Prohlášení o ochraně osobních údajů

A. Subjekt odpovědný za zpracování osobních údajů

Subjektem odpovědným za zpracování osobních údajů v rámci této internetové stránky v souladu s ustanoveními Obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) je:

Vzdělávací a jazykové centrum s.r.o.
Na Poříčí 1047/26
110 00 Praha 1
Česká republika
Telefon: +420 736 627 262
Web: www.berlitzpraha.cz
e-mail: info@berlitzpraha.cz

Náš pověřenec pro ochranu osobních údajů je:
Michal Nadzon, e-mail: michal.nadzon@berlitzpraha.cz

V tomto prohlášení o ochraně osobních údajů bychom Vás rádi informovali o rozsahu zpracování Vašich osobních údajů (dále jen „Osobní údaje“).

B. Zpracování Osobních údajů

Osobní údaje zpracováváme za účelem provozování naší internetové stránky. Zpracování Osobních údajů zahrnuje rovněž jejich sdělování formou předávání Osobních údajů dalším společnostem.

Předávání údajů do USA se řídí rozhodnutím Evropské komise o přiměřenosti, tj. rozhodnutím o přiměřenosti ochrany poskytované Štítem EU-USA na ochranu soukromí. V uvedeném rozhodnutí Komise potvrdila, že záruky zabezpečení předávání údajů do USA na základě Štítu EU-USA na ochranu soukromí odpovídají standardům ochrany údajů v EU. Pokud předáváme Osobní údaje do USA, vždy specifikujeme zapojení našich poskytovatelů služeb do Štítu EU-USA na ochranu soukromí.

Níže naleznete popis dotčených Osobních údajů, účelu zpracování, právního základu, příjemce a předávání do třetích zemí:

a) Záznamy o návštěvách stránky

Informace o Vaší návštěvě našich internetových stránek zaznamenáme ve zvláštním souboru (logu). Takto zpracováváme následující Osobní údaje: název každé zobrazené internetové stránky, datum a čas přístupu, objem přenesených dat, druh a verze prohlížeče, Váš operační systém, URL referer (předchozí navštívenou internetovou stránku), Vaši IP adresu a poskytovatele požadujícího přístup. Tyto informace jsou nezbytné k zajištění zabezpečení internetové stránky. Uvedené Osobní údaje proto zpracováváme na základě našeho oprávněného zájmu podle Čl. 6 (1) f) GDPR. Soubor se záznamy (log) se smaže po uplynutí sedmi dnů, pokud nebude vyžádán pro objasnění nebo jako důkaz konkrétního protiprávního jednání odhaleného během období uchovávání záznamů.

b) Hosting

V rámci webového hostingu uchováváme všechny Osobní údaje zpracovávané v souvislosti s provozem této internetové stránky. Toto uchovávání je nezbytné pro fungování internetové stránky. Uvedené Osobní údaje proto zpracováváme na základě našeho oprávněného zájmu podle Čl. 6 (1) f) GDPR. Využíváme služeb poskytovatelů služeb webového hostingu, kterým výše uvedené údaje předáváme v souvislosti s provozem naší internetové stránky.

c) Jak nás můžete kontaktovat

Pokud nás kontaktujete, Vaše Osobní údaje (jméno, kontaktní informace v rozsahu, který uvedete) a Vaše zpráva budou použity výhradně pro účely zpracování a vyřešení Vašeho požadavku. Osobní údaje budou použity pro zpracování Vašeho požadavku na základě Čl. 6 (1) b) GDPR nebo Čl. 6 (1) f) GDPR. Při zpracovávání Vašich požadavků spolupracujeme s externími poskytovateli, kterým uvedené Osobní údaje předáváme.

d) Newsletter

Pokud máte zájem o pravidelně přinášené informace o naší společnosti a nabízených službách, můžete si objednat náš newsletter. Pokud si objednáte náš newsletter, budeme zpracovávat Osobní údaje, které nám svěříte (e-mailovou adresu a další dobrovolně poskytnuté údaje).

Za tím účelem vyžadujeme Váš souhlas následujícího znění:

"[ ] Rád bych si objednal(a) newsletter Vzdělávací a jazykové centrum s.r.o. Svůj souhlas mohu kdykoliv odvolat zasláním e-mailu na adresu info@berlitzpraha.cz nebo kliknutím na odkaz neposílat newsletter přímo v newsletteru."

Náš newsletter Vám bude od okamžiku registrace zasílán na základě Vašeho souhlasu podle Čl. 6 (1) a) GDPR. Objednávka našeho newsletteru podléhá mechanismu „dvojího schválení“. Abychom předešli zneužití, pošleme Vám poté, co provedete registraci, e-mail, v němž Vás požádáme, abyste svoji objednávku potvrdili. Abychom mohli prokázat dodržení zákonného postupu při registraci, povedeme o Vaší objednávce newsletteru záznam. To konkrétně znamená, že si zapíšeme čas přijetí Vaší registrace a Vašeho potvrzení registrace, a dále Vaši IP adresu. Newsletter rozesílají naším jménem externí poskytovatelé, kterým výše uvedené údaje předáme.

e) Zákaznický účet

Zřízením zákaznického účtu u nás nám automaticky udělujete souhlas s uchováváním Vašich kontaktních informací (jméno, adresa, e-mailová adresa, bankovní informace) a Vašich uživatelských údajů (uživatelské jméno a heslo). Díky tomu jsme schopni Vás rychle identifikovat jako svého zákazníka a zpracovávat Vaše objednávky. V této souvislosti nám udělíte souhlas následujícího znění:

"[ ] Rád bych si zřídil(a) zákaznický účet. Uložte si prosím mé údaje pro tento účel. Svůj souhlas mohu kdykoliv odvolat zasláním e-mailu na adresu info@berlitzpraha.cz."

Na základě Vašeho souhlasu budeme Vaše Osobní údaje zpracovávat v souladu s Čl. 6 (1) a) GDPR.

f) Koupě zboží

Pro účely plnění podle uzavřené kupní smlouvy zpracováváme údaje o Vaší objednávce. Tyto Osobní údaje jsou zpracovávány na základě Čl. 6 (1) a) GDPR (souhlas) a Čl. 6 (1) b) GDPR (plnění smlouvy). Svůj souhlas můžete kdykoliv s účinkem do budoucna odvolat. Neovlivní to však zpracování dříve uložených údajů.

Společnosti pověřené doručením zboží předáme údaje o Vaší adrese. Pokud je to nezbytné pro splnění smlouvy, poskytneme rovněž Vaši e-mailovou adresu nebo Vaše telefonní číslo za účelem sjednání data doručení (a upozornění) s dopravcem.

Údaje o Vaší transakci (jméno, datum objednávky, platební metoda, datum expedice a/nebo doručení, částka k úhradě, příjemce a případně bankovní informace nebo údaje o kreditní kartě) předáme poskytovateli platebních služeb pověřenému zpracováním platby.

g) Slosování o ceny

Pokud se chcete účastnit slosování o ceny, musí být sděleny potřebné Osobní údaje (jméno a kontaktní informace, název společnosti a funkce, pokud se účastníte jménem společnosti). Při zpracování slosování o ceny spolupracujeme s externími poskytovateli, kterým uvedené Osobní údaje předáváme. Osobní údaje jsou zpracovávány na základě Vašeho souhlasu podle Čl. 6 (1) a) GDPR nebo na základě našeho oprávněného zájmu na marketingu našich služeb podle Čl. 6 (1) f) GDPR.

h) Salesforce

Abychom byli schopni poskytovat účinnou zákaznickou podporu, využíváme systém managementu zákazníků Salesforce zastoupený v České republice společností Salesforce.com Germany GmbH, Erika-Mann-Str., 63, 80636 Mnichov, Německo („Salesforce“). Systém Salesforce používáme ke sběru, spojování a vyhodnocování formulářových údajů (kontaktní údaje, zákaznický účet, údaje o objednávkách atd.) zpracovávaných na našich internetových stránkách. Tyto údaje jsou během tohoto zpracování nahrávány na servery Salesforce. Zpracování je v této souvislosti prováděno na základě našeho oprávněného zájmu na zkvalitnění služeb zákazníkům ve smyslu Čl. 6(1) (f) GDPR. Salesforce je cloudová služba. To znamená, že služby jsou poskytovány prostřednictvím internetu za použití serverů rozmístěných po celém světě. Proto je možné, že Vaše údaje budou přeneseny mimo území Evropské unie.

Salesforce zajišťuje odpovídající úroveň zabezpečení údajů při předávání do třetích zemí prostřednictvím závazných podnikových pravidel; v případě předání do Spojených států je tento účel naplněn zapojením do Štítu EU-USA na ochranu soukromí a

Certifikaci Salesforce v systému Štítu EU-USA na ochranu soukromí naleznete pod následujícím odkazem:

https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000KzLyAAK&status=Active

Další informace o ochraně osobních údajů naleznete na adrese: https://www.salesforce.com/company/privacy/.

i) Analýza internetových stránek a marketing

Pro zajištění určitých funkcí využíváme tzv. „cookies“. Jedná se o drobné datové balíčky nainstalované do Vašeho zařízení a vyměňované s dalšími poskytovateli služeb. Některé námi užívané soubory cookies budou vymazány v okamžiku, kdy uzavřete prohlížeč („dočasné cookies“). Některé soubory cookies zůstávají ve Vašem zařízení a umožní nám rozpoznat Váš prohlížeč při Vaší příští návštěvě („trvalé cookies“).

Všechny soubory cookies uložené ve Vašem zařízení můžete smazat a nastavit svůj prohlížeč tak, aby instalaci souborů cookies úplně zabránil.

V takovém případě nicméně může být nutné, abyste některá nastavení provedli vždy znovu při každé návštěvě naší internetové stránky. Některé funkce našich stránek mohou rovněž v takovém případě být omezeny.

Soubory cookies používáme v souvislosti s níže uvedenými funkcemi:

aa) Google Analytics

Používáme Google Analytics, službu poskytovanou společností Google LLC 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043 USA. Google pro poskytování svých služeb potřebuje některé soubory cookies. Ty generují informace o Vaší návštěvě této internetové stránky (včetně Vaší IP adresy), které následně nahrávají na server společnosti Google v USA, kde jsou uchovány. Uložené informace nám následně slouží k analýze Vašeho užívání naší internetové stránky, přípravě zpráv o aktivitě na internetové stránce pro provozovatele internetové stránky, jakož i pro poskytování dalších služeb souvisejících s internetovou stránkou. Takto získané Osobní údaje zpracováváme s Vaším souhlasem podle Čl. 6 (1) a) GDPR. Google nesmí za žádných okolností propojit Vaši IP adresu s jinými daty Googlu.

Rádi bychom zdůraznili, že tato internetová stránka využívá Google Analytics s rozšířením „anonymizeIp()“. To znamená, že IP adresy jsou před přenosem do USA zkráceny. Proto obecně není možné spojit uložené Osobní údaje s konkrétní osobou. Pouze ve výjimečných případech dochází k přenosu úplné IP adresy do USA a jejímu následnému zkrácení tam.

Proti zpracování svých Osobních údajů můžete kdykoliv s účinností do budoucna vznést námitku tím, že v prohlížeči zakážete doplněk Google Analytics na adrese http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.

Upozorňujeme rovněž na informace o užívání údajů společností Google, které jsou k dispozici na síti Google Partner na adresách:
https://policies.google.com/technologies/partner-sites?hl=en
https://policies.google.com/technologies/ads?hl=en

Certifikace Googlu:
https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active

Další informace o ochraně osobních údajů naleznete rovněž na této adrese:
https://policies.google.com/privacy?hl=en&gl=de

bb) Facebook Remarketing/Retargeting: Facebook Custom Audiences (Pixel/Cookies)

Na naší internetové stránce používáme tzv. sledovací pixel, což znamená, že na Vašem zařízení bude při návštěvě některých stránek nainstalován soubor cookie. Tento soubor bude na Vašem zařízení nahrán natrvalo. Podle těchto souborů poznáme, které reklamy nebo které internetové stránky třetích osob uživatele na naši internetovou stránku přesměrovaly. Tyto informace dále využíváme k optimalizaci naší internetové stránky prostřednictvím analýzy statistických údajů poskytovaných souborem. Získané údaje zpracováváme na základě svého oprávněného zájmu na optimalizaci marketingu obsahu naší internetové stránky podle Čl. 6 odst. 1 f) GDPR.

Soubory cookies nejsou využívány pro osobní identifikaci uživatelů. Údaje jsou anonymní a nelze z nich činit žádné závěry o totožnosti uživatelů. Informace o užívání naší internetové stránky generované tímto souborem cookie (včetně Vaší IP adresy) jsou uloženy a zpracovávány serverem společnosti Facebook ve Spojených státech.

Certifikace společnosti Facebook:

https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active

Více informací o ochraně Vašich osobních údajů naleznete zde:
https://www.facebook.com/help/568137493302217

Svůj souhlas se sběrem a uchováváním osobních údajů můžete kdykoliv do budoucna odvolat kliknutím na následující odkaz.

cc) AB Tasty

Za účelem neustálého zlepšování online služeb využíváme na svých internetových stránkách služeb společnosti AB Tasty, Rosenstraße 2, 10178 Berlín, Německo (dále jen „AB Tasty“). Společnost AB Tasty používá soubory cookie. Tato společnost zpracovává statistické informace o vaší návštěvě našich internetových stránek, odkazujícím URL, zařízení a prohlížeči, který používáte, vaší zeměpisné poloze, jazykovém nastavení, počtu a místě kliknutí a vaší IP adrese.

Právním základem pro toto zpracování údajů je váš souhlas podle čl. 6 odst. 1 písm. a) nařízení GDPR.

Svůj souhlas s tímto zpracováním údajů můžete kdykoli odvolat s účinností do budoucna, a to přizpůsobením svých preferencí v nastavení souborů cookie. Při používání služeb společnosti AB Tasty jsou osobní údaje předávány do třetích zemí.

p) Začlenění obsahu třetích stran

K optimalizaci prezentace svých internetových stránek a zobrazované nabídky používáme dynamický obsah (dále jen „obsah“) z externích zdrojů. Při návštěvě našich internetových stránek aplikační programové rozhraní automaticky odesílá požadavek na server příslušného poskytovatele obsahu, v jehož rámci jsou přenášeny určité protokolové údaje (např. IP adresa uživatele). Dynamický obsah je poté přenesen na naše internetové stránky a tam se zobrazí.

Externí obsah používáme v souvislosti s následujícími funkcemi:

aa) Začlenění videí z YouTube

Do svých internetových stránek jsme začlenili videa od společnosti YouTube LLC, 901 Cherry Ave. San Bruno, CA 94066, Spojené státy americké (dále jen „YouTube“). Správcem pro YouTube je společnost Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko (dále jen „Google“). Při přehrávání videí se však protokolové údaje přenášejí na servery společnosti YouTube ve Spojených státech. Zpracování tímto způsobem se provádí na základě našeho převažujícího oprávněného zájmu na optimálním marketingu těchto internetových stránek v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR.

Evropská komise nevydala rozhodnutí o odpovídající ochraně při předávání údajů do Spojených států. Společnost Google zajišťuje odpovídající úroveň ochrany údajů prostřednictvím standardních smluvních doložek platných v EU. Odkaz na příslušné standardní smluvní doložky EU bude poskytnut na vyžádání. Pokud máte zájem o tyto smluvní doložky, kontaktujte nás prosím na adrese datenschutz@berlitz.de.

bb) Mapy Google

Na svých internetových stránkách používáme službu Mapy Google společnosti Google, abychom vám mohli poskytovat interaktivní mapy. Při zobrazení mapy jsou údaje včetně vaší IP adresy a vaší polohy přeneseny na servery společnosti Google a tam uloženy. Zpracování tímto způsobem se provádí na základě našeho převažujícího oprávněného zájmu na optimálním marketingu těchto internetových stránek v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR. Správcem pro Mapy je společnost Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko (dále jen „Google“). Nelze vyloučit, že údaje mohou být předány společnosti Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Spojené státy americké.

Evropská komise nevydala rozhodnutí o odpovídající ochraně při předávání údajů do Spojených států. Společnost Google zajišťuje odpovídající úroveň ochrany údajů prostřednictvím standardních smluvních doložek platných v EU. Kopie příslušné standardní smluvní doložky EU bude poskytnuta na vyžádání. Pokud máte zájem o tyto smluvní doložky, kontaktujte nás prosím na adrese datenschutz@berlitz.de.

C. Doba uchovávání Osobních údajů

Osobní údaje uchováváme pouze po dobu, po kterou jsou potřebné pro účel svého zpracování nebo do odvolání souhlasu se zpracováním takových Osobních údajů. Některé Osobní údaje, u nichž je tato povinnost uložena zákonem, jsou uchovávány až po dobu 10 let, a to bez ohledu na účel zpracování.

D. Vaše práva subjektu údajů

a) Právo na informace

Na požádání Vám poskytneme informace o Vašich Osobních údajích, které uchováváme, a to kdykoliv a zdarma.

b) Oprava, vymazání, omezení zpracování (zablokování), námitka

Pokud nadále nesouhlasíte s uchováváním Vašich Osobních údajů nebo pokud Vaše Osobní údaje již nejsou přesné, na Vaši žádost Vaše Osobní údaje vymažeme nebo zablokujeme, případně zajistíme jejich odpovídající aktualizaci (v rozsahu dovoleném použitelnými zákony a nařízeními). Totéž platí v případě, že si přejete, aby Vaše osobní údaje byly v budoucnu zpracovávány jen v omezeném rozsahu.

c) Přenositelnost údajů

Na požádání Vám Vaše Osobní údaje poskytneme v běžném, strukturovaném a strojově čitelném formátu, abyste je v případě potřeby mohli předat jinému příslušnému subjektu.

d) Právo na odvolání

Máte právo odvolat se ke svému příslušnému dozorovému orgánu:(https://www.uoou.cz/gdpr%2Dobecne%2Dnarizeni/ds-3938/p1=3938).

e) Právo odvolat souhlas s účinností do budoucna

Udělený souhlas můžete kdykoliv s účinkem do budoucna odvolat. Odvolání Vašeho souhlasu nicméně nijak neovlivní zákonnost zpracování Vašich Osobních údajů před odvoláním souhlasu.

f) Omezení

Údaje, které nelze použít k identifikaci subjektu údajů, například údaje anonymizované pro analytické účely, nepodléhají výše uvedeným právům. Poskytnutí informací, výmaz, blokování, opravu nebo předání Osobních údajů jiné společnosti nicméně může být možné, pokud nám poskytnete další informace, které nám je umožní identifikovat.

g) Využijte svých práv subjektu údajů

Pokud máte jakékoliv dotazy v souvislosti se svými Osobními údaji, poskytováním informací, jejich opravou, blokováním, námitkami či výmazem nebo pokud si přejete, aby Vaše Osobní údaje byly předány jiné společnosti, kontaktujte nás prosím na e-mailu michal.nadzon@berlitzpraha.cz.