1. Angielski (1.132 bln użytkowników)

 • Rodzimi użytkownicy języka: 379 milionów
 • Nierodzimi użytkownicy języka: 753 miliony

Podobnie jak łacina czy greka w dawnych czasach, angielski jest dziś językiem uniwersalnym. Jest językiem domyślnym w międzynarodowym biznesie, turystyce, technologii, itp.

Osoba dwujęzyczna, mówiąca po hiszpańsku i angielsku, jest w stanie zrozumieć 1 z 3 użytkowników Internetu (Internet World Stats, 2019). Ponadto, może ona uzyskać dostęp do 60% wszystkich publikowanych w sieci informacji (W3Techs, 2019).[FB2].

2. Mandaryński (1.117 bln użytkowników)

 • Rodzimi użytkownicy języka: 918 milionów
 • Nierodzimi użytkownicy języka: 199 milionów

Po zsumowaniu rodzimych i nierodzimych użytkowników języka, mandaryński jest drugim najczęściej używanym językiem na świecie. Jeśli jednak weźmie się pod uwagę tylko rodzimych użytkowników, to zajmuje on pierwsze miejsce.

Mandaryński nie jest tak naprawdę językiem, ale zbiorem dialektów języka chińskiego. Dialekty te łączą się pod jedną nazwą, ponieważ ich użytkownicy mogą się wzajemnie zrozumieć.

Chociaż 20% użytkowników Internetu posługuje się językiem chińskim, niewiele ponad 1% treści dostępnych w sieci jest w tym języku.

3. Hindi (615 mln użytkowników)

 • Rodzimi użytkownicy języka: 341 miliony
 • Nierodzimi użytkownicy: 274 miliony

Hindi jest, obok angielskiego, jednym z 22 języków urzędowych Indii, drugiego pod względem liczby ludności kraju na świecie. Różnorodność językowa regionu (współistnieje tu ponad 1600 języków) tłumaczy wysoki odsetek osób nie będących rodzimymi użytkownikami języka, które używają go jako lingua franca.

4. Hiszpański (534 mln użytkowników)

 • Rodzimi użytkownicy języka: 460 milionów
 • Nierodzimi użytkownicy języka: 74 miliony

Jest to drugi najczęściej używany język na świecie pod względem liczby rodzimych użytkowników. Jest również trzecim najczęściej używanym językiem w Internecie.

Jego ogromna ekspansja kolonialna zaprowadziła go nie tylko do Ameryki, ale także do Afryki i Azji. Z powodu migracji Stany Zjednoczone są krajem z drugą największą liczbą osób posługujących się językiem hiszpańskim na świecie.

5. Francuski (280 mln użytkowników)

 • Rodzimi użytkownicy języka: 77 milionów
 • Nierodzimi użytkownicy języka: 203 miliony

Kolonializm umożliwił rozprzestrzenienie się francuskiego na cały świat. Dziś jest on językiem urzędowym w 29 krajach na różnych kontynentach.

Jeśli angielski jest językiem biznesu, to francuski jest uważany za język kultury. O jego ogromnym znaczeniu świadczy również fakt, że jest to trzeci co do wielkości język, którego użytkownicy nie są rodzimymi użytkownikami.

6. Arabski (274 mln użytkowników)

 • Rodzimi użytkownicy języka: 245 milionów
 • Nierodzimi użytkownicy: 29 milionów

Język arabski jest językiem urzędowym w 26 krajach. Ze względu na to rozproszenie terytorialne, jest on właściwie zbiorem dialektów. Jest to również język liturgiczny islamu.

7. Bengalski (265 mln użytkowników)

 • Rodzimi użytkownicy języka: 228 milionów
 • Nierodzimi użytkownicy języka: 37 milionów

Bengalski jest językiem urzędowym Bangladeszu. Może dziwić fakt, że język używany na tak małym terytorium znajduje się na liście najbardziej rozpowszechnionych języków świata. Fakt ten można jednak wytłumaczyć gęstością zaludnienia tego regionu. Jest on również używany w części Indii i Birmy.

8. Rosyjski (258 mln użytkowników)

 • Rodzimi użytkownicy języka: 154 miliony
 • Nierodzimi użytkownicy języka: 104 miliony

Mniejszym zaskoczeniem jest umieszczenie języka rosyjskiego wśród najbardziej rozpowszechnionych języków świata, jeśli weźmiemy pod uwagę jego zasięg terytorialny. Jest on językiem urzędowym w czterech krajach, ale używa się go również we wszystkich krajach byłego Związku Radzieckiego. Jest to język o największej liczbie rodzimych użytkowników w Europie.

9. Portugalski (234 mln użytkowników)

 • Rodzimi użytkownicy języka: 221 milionów
 • Nierodzimi użytkownicy języka: 13 milionów

Portugalski jest kolejnym z języków, który rozprzestrzenił się podczas europejskiego okresu kolonialnego. Dziś jest językiem urzędowym w 9 krajach Europy, Ameryki, Afryki i Azji. Największym eksponentem pod względem rozległości terytorialnej i liczby użytkowników jest Brazylia. Jest to również najbardziej rozpowszechniony język na półkuli południowej.

10. Indonezyjski (198 mln użytkowników)

 • Rodzimi użytkownicy języka: 43 miliony
 • Nierodzimi użytkownicy języka: 155 milionów

Jest to język urzędowy Indonezji, czwartego najbardziej zaludnionego kraju na świecie. Jego wyjątkowość polega na tym, że nie jest on językiem ojczystym większości jego użytkowników. Jest to zatem drugi język niezbędny do wzajemnego zrozumienia w kraju, w którym istnieje ponad 200 języków.

Otworz swój świat umiejętnościami językowymi i kulturą. Odkryj wszystkie języki, które Berlitz ma do zaoferowania.

To nie tylko język, który jest skarbnicą ogromnej spuścizny kulturowej świata arabskiego, ale także narzędzie niezbędne do prowadzenia biznesu w tej części świata.