Příběh metody Berlitz


Maximilian Berlitz pocházel z rodiny učitelů a matematiků a vyrostl v Německu. V roce 1870 emigroval do USA. Maximilian se zde učil řečtinu, latinu a dalších šest evropských jazyků. Používal přitom přísnou tradiční metodu zaměřenou na gramatiku a překlad.

Po nějaké době úspěšného soukromého vyučování nastoupil na Warnerovu technickou univerzitu v Providence, kde se stal profesorem francouzštiny a němčiny. Berlitz se brzy stal majitelem, děkanem, vrchním učitelem a jediným členem fakulty, to vše v jediné osobě.

Jelikož potřeboval pomocníka pro výuku francouzštiny, zaměstnal mladého Francouze jménem Joly, který přišel s nejlepšími referencemi. Když Joly dorazil do Providence, zjistil, že jeho zaměstnavatel je zcela vyčerpán, trpí horečkami a je velice nemocen. Tato situace se ještě více zhoršila poté, co Berlitz zjistil, že jeho nový pomocník neumí ani slovo anglicky. Berlitz se zoufale snažil najít způsob, jak by Jolyho využil pro svou pedagogickou práci, a tak ho naučil popisovat objekty pomocí gestikulace a vyjadřovat slova co nejlépe. Poté se zase vrátil zpět na lůžko.

Když se o šest týdnů později objevil znovu ve své třídě, myslel si, že ho čeká zoufalý a rozzlobený dav studentů. Místo toho je však přistihl ve velmi živé výměně otázek a odpovědí, pronášených elegantní francouzštinou. Jeho studenti pokročili daleko více oproti tomu, co by byl s nimi Berlitz dokázal osobně za stejné časové období. Berlitz dospěl k zásadnímu závěru: toto "nouzové řešení" se stalo základem jeho vysoce efektivní metody učení cizích jazyků.


Metoda Berlitz v dnešní době

Studenti jazyků po celém světě jsou metodou Berlitz nadšeni. Ať už studují z pracovních důvodů nebo pro potěšení, představuje pro ně živá, aktivní výuka Berlitz jednu z nejúspěšnějších metod efektivního a zábavného studia jazyků.

Všechny kurzy vycházejí z následujících klíčových prvků metody Berlitz.

PROFESIONÁLNÍ LEKTOŘI

Z dob svých vlastních školních let dobře víte, že s dobrým učitelem jde všechno lépe. Není tomu jinak ani při výuce jazyků. Právě proto společnost Berlitz nastavuje vysoké standardy pro své jazykové lektory:

 • zkušení rodilí mluvčí
 • neustálé sledování kvality výuky
 • další vzdělávání v oblasti didaktiky a metodologie výuky
 • maximální důraz na praxi během výuky jazyků
 • učební plány pro všechny programy se připravují na základě výsledků nejnovějších výzkumů
 • lektoři se zkušenostmi v oblasti podnikání


  Jak funguje výuka v Berlitz

  Pokud se chcete naučit nový jazyk a zároveň porozumět kultuře dané země. Nastavte si kroky, které vás povedou studiem a definujte vaše cíle. Pokud si správně nastavíte cíle, budete se učit mnohem rychleji.

  Tomuto procesu říkáme učící cyklus podle Berlitz, který vám pomáhá držet se nastavených cílů a pokračovat dále.

  Pomocí naší stupnice jazykových znalostí, zjistíme vaše aktuální schopnosti a společně nastavíme podmínky, které vás posunou dále.

  Jak to funguje: 

  1.  Potřeby studentů jsou na prvním místě.
   Provedeme jasnou analýzu vašich potřeb: jaké jsou vaše cíle, které situace chcete zvládnout a na jakých znalostech potřebujete stavět. To znamená, že výuka je šitá na míru Vašim osobním jazykovým cílům.
  2. Přesně stanovené cíle výuky
   Každá lekce má stanovený konkrétní relevantní cíl. Nové znalosti můžete hned použít v praxi.
  3. Kontrola vašeho pokroku
   Kontrolujeme, že jste na správné cestě k dosažení svých cílů. A co se naučíte, si skutečně zapamatujete. Poskytneme vám podporu při učení, kterou potřebujete, abyste mohli s jistotou mluvit  novým jazykem.
  4. Testování vašich úspěchů
   Změříme porozumění a dovednosti, abyste mohli vidět váš pokrok, než přejdete na další úroveň.
  5. Certifikace vašich úspěchů
   Na oslavu vašich úspěchů obdržíte certifikát.
  6. Postup na další úroveň
   Zkontrolujeme, zda jste spokojeni se svými úspěchy, a poté postoupíte na další úroveň.
  7. Uvedení Berlitzovy metody do praxe