V jazykovém centru Berlitz se specializujeme se na individuální výuku jazyků formou „one-to-one“. Vybrat si lze z více než 40 jazyků včetně češtiny pro cizince.

Výhody one-to-one výuky:

  • Při lekci se lektor věnuje 100 % času vám.
  • Čas, místo, intenzitu a téma lekcí si volíte vy.
  • Začínáte na úrovni přesně tam, kde potřebujete.
  • Výuka probíhá u vás doma, v kanceláři nebo v učebnách Berlitz v centru Prahy anebo online.
  • Při výuce klademe důraz na konverzaci – více než 60 % lekce mluví student.
  • Gramatiku si osvojíte přirozeně během výuky a v souvislostech.
  • Lekce jsou vedeny rodilým mluvčím v cílovém jazyce. Přirozeně tak, jak jste se učili svůj rodný jazyk.

Učíme jazyky komplexně včetně kulturních odlišností dané země. Díky tomu budete připraveni na reálné situace.

Prezenční individuální lekce

V našich stylových učebnách v centru Prahy se budete cítit doslova jako doma. Lekce jsou vedeny zkušenými lektory – rodilími mluvčími. Ti používají různé formy výuky a pomůcky včetně interaktivních médií. Během lekce vystřídáte konverzaci, poslech i psaní. Naše výuka vás připraví na reálné situace.

Osobní interakce s lektorem zefektivňuje výuku díky zpětné vazbě, kterou po celou dobu výuky dostáváte.Individuální jazykové lekce online

Výuka probíhá v moderním virtuálním prostředí. Živé online lekce s lektorem pracují se stejnými technikami jako lekce prezenční. Navíc nabízí větší časovou flexibilitu (ušetříte čas strávený dojížděním na výuku) a zároveň si můžete si vybrat, odkud se na lekci připojíte (například z kanceláře nebo z bezpečí a pohodlí vašeho domova).

Před první lekcí s vaším lektorem obdržíte e-mailem jednoduché instrukce pro přihlášení (není třeba instalovat žádný program). Na lekci se pak jedním kliknutím přes link připojíte.