Majitel těchto webových stránek

Berlitz Praha
Vzdělávací a jazykové centrum s.r.o.
Na Poříčí 1047/26
110 00 Praha 1
Telefon: +420 736 627 262
e-mail: info@berlitzpraha.cz

Jednatel: Michal Nadzon
DIČ: CZ03992845
IČO: 03992845

Copyright

© Copyright Berlitz Praha, Vzdělávací a jazykové centrum s.r.o.

Všechna práva vyhrazena. Texty, obrázky, grafika, zvuky, animace a videa, jakož i jejich rozvržení na internetové stránce Berlitz je chráněno podle autorského práva a dalších zákonů na ochranu duševního vlastnictví.

Obsah těchto internetových stránek nesmí být kopírován, distribuován, měněn ani zpřístupňován třetím osobám pro komerční účely. Zdůrazňujeme, že některá loga na těchto internetových stránkách jsou chráněna copyrightem třetích osob.

Ochranné známky

Pokud není uvedeno něco jiného, všechny ochranné známky na těchto internetových stránkách jsou ochrannými známkami společnosti Vzdělávací a jazykové centrum s.r.o. nebo Berlitz Franchising Corporation. To platí zejména pro značky a loga.

Vyloučení odpovědnosti

Tyto internetové stránky byly sestaveny s nejvyšší možnou péčí. Jejich obsah je neustále rozšiřován a aktualizován. Přesto však nelze zaručit správnost ani přesnost informací na nich zobrazovaných. Neneseme žádnou odpovědnost za škodu způsobenou přímo nebo nepřímo užitím těchto internetových stránek, s výjimkou škody způsobené úmyslně nebo hrubou nedbalostí.

Informace o rámovacích technikách

Použití rámovacích technik za účelem vložení jakýchkoliv ochranných známek, log nebo dalších copyrightem chráněných informací (včetně obrázků, textu, rozvržení či designu stránky) náležících Berlitz na jiné internetové stránky je bez písemného souhlasu Berlitz zakázáno.

Zákaz užití

Je přísně zakázáno jakékoliv užívání těchto internetových stránek s cílem narušit či poškodit jejich obsah nebo zabezpečení, případně obtěžovat či poškodit pověst Berlitz, jejích produktů nebo služeb. Rozesílání nevyžádaných e-mailů (spamu) na tyto internetové stránky nebo jejich prostřednictvím je zakázáno.

Souhlas

Užíváním těchto internetových stránek uživatel akceptuje podmínky upravující veškeré užívání a jeho důsledky.

Změny

Berlitz si vyhrazuje právo kdykoliv měnit tyto internetové stránky i podmínky jejich užívání, a to vždy s účinností zveřejněním daných změn.