Přemýšleli jste někdy, odkud pochází název školy Berlitz? Nebo vás zajímá, jak se tato škola, která kdysi nabízela jazykové lekce ve Spojených státech, rozrostla v úspěšnou globální organizaci v oblasti profesního rozvoje? Nyní je z ní odborník nabízející vše od obchodních seminářů po mezikulturní školení včetně celé řady jazykových kurzů pro dospělé i děti. Odpovědi na tyto otázky leží v naší historii. Jsme tu již více než 145 let a náš příběh vypráví o objevu a rozvoji výukové metody Berlitz, o naší marketingové ikoně s brýlemi s rohovou obroučkou a o dalších fascinujících etapách naší historie.

Píše se rok 1878 a první jazyková škola Berlitz otevírá své brány

Naše nyní zavedené jméno společnosti sahá až k jejímu zakladateli, Maximilianu D. Berlitzovi. Když Maximilian Berlitz ve věku 18 let emigroval z Německa do Spojených států amerických, mluvil nejen svým rodným jazykem, ale ovládal také velmi dobře francouzštinu, latinu a řečtinu. Rychle se prosadil jako učitel jazyků a brzy byl jmenován profesorem francouzštiny a němčiny. V roce 1878 založil první Berlitz School of Languages v Providence, Rhode Island, USA.

Náš první milník: zrodila se metoda Berlitz

Ať už to byla čistá náhoda nebo prozřetelnost, klasická metoda „překládání“ mezi rodným a cílovým jazykem brzy ustoupila dynamičtějším a interaktivnějším metodám. Maximilian Berlitz najal asistenta, který neovládal angličtinu a mluvil pouze francouzsky, a ten si okamžitě všiml, že tradiční přístupy k formální výuce jsou mnohem méně efektivní, než když přimějete studenty, aby aktivně mluvili cílovým jazykem již od prvního dne. A tak se zrodila metoda Berlitz. Od této chvíle se začal měnit způsob výuky a kladl se důraz na tuto metodu, která umožňovala studentům plné ponoření do studovaného jazyka.

Berlitz se rozrůstá - z New Yorku do celého světa

Netrvalo dlouho a Maximilianova jazyková škola na Rhode Islandu byla příliš malá na to, aby dokázala reagovat na obrovský nárůst poptávky. V reakci na to byly otevřeny další školy Berlitz, tentokrát na západním pobřeží Spojených států. Poté, v roce 1886, Maximilian Berlitz přesunul sídlo školy Berlitz do New Yorku. Následovala další expanze s novými školami v Evropě: Berlín (1888), Paříž a Londýn (1889) a Praha (1898). Koncem 19. století již Maximilian Berlitz provozoval téměř 100 jazykových škol po celém světě.

Čas změn – škola Berlitz mezi lety 1914 a 1945

Osud škol Berlitz nevyhnutelně ovlivnily i dvě světové války 20. století. Když byl každý ředitel odveden na vojenskou službu, téměř přes noc dostaly na starost školy Berlitz jejich manželky nebo sekretářky. Postupem času bylo jasné, že stále více žen bude utvářet budoucnost společnosti. V řadě měst se ženám, které kurzy vedly, podařilo udržet výuku. Společnost Berlitz vděčí za mnohé jejich odvaze, odhodlání a obětavosti. Během války bylo bohužel i několik škol zničeno, přesto se zaměstnanci snažili udržet výukové materiály v bezpečí.

60. léta – nová, zlatá éra transformace

Když se do škol Berlitz vrátil duch sebevědomí, společnost silně expandovala v Evropě. Pro stále více lidí byla 60. léta dobou rostoucího mezinárodního cestování. V důsledku toho se nová generace studentů přihlašovala do kurzů Berlitz. Mnozí chtěli získat základní porozumění novým jazykům. Politický a společenský vliv Spojených států také posílil potřebu učit se anglicky. Bylo to v době, kdy Charles Berlitz, viceprezident společnosti a vnuk Maximiliana Berlitze, inicioval tvorbu vícejazyčných cestovních průvodců Berlitz. Tyto průvodci pokrývaly více než 500 destinací ve více než 30 jazycích a brzy získaly obrovskou popularitu po celém světě.

Malý profesor – Berlitz a jeho marketingová ikona

Byl malý, nosil brýle, pořád se usmíval a občas měl v ruce ukazovátko nebo dokonce v ústech dýmku. Náš malý profesor po téměř čtvrt století poskytoval škole Berlitz ikonickou tvář, a to nejen na billboardech, ale také ve školních učebnicích a brožurách. Ať už jste byli řidičem autobusu v Londýně nebo číšníkem ve Francii, základní poselství bylo vždy stejné: ponořit se do cizího jazyka a přitom se bavit, pak je mnohem snazší dosáhnout svých cílů. Nikdy na malého profesora nezapomeneme, je nesmrtelnou součástí naší historie, a možná si všimnete, že dodnes figuruje v některých našich učebních materiálech.

Ponořit se hlouběji do jazyků – 1964: začátek úplného ponoření

Berlitz Total Immersion, náš nejpropracovanější výukový program, byl spuštěn v roce 1964. Představuje úplné ponoření do jazyka, přizpůsobené potřebám jednotlivých studentů. V rámci tohoto programu student tráví s vyučujícím i dobu oběda, a to je další příležitost jak si procvičit nový jazyk v uvolněné atmosféře a příjemném společenském prostředí. Studenti si mohou také nacvičit potřebné role, např. diskusi při obchodním jednání, na lekci se dvěma učiteli paralelně. Tento výukový program trvá jeden až tři týdny a umožňuje studentům naučit se vyjadřovat nejen v každodenním životě, ale také ve složitějších pracovních situacích. Od samého začátku je tento intenzivní přístup tak účinný, že nám někteří studenti sdělili, že v novém jazyce začali nejen myslet, ale i snít.

1980 expedice Sahel - inspirace pro vznik nadace Berlitz

V letech 1988 až 1992 vytvořil tým Berlitz v Bruselu partnerství s několika neziskovými organizacemi a pustil se do velmi zvláštní mise. Během ní se skupina nadšenců toulala pouštěmi v oblasti Sahelu v Africe s cílem pomáhat ostatním. Vzali s sebou balíčky obsahující základní léky, trvanlivé potraviny a technické vybavení, které by umožnilo vrtat studny. Pro tým dobrovolníků tato výprava nebyla jednoduchá, ale vděčnost vyjádřená dospělými i dětmi jim pomáhala v jejich odhodlání pokračovcat v pomoci. Od té doby Berlitz podporuje děti v nouzi. V roce 2006 byla založena Berlitz Educational Foundation společně s Plan International, organizací podporující práva dětí. Nadace provozovaná společností Berlitz je skromným příspěvkem, kterým rádi přispíváme k budoucnosti dětí tím, že je podporujeme na jejich cestě za vzděláním.

Jazykové vzdělávání dětí – spuštění programu Berlitz Kids v roce 1982

Již léta pomáháme dětem objevovat jazyk pomocí aktivit a materiálů přizpůsobených na míru. Program Berlitz Kids je podporován výukovými materiály, písněmi a hrami, které odpovídají věku dětí, a to vše ve veselé a uvolněné atmosféře, bez jakýchkoli očekávání, pokud jde o úspěchy. Berlitz Kids se také specializuje na takzvané multisenzorické materiály. Ty byly vyvinuty pro různé věkové skupiny a jsou ideální pro použití v každodenních situacích. Tento přístup k učení byl zahájen v roce 1982. Nabízíme také celou řadu letních programů, které se staly velmi populární. Společnost Berlitz také nabízí speciální služby zaměřené na dospívající, jako je příprava na jazykové zkoušky a doučování.

Vždy v souladu s moderní dobou – Berlitz v éře digitálních technologií

Každé desetiletí přináší jiný vývoj a nové výzvy. Ve společnosti Berlitz sledujeme trendy, abychom vždy drželi krok s dobou – proto jsme na počátku 21. století zavedli online kurzy. Tím, jak domácnosti a kanceláře vlastní stále více počítačů, staly se tyto kurzy inovativní a velmi pohodlné. Obsah online výuky je od samého počátku totožný s výukou ve třídě. Umožňuje také nahrávání lekcí, což usnadňuje opakování a činí studium intenzivnější.

Berlitz dnes – jazyky, obchodní semináře, interkulturní školení

V průběhu desetiletí jsme naši nabídku dále rozšiřovali a nyní kromě jazykové výuky nabízíme široký výběr témat souvisejících s obchodním a mezikulturním školením. Naším cílem je podporovat zájemce o studium na jejich cestách životem, v práci i doma. Lekce jsou vždy zaměřeny na osobní cíle a potřeby studentů. Jsme hrdi na to, že předáváme znalosti praktického charakteru a co nás skutečně motivuje, je vidět, jak uspějete – nyní i v budoucnu!