitelé jsou rodilí mluvčí, mají zkušenosti s výukou malých dětí i teenagerů a hlavně je práce opravdu baví.

„Out of Box“ – Berlitz letní jazykové tábory nabízejí skvělé zážitky mimo prostředí klasické učebny. Lektoři používají výukové materiály vypracované společně s National Geographic learning, díky kterým je učení ještě zábavnější.

Společně slavíme! – Na konci letních programů se koná oslava dovedností a každý „camper“ obdrží certifikát o absolvování Kids Campu.


Proč se učit s Berlitz?

Pečlivě vybraný obsah

Lektoři používají detailně vypracované plány lekcí přiměřené věku skupiny s globální perspektivou. Upravují plány hodin tak, aby odpovídaly skupině studentů pro maximalizaci potenciálu učení.

Interaktivní lekce

Náš přístup klade důraz na konverzaci, umožňuje studentům prohloubit důvěru v nový jazyk a neustále je aktivně zapojuje. Studenti se učí komunikovat s lektory i se svými spolužáky. Tím si přirozeně zlepšují schopnost orientovat se ve skupině a rozvíjet sociální dovednosti.

Kvalifikovaní lektoři

Studiem vás povedou pouze kvalifikovaní a zkušení učitelé, kteří jsou experti ve svém oboru. To zaručuje největší úspěch a pokrok.

Proniknutí do různých kultur

Používáme metodu komplexní výuky jazyků. Nejde jen o jazyk samotný, ale také o vnímání odlišností nebo naopak spojitostí jednotlivých kultur, prostředí, zvyklostí. Vaše dítě si tak zvýší své kulturní povědomí a rozhled, toleranci a rozšíří svůj svět o nové myšlenky.


Chci vědět více

Vyplňte prosím níže uvedený formulář. Budeme vás kontaktovat, společně probereme všechny možnosti výuky a zodpovíme jakékoli dotazy.