Jak začal příběh Berlitz?

Maximilian Berlitz pocházel z rodiny učitelů a matematiků a vyrostl v německé oblasti Černého lesa. V roce 1870 emigroval do USA. Maximilian se zde coby jazykový nadšenec učil řečtinu, latinu a dalších šest evropských jazyků. Používal přitom přísnou tradiční metodu zaměřenou na gramatiku a překlad.

Po nějaké době úspěšného soukromého vyučování nastoupil na Warnerovu technickou univerzitu v Providence, kde se stal profesorem francouzštiny a němčiny. Berlitz se brzy stal majitelem, děkanem, vrchním učitelem a jediným členem fakulty, to vše v jediné osobě.

Jelikož potřeboval pomocníka pro výuku francouzštiny, zaměstnal Berlitz mladého Francouze jménem Joly, který přišel s nejlepšími referencemi. Když Joly dorazil do Providence, zjistil, že jeho zaměstnavatel je zcela vyčerpán, trpí horečkami a je velice nemocen. Tato situace se ještě více zhoršila poté, co Berlitz zjistil, že jeho nový pomocník neumí ani slovo anglicky. Berlitz se zoufale snažil najít způsob, jak by Jolyho využil pro svou pedagogickou práci, a tak ho naučil popisovat objekty pomocí gestikulace a vyjadřovat slova co nejlépe. Poté se zase vrátil zpět na lůžko.

Zrození metody Berlitz

Když se o šest týdnů později objevil znovu ve své třídě myslel si, že ho čeká zoufalý a rozzlobený dav studentů. Místo toho je však přistihl ve velmi živé výměně otázek a odpovědí, pronášených elegantní francouzštinou. Jeho studenti pokročili daleko více oproti tomu, co by byl s nimi Berlitz dokázal osobně za stejné časové období. Berlitz dospěl k zásadnímu závěru: toto "nouzové řešení" se stalo základem zcela nové výukové metody. Přísné výukové metody tak musely ustoupit oživenému procesu objevování.

Jak se měnil svět

Již od založení společnosti v roce 1878 se Berlitz zaměřil na potřeby cestovatelů a soukromých osob. V 50. letech se však požadavky zákazníků změnily. Berlitz se jako společnost ocitla tváří v tvář rostoucímu zástupu obchodníků, odborníků a techniků, kteří se připravovali na práci v zahraničí a kteří pro své nové úkoly potřebovali jazykové schopnosti. Velké firmy začaly objednávat kurzy pro řadu svých zaměstnanců i jejich rodin – a ti všichni se především potřebovali učit velmi rychle.

Společnost Berlitz vytvořila nové programy a začala je provozovat souběžně s tradiční jazykovou výukou. Po několika letech výzkumu přišla se senzační novinkou: výukovým programem Total Immersion. Total Immersion byla nesmírně rychlá metoda předávání jazykových schopností, sloužící například lidem obchodu, kteří se chystali na výkon práce v zahraničí.

Rychlejší tempo výuky, které studenti požadovali, přivedlo také společnost Berlitz k vyvinutí nové aplikace této základní vyučovací metody. Došlo proto i k zavedení dalších pomocných materiálů, například pro potřeby procvičování slovní zásoby a výslovnosti. To byl pokrok, který studenti společnosti Berlitz využívají nadále i dnes.

 Jazykové centrum Berlitz v Praze bylo založeno již v roce 1898.