Jak wygląda matura ustna z języka angielskiego? 

Każdy maturzysta ma obowiązek zdawania na maturze trzech obowiązkowych przedmiotów na poziomie podstawowym: polski, matematykę i język obcy

Angielski jest najczęściej wybieranym językiem obcym przez maturzystów. W maju 2022 angielski na maturze zdawały 257 952 osoby na poziomie podstawowym ze średnim wynikiem 76% i 181 661 osób na poziomie rozszerzonym ze średnim wynikiem 63%

Biorąc pod uwagę fakt, że do egzaminu dojrzałości w 2022 roku podeszło w sumie 268 257 osób, można powiedzieć, że angielski na maturze zdawał prawie każdy. 

A zatem, jak wygląda matura ustna z języka angielskiego? 


Angielski ustny zaczyna się od wylosowania zestawu zadań. Składa się z rozmowy wstępnej i trzech zadań z zestawu.

Rozmowa wstępna.

W ciągu 2 minut, egzaminator zada Ci kilka pytań związanych z Twoim życiem i zainteresowaniami. Ta rozmowa jest rozgrzewką przed główną częścią egzaminu. 

Zadanie 1: Rozmowa z odgrywaniem roli.

W tym zadaniu, Ty i egzaminator wcielicie się w role opisane w instrukcji. Rozmowa ta będzie trwać ok. 4 minut, ale masz zaledwie pół minuty, aby się do niej przygotować. To dlatego, że celem tego zadania jest ocenienie Cię pod kątem zdolności komunikacyjnych oraz umiejętności szybkiej reakcji na wypowiedzi egzaminatora.

Przykład zadania 1 z arkusza.

Egzaminator może w trakcie rozmowy się z Tobą nie zgodzić, że zmiana mieszkania będzie korzystna, poprosić o szczegóły lub wyjaśnienie jakiejś kwestii.

Zadanie 2: Opis ilustracji.

To zadanie trwa ok. 3 minut i polega na opisywaniu ilustracji z zestawu, który wylosowałeś. Po jak najdokładniejszym opisaniu obrazka, egzaminator zada Ci trzy pytania dotyczące tematyki ilustracji. Poza słownictwem i gramatyką, w tym zadaniu oceniana jest Twoja zdolność do układania spójnych wypowiedzi i odpowiadania na pytania w logiczny sposób. 

Przykład zadania 2.

W przypadku tej ilustracji, możesz otrzymać pytanie, o Twoją opinię na temat restauracji na świeżym powietrzu lub opisanie Twojej ulubionej restauracji.

Zadanie 3: Wypowiedź oparta o materiał wspierający.

Ostatni etap egzaminu to wypowiedź na podstawie materiału wspierającego. Masz około minuty na przygotowanie, a następnie wybierasz ilustrację, która według Ciebie najlepiej pasuje do kryteriów z polecenia, uzasadniając swój wybór.
Dodatkowo odpowiadasz na dwa pytania egzaminatora związane z treścią materiału. 

Przykład zadania 3 z matury ustnej.

Egzaminator może zapytać Cię np. dlaczego tak wielu ludzi jest uzależnionych od smartfonów, lub jak nasze życie wyglądałoby bez internetu.


Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej szczegółowych informacji na temat każdej z części egzaminu maturalnego z języka angielskiego w 2023 roku, możesz je znaleźć w oficjalnym informatorze maturalnym CKE

Co jest brane pod uwagę podczas oceniania matury ustnej z angielskiego? 


Oceniając ustną część egzaminu, egzaminatorzy bacznie analizują każdy aspekt wypowiedzi zdającego.

Proces oceniania matury ustnej z języka angielskiego obejmuje nie tylko znajomość języka, ale także zdolności komunikacyjne, spójność wypowiedzi, oraz umiejętność reakcji na wypowiedzi rozmówcy. 


Abyś wiedział czego się spodziewać, przyjrzyjmy się głównym kryterium oceniania matury ustnej z języka angielskiego.  

Sprawność komunikacyjna


To, jak dobrze i skutecznie potrafisz odpowiadać na pytania oraz wyrażać swoje myśli, ma wpływ na ocenę Twojej wypowiedzi przez egzaminatora.

Za samą sprawność komunikacyjną możesz dostać
do 6 punktów za każde zadanie.  Aby wyrażać się spójnej, staraj się mówić spokojnym tempem.

Unikaj nagłych odpowiedzi, które mogą prowadzić do chaosu lub błędów. Jeśli napotkasz trudności podczas wypowiedzi, zamiast wtrącać wypełniacze typu „mmm” czy „yyy”, lepiej zrób krótką pauzę. To pozwoli Ci na zebranie myśli i przemyślenie odpowiedzi.

Zakres i poprawność środków leksykalno-gramatycznych 


Podczas oceny Twojej wypowiedzi pod względem zakresu i poprawności leksykalno-gramatycznej, egzaminatorzy skupiają się na Twojej zdolności do
posługiwania się różnorodnym słownictwem i poprawną gramatyką


Im większy wykażesz zakres słownictwa oraz zróżnicowanie konstrukcji gramatycznych, tym więcej uzyskasz punktów.

W sumie,
za każde zadanie możesz otrzymać do 8 punktów za zakres i poprawność środków leksykalno-gramatycznych. 

Jasność komunikacji jest tu najważniejsza, a więc jeśli nie jesteś pewien, czy używasz gramatycznie poprawnych konstrukcji, lepiej wybierz prostsze zdania.

Aby poszerzyć swoje słownictwo, przed egzaminem
przygotuj listę popularnych słów i naucz się ich synonimów. Możesz skorzystać ze słowników synonimów online, takich jak Thesaurus.

Wymowa i płynność wypowiedzi 


Ostatnim elementem Twojej wypowiedzi ocenianym przez egzaminatorów jest wymowa i płynność wypowiedzi.

Tutaj, egzaminatorzy zwracają uwagę na poprawną wymowę, intonację i akcent, oraz swobodę w mówieniu, czyli to czy potrafisz się wypowiadać bez zacinania się.

Za wymowę oraz płynność wypowiedzi możesz dostać
do 4 punktów za każde zadanie

Matura ustna angielski — zwroty, które na pewno Ci się przydadzą


Największym wyzwaniem dla tych, którzy wybrali angielski na maturze, nie jest znajomość słownictwa czy umiejętność tworzenia poprawnych zdań w tym języku. Jest to najczęściej
utrzymanie spójności wypowiedzi, zwłaszcza pod presją bycia ocenianym i zdawania jednego z najważniejszych egzaminów w życiu. 


Dlatego warto znać kilka zwrotów, które pomogą Ci w zachowaniu spójności wypowiedzi, nawet pod presją. Oto niektóre przydatne zwroty na maturę ustną z angielskiego: 

 • First of all, second of all (po pierwsze, po drugie)

 • Moreover (ponadto) 

 • Additionally (dodatkowo)

 • On the other hand (z drugiej strony)

 • However (jednakże) 

 • Nevertheless (niemniej jednak)

 • In fact (w rzeczywistości)

 • As a result (w rezultacie)

 • In other words (innymi słowy)

 • At the same time (jednocześnie)

 • In conclusion (podsumowując)

Matura ustna z angielskiego? You can do it! 


Przystąpienie do matury ustnej z angielskiego na pewno budzi w Tobie zdenerwowanie i obawy. Pamiętaj jednak, że to wyzwanie jest w zasięgu Twoich umiejętności! Kluczem do sukcesu podczas egzaminu jest odpowiednie przygotowanie i pewność siebie. 


Jeśli chcesz zdobyć niezbędną pewność siebie i solidnie przygotować się do matury ustnej z angielskiego,
kursy maturalne Berlitz stanowią doskonały wybór dla Ciebie.

Dzięki wykwalifikowanym instruktorom, specjalnie opracowanym programie, ćwiczącym zarówno umiejętność pisania, jak i  swobodnego mówienia oraz wypełniania zadań maturalnych, możesz zyskać wiarę w swoje umiejętności językowe i osiągnąć sukces na egzaminie.

Dowiedz się więcej

Wypełnij poniższy formularz, a my skontaktujemy się z Tobą, aby omówić dostępne opcje nauki i odpowiedzieć na wszystkie Twoje pytania.