Naučte se nový jazyk přes letní prázdniny

Doba letních prázdnin je skvělým a smysluplným obdobím, kdy se vaše děti mohou posunout v cizím jazyce. V jazykové škole Berlitz učíme trochu jinak – zábavně. Jazyky učíme komplexně, takže děti seznamujeme s kulturou dané země. Připravíme děti a mládež na skutečné situace, s kterými se setkají při cestování.

Nabízíme několik letních kurzů včetně anglického tábora. Po absolvování uvidíte na dětech pokrok. Zkušení lektoři – rodilí mluvčí – s dětmi pracují v malých skupinkách. Výuka je přizpůsobena tempu a potřebám každého dítěte.Jaké jsou lekce pro děti?

Děti jsou v malých skupinkách podle věku a pokročilosti (obvykle jsou spolu děti ve věku 4-7 a 8-11 let). Menší děti se začínají lekce kreslením, tancováním nebo zpíváním. Výuka probíhá formou her a zábavných aktivit, které vyzívají ke vzájemné interakci. Poté lekce končí zábavnou hrou, kde si děti ověří, co se daný den naučily.

Studenti ve věku 12-15 let a 16+ zahajují výuku diskuzí, kde probírají události dne. Poté následuje studium knih a časopisů, jako jsou například National Geographic a další zájmové materiály. Studenti se učí vzájemnou prezentaci a diskuzi v cizím jazyce na aktuální témata například v oblasti kultury.Čím jsou naše kurzy odlišné?

Klademe důraz na konverzaci, která děti zaujme a přiměje je mluvit od samého začátku. Lektoři pomáhají s autentickou výslovností. Každá lekce je interaktivní a plná zajímavého obsahu, lektoři a studenti mluví pouze v cílovém jazyce.

Děti a studenti jsou v malých skupinách seskupené podle věku a úrovně dovedností. Díky tomu je výuka efektivní. Děti se naučí rychleji komunikovat, zároveň se lektor v takto malém počtu zvládne věnovat všem.

Naše letní jazykové tábory jsou plné zážitků mimo prostředí klasické učebny. Lektoři používají výukové materiály vypracované společně s National Geographic learning, díky kterým je učení zábavné.

Společně také slavíme, na konci letních programů se koná oslava dovedností a každý obdrží certifikát.

Proč se učit s Berlitz?

Pečlivě vybraný obsah

Lektoři mají vypracované plány lekcí, které jsou přiměřené věku skupiny. Lekce zahrnují globální perspektivu. Lektoři upravují své plány hodin tak, aby odpovídaly skupině studentů, zejména kvůli maximalizování potenciálu učení.

 Interaktivní lekce

Náš přístup klade důraz na konverzaci, umožňuje studentům prohloubit důvěru v nový jazyk a neustále je aktivně zapojuje. Studenti se učí komunikovat jak s lektory, tak se svými spolužáky. Zlepšují tak schopnosti orientovat se ve skupině a rozvíjet sociální dovednosti.

Kvalifikovaní lektoři

Ve studiu vás povedou pouze kvalifikovaní a zkušení instruktoři, kteří jsou experti ve svém oboru. Ti vám zaručí největší úspěch a pokrok.

Prozkoumejte různé kultury

Věnujeme se komplexní výuce jazyků. Vaše dítě zvýší své kulturní povědomí, toleranci a rozšíří svůj svět o nové myšlenky.


Chci vědět více

Vyplňte prosím níže uvedený formulář. Budeme vás kontaktovat, společně probereme všechny možnosti výuky a zodpovíme jakékoli dotazy.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.