Specializujeme se na individuální výuku formou „one-to-one“. Student má po celou dobu lekce k dispozici jednoho lektora, a tak se může naučit maximum z cizího jazyka. Čas, místo, intenzitu, téma lekcí a další požadavky si vždy volíte vy. Při výuce klademe důraz na konverzaci, více než 60 % lekce mluví student.

Jazykové kurzy Berlitz poskytují velkou míru flexibility. Pokud z jakéhokoliv důvodu nemůžete přijít na lekci, můžete si tuto hodinu přeplánovat nebo absolvovat online. Díky tomu nepřijdete o žádnou hodinu a můžete dále pracovat na splnění vašich jazykových cílů.

Jazyková centra Berlitz najdete po celém světě. Pokud tedy například cestujete, ať už soukromě nebo pracovně, můžete se na svou individuální výuku přihlásit přes Skype, Zoom nebo MS Teams.

Flexibilní výuka

Lekce jsou přizpůsobeny vašemu rozvrhu a stylu učení,  bez ohledu na to, kolik lekcí týdně absolvujete, budete od prvního dne mluvit vybraným jazykem. 

Soukromé lekce jsou určeny pro:

  • Pro ty, kteří preferují osobní výuku.
  • Pro studenty, kteří se rádi učí vlastním tempem. Sami rozhodují, v jakém tempu bude kurz vedený.
  • Pro ty, kteří  chtějí z každé hodiny vytěžit maximum a mluvit na lekcích co nejvíce.

Nabízíme tři typy soukromých jazykových kurzů:

 Standardní soukromá výuka

Soukromá výuka v jazykovém centru Berlitz je vysoce flexibilní program  Kurz je přizpůsoben výhradně vašim potřebám a je nastaven tak, aby vyhovoval vašim časovým možnostem. Se studijním poradcem a lektorem vypracujeme osobní vzdělávací plán, který je speciálně navržen pro splnění vašich cílů a časového rámce. Studujte svou vlastní rychlostí. Tento program zahrnuje 40 lekcí, která má trvat 90 dní.

 Expresní soukromá výuka

Kurz expres je podobný standardní soukromé výuce, ale je mnohem intenzivnější. Pokrývá stejné množství výuky za mnohem kratší časový úsek. Místo 90 dní trvá pouhých 30 dní. Tento zrychlený program zahrnuje také 40 lekcí.

 Super-intenzivní výuka

Studium pomocí metody plného ponoření se do cizího jazyka je jedním z nejrychlejších způsobů, jak se naučit nový jazyk a porozumět mu. Náš intenzivní jazykový program Berlitz Total Immersion byl navržen na základě tohoto principů a pomáhá studentům dosáhnout významného pokroku za pouhý týden. Pokud vám tento program přijde příliš intenzivní, nabízíme kurz Immersion Light, který trvá denně 3-6 hodin.