Lekce španělštiny v jazykové škole Berlitz nabízí všechny osvědčené taktiky efektivní výuky. Mezi ně patří zejména Berlitz metoda, která je prokazatelně nejrychlejší cestou k používání cizího jazyka. Lekce španělštiny jsou sestaveny tak, abyste se cítili příjemně a dokázali co nejrychleji mluvit, psát a rozumět španělsky vždy když budete jazyk potřebovat.

Lekce španělštiny v jazykovém centru Berlitz nabízí široké možnosti výuky od skupinových lekcí, individuální výuku až po privátní lekce.

Individuální lekce španělštiny

V jazykovém centru Berlitz se specializujeme na individuální výuku. Lekce španělštiny probíhají s lektorem – rodilým mluvčím. Výhradním používáním vybraného jazyka metodou Berlitz pocítíte pokrok svých konverzačních schopností a rozvíjíte své znalosti od první lekce.


Lekce španělštiny online

V jazykové škole Berlitz nabízíme online kurzy španělštiny, které nabízí stejné benefity jako naše prezenční lekce. Lekcemi vás povede rodilý mluvčí, který s vámi bude hovořit španělsky už od první hodiny. I v online prostředí používá lektor metodu Berlitz. 

Naše online lekce neprobíhají formou samostudia, lekce vždy vede lektor, který provádí hodinou a zadává úkoly či cvičení. 


Proč se naučit španělsky?

Odhadem 460 milionů lidí na světě mluví španělsky, je tedy druhou nejpoužívanější řečí po čínštině. Španělština je oficiálním jazykem dvaceti zemí, a to na třech různých kontinentech (Evropa, Severní Amerika a Jižní Amerika). Španělština je skutečně globální řečí, jak ostatně ukazují statistiky. Pokud se se naučíte španělsky, máte možnost komunikovat s ohromným množstvím lidí.