Mezikulturní školení

Připravte své zaměstnance na jednání s obchodními partnery ze zahraničí. Naši lektoři vás provedou školeními, díky kterým budete schopni porozumět cizím kulturám, jejich hodnotám a kulturním a obchodním praktikám, které dokážete je správně interpretovat. Sestavíme vám mezikulturní školení na míru zacílené na vámi zvolenou zemi a její obchodní a společenské zvyklosti.

S rapidní globalizací mají firmy možnost přilákat talenty z celého světa. S novými příležitostmi přichází nové výzvy. Čím rozmanitější je vaše pracoviště, tím více kulturních rozdílů generuje . V takovém prostředí může docházet k nedorozumění mezi kolegy, partnery a klienty. Mezikulturní školení poskytuje nástroje, které vedou ke snížení rizika pro vaše podnikání.

Expanze otevírá podnikům v každém odvětví nepřeberné množství příležitostí – od efektivnější pracovní síly po inovativnější prostředí. V Berlitz vám sestavíme na míru kulturní školení pro lepší vnitropodnikovou i mezinárodní komunikaci. Kurzy jsou vždy vedeny odborníky ve svém oboru.


Šest úrovní kultury

Vzdělávací programy Berlitz zaměřené na mezikulturní školení se zabývají šesti úrovněmi kultury, tento systém ovlivňuje pracovní preference lidí.


Cross Cultural Training for Business


Národní / společenská – mnoho lidí jí považuje za jediný typ kultury, Národní či společenská kultura je výsledkem sociálních, politických a ekonomických dějin dané země.

Sociální identita – každá etnická, náboženská, sociální nebo demografická skupina má své vlastní kulturní normy.

Organizační – organizace mají svou vlastní jedinečnou kulturu, která odráží vizi a poslání zakladatelů organizace nebo současných vůdců.

Funkční – v každé organizaci má kultura svou vlastní funkci. Například IT oddělení může mít jinou kulturu než marketingové oddělení.

Týmová – vytvoření týmu není snadným úkolem, i když mají všichni členové týmu stejné cíle. Vedoucí týmu je často hybnou silou.

Individuální – každý člověk má svou vlastní jedinečnou kulturu, která je výsledkem výchovy, vzdělání, kariérní zkušenosti atd.

Školení o kulturním povědomí

Jedním z nejdůležitějších prvků příjemného pracovního prostředí v kulturně rozmanité firmě je schopnost využívat  vědomě kulturní rozdíly. Školení o kulturním povědomí je nejlepším způsobem, jak vytvořit příjemné pracovní prostředí, které umožňuje cítit se pohodlně každému zaměstnanci.

Za mnoha konflikty na pracovišti a promarněnými příležitostmi, které brzdí růst podnikání, je právě neporozumění kultuře protějšku. Poskytováním nástrojů, které zaměstnanci potřebují k překlenutí kulturních mezer a přizpůsobení se různým situacím, může zlepšit vztahy, vzájemnou komunikaci a snížit frustraci v mezikulturním prostředí.

Kulturní poradenství a školení s Berlitz

Pokud vás tyto kurzy zajímají, kontaktujte nás. Naše kulturní vzdělávací programy jsou navrženy na míru a poskytují řešení pro vaše konkrétní potřeby, včetně:

  • Instrukcí online
  • Osobní trénink
  • Konzultace 
  • Kulturní hodnocení

Školení o kulturní rozmanitosti

Cílem školení o kulturní rozmanitosti je porozumění. Je nezbytné rozpoznat rozdíly mezi kulturami. Stejně důležité je vytvořit vhodné prostředí pro lidi z různých kultur.

Školení od Berlitz je navrženo tak, aby poskytlo supervizorům a manažerům dovednosti potřebné k vytvoření vhodného a přátelského pracovního prostředí. Jedině tak využijete potenciál vašeho týmu.Mezikulturní komunikační školení

Firmy mohou fungovat na maximum, když veškerá komunikace probíhá otevřeně a s respektem. V multikulturních organizacích je potřeba tyto komunikační kanály nastavit.

Školení o mezikulturní komunikaci umožňuje zefektivnit procesy a nastavit je tak, aby nedocházelo k nedorozuměníŠkolení o kulturní vnímavosti

Multikulturní podniky mají obrovský potenciál k využití rozmanitosti k úspěchu. Školení o kulturní vnímavosti zajišťuje vzájemnou komunikaci mezi vedením a zaměstnanci, které zvyšuje angažovanost a produktivitu.

Naši zkušení lektoři najdou mezery a nedostatky na vašem pracovišti. Díky konzultacím a nástrojům dokážete tyto bariéry překonat.Chci vědět více