Pro všechny jazyky jsme vyvinuli standardizovanou stupnici pro měření vašich aktuálních jazykových schopnosti. Stupnice se pohybuje v rozsahu od 1 (začátečník) do 10 (profesionál) tato škála stupnice měří úroveň porozumění jazyku a praktické dovednosti.

Úrovně jazykových znalostí podle Berlitz

BERLITZ JAZYKOVÁ ÚROVEŇ 1

A1

Ve známých, každodenně se opakujících situacích rozumíte a dokážete použít jednoduché věty. Umíte se představit a ptát se ostatních na jednoduché otázky – například, kde bydlí, jak se jim daří nebo co mají rádi a zároveň dokážete i vy na stejné typy otázek odpovědět. Pokud se osoba s níž mluvíte, vyjadřuje pomalu a pomáhá s opakováním některých výrazů, můžete se zúčastnit i jednoduché konverzace.

BERLITZ JAZYKOVÁ ÚROVEŇ 2

A2.1

Jste schopni rozumět a předávat obecné, jednoduché vzkazy. Vypořádáte se s jasnou informací a zvládnete jednoduchou konverzaci. Popíšete denní aktivity doma a v práci s použitím okruhu jednoduchých výrazů a vět. Umíte se zeptat a rozumíte informacím souvisejících s denními činnostmi, jako je nakupování, rezervace dovolené nebo hotelu.

BERLITZ JAZYKOVÁ ÚROVEŇ 3

A2.2

Zvládnete sledovat konverzaci na všeobecné a známé téma, ve společenských i obchodních situacích. Zvládnete iniciovat, udržet i uzavřít rozhovor. Jste schopni se zúčastnit jednoduchých diskusí, předat odborné instrukce, popsat problém a dát k němu i řešení. Jste schopni gratulovat k nějaké události, vyjádřit souhlas a nesouhlas a vyjádřit stížnost.

BERLITZ JAZYKOVÁ ÚROVEŇ 4

A2.3

Jste schopni porozumět informacím na známé téma v komplikovanějším kontextu a hovořit o velkém množství všeobecných témat. Umíte vybudovat profesionální kontakt, někomu poradit nebo dát návrh řešení. Jste schopni vyřídit komplikovanější náležitosti, jako je výměna zboží nebo zrušení objednávky. Zvládnete psát poznámky, vzkazy a osobní dopisy, například poděkování.

BERLITZ JAZYKOVÁ ÚROVEŇ 5

B1.1

Vedete konverzaci v širokém rozsahu týkajících se různých témat a okolností. Zvládnete popsat a zadat přesné instrukce v souvislosti se situací. Jste schopni formulovat běžné otázky a odpovědi v pracovním prostředí. Lehce předáte přesné instrukce k pracovním procesům. Zvládnete pohodlně komunikaci jak pro osobní, tak i pro pracovní účely, například diskuzi o kvalitě produktů či služeb.

BERLITZ JAZYKOVÁ ÚROVEŇ 6

B1.2

Jste schopni komunikovat odpovědně a pohodlně v mnoha profesních a osobně zaměřených situacích. Dokážete formulovat odlišnými způsoby to, co chcete v jazyce vyjádřit. Jste schopni odpovídajícím způsobem zvládnout i náročné situace a účastnit se rozhovoru s několika rodilými mluvčími. Umíte například diskutovat o projektu a vyjádřit požadavky, názory a ideje. Jste schopni vést dlouhé telefonické rozhovory a vyřídit všechny náležitosti ke služební cestě.

BERLITZ JAZYKOVÁ ÚROVEŇ 7

B1.3

Bez problému vyjádříte svůj názor a jste schopni ho bezpečně obhájit během diskuze. Rozumíte některým idiomatickým výrazům používaných rodilými mluvčími. Jste schopni zvládnou náročnou situaci, například dokážete urovnat spor. I v těch nejvíce profesně orientovaných situacích, dokážete užít formálně vhodnou slovní zásobu. Vypořádáte se s prezentací, zvládnete výklad nejpodstatnějších částí problému.

BERLITZ JAZYKOVÁ ÚROVEŇ 8

B2.1

Jste schopni komunikovat v jazyce i ve velice náročných úkolech a situacích. Bez problému se účastníte konverzace na profesně či sociálně zaměřené téma. Zvládnete například profesionální prezentaci na otevřeném mítinku a i obchodní prezentaci. Zvládnete hovor s různou mírou významů a zabarvení a bez problémů si poradíte i ve velice komplikovaných situacích.

BERLITZ JAZYKOVÁ ÚROVEŇ 9

B2.2

Jste schopni komunikovat s velice rozdílnými skupinami osob na široké bázi známých a nových témat a jste schopni uspokojit většinu osobních akademických i profesionálních požadavků. Umíte, například, sebevědomě vystupovat v diskuzích a na mítincích, dokážete vyjádřit a obhajovat své názory. Jste schopni podat přesné a detailní popisy. Umíte psát různé texty, jako e-maily nebo obchodní dopisy bez jediné chyby.

BERLITZ JAZYKOVÁ ÚROVEŇ 10

C1/C2

CEF Level C1 – Jazykový projev je spontánní a plynulý s velice širokým okruhem slov a slovních spojení. Rozumíte bez problému náročným textům a jste celkově schopni pochopit všechny výrazy a významy. Komunikujete přirozeně a efektivně v nejvíce i v nejméně formálních situacích na bázi sociálních a profesionálních témat. Ve svém projevu vytváříte závěry jasně a smysluplně, jste schopni detailně popisovat, hovořit a obhajovat své názory na kontroverzní témata.

CEF Level C2 – Bez problému rozumíte všemu, co čtete nebo slyšíte. Jazykový projev je plynulý, vhodně stylisticky postavený a dobře konstruovaný. K lepšímu vyjádření používáte jemné nuance i za komplikovaných okolností. Zvládnete připravit komplexní reporty na profesionálně zaměřené téma. Dosáhli jste výjimečné jazykové úrovně, která se blíží úrovni vzdělaného nebo velice dobře sečtělého rodilého mluvčího.

Please select a level for more info

BERLITZ JAZYKOVÁ ÚROVEŇ 1
BERLITZ JAZYKOVÁ ÚROVEŇ 2
BERLITZ JAZYKOVÁ ÚROVEŇ 3
BERLITZ JAZYKOVÁ ÚROVEŇ 4
BERLITZ JAZYKOVÁ ÚROVEŇ 5
BERLITZ JAZYKOVÁ ÚROVEŇ 6
BERLITZ JAZYKOVÁ ÚROVEŇ 7
BERLITZ JAZYKOVÁ ÚROVEŇ 8
BERLITZ JAZYKOVÁ ÚROVEŇ 9
BERLITZ JAZYKOVÁ ÚROVEŇ 10