Pro všechny jazyky jsme vyvinuli standardizovanou stupnici pro měření vašich aktuálních jazykových schopnosti. Stupnice se pohybuje v rozsahu od 1 (začátečník) do 10 (profesionál) tato škála stupnice měří úroveň porozumění jazyku a praktické dovednosti.

Úrovně jazykových znalostí podle Berlitz

BERLITZ JAZYKOVÁ ÚROVEŇ 1

A1

Ve známých, každodenně se opakujících situacích rozumíte a dokážete použít jednoduché věty. Umíte se představit a ptát se ostatních na jednoduché otázky – například, kde bydlí, jak se jim daří nebo co mají rádi a zároveň dokážete i vy na stejné typy otázek odpovědět. Pokud se osoba s níž mluvíte, vyjadřuje pomalu a pomáhá s opakováním některých výrazů, můžete se zúčastnit i jednoduché konverzace.

Please select a level for more info
BERLITZ JAZYKOVÁ ÚROVEŇ 1
BERLITZ JAZYKOVÁ ÚROVEŇ 2
BERLITZ JAZYKOVÁ ÚROVEŇ 3
BERLITZ JAZYKOVÁ ÚROVEŇ 4
BERLITZ JAZYKOVÁ ÚROVEŇ 5
BERLITZ JAZYKOVÁ ÚROVEŇ 6
BERLITZ JAZYKOVÁ ÚROVEŇ 7
BERLITZ JAZYKOVÁ ÚROVEŇ 8
BERLITZ JAZYKOVÁ ÚROVEŇ 9
BERLITZ JAZYKOVÁ ÚROVEŇ 10