15 podstaw języka włączającego, które pomogą Ci zwiększyć DEI w miejscu pracy

Author

Berlitz

Jeśli chcesz rozpocząć swoją podróż w kierunku bardziej zróżnicowanego, sprawiedliwego i inkluzyjnego miejsca pracy, stworzyliśmy przewodnik po języku włączającym, w którym wyróżniliśmy kilka podstawowych terminów i pojęć.

Wielu liderów organizacji i pracowników popiera ideę różnorodności, sprawiedliwości i włączenia, ale może nie znać niuansów tych pojęć.

Czy to brzmi, jak Ty lub ktoś, kogo znasz? Jeśli tak, to słownictwo, dobór słów, uświadomienie sobie pojęć i ich konotacji jest ważnym krokiem we właściwym kierunku, ku wspieraniu DEI w miejscu pracy. W tym artykule omówimy niektóre z tych włączających zasad językowych.

Przewodnik po języku włączającym

Woman explaining inclusive language terms and vocabulary guide in the workplace for DEI

Udogodnienia:

Wprowadzanie zmian w określonych zasadach, standardach, polityce, kulturze pracy i środowisku fizycznym, aby zagwarantować, że nie będą one miały negatywnego wpływu na daną osobę ze względu na jej sprawność umysłową lub fizyczną, religię, płeć lub inne chronione podstawy.

Takie udogodnienia obejmują:

 • podjazdy dla wózków inwalidzkich;
 • pomieszczenia do karmienia piersią;
 • pokoje modlitwy;
 • technologie wspomagane głosem i inne.

Uprzedzenia:

Predyspozycja do opowiadania się za lub przeciw jednej rzeczy, osobie lub grupie w porównaniu z innymi. Uprzedzenia mogą być świadome lub nieświadome, negatywne lub pozytywne, a rozwijają się w wyniku naszych doświadczeń.

Każdy ma jakieś uprzedzenia i ważne jest, by być tego świadomym i rozumieć ich wpływ na swoje zachowanie i oczekiwania w pracy.

Kultura:

Dające się zaobserwować zachowania i/lub symbole, które są oczekiwane, wzmacniane i nagradzane przez daną grupę i w jej obrębie.

Kompetencja kulturowa:

Zdolność do efektywnego i pełnego szacunku współdziałania z ludźmi różnych kultur, języków, klas, ras, środowisk etnicznych, religii, orientacji seksualnych i innych tożsamości.

Inteligencja kulturowa:

Zdolność do nawiązywania relacji i efektywnej pracy ponad kulturami, granicami, perspektywami i innymi różnicami.

Dyskryminacja:

Działania oparte na świadomych lub nieświadomych uprzedzeniach, które faworyzują jedną grupę nad innymi w dostarczaniu dóbr, usług lub możliwości.

Różnorodność:

Różnorodność cech wspólnych i odmiennych wśród ludzi. Eksperci często dzielą różnorodność na cechy "pierwotne" i "wtórne" - pierwotne oznaczają cechy, z którymi dana osoba się rodzi, a wtórne - te, z którymi się identyfikuje.

Pierwotne cechy charakterystyczne obejmują:

 • wiek i pokolenie;
 • pochodzenie etniczne;
 • płeć;
 • zdolności; oraz
 • rasę.

Cechy wtórne obejmują:

 • płeć
 • doświadczenie zawodowe;
 • dochód;
 • religię;
 • styl komunikacji;
 • status rodzinny oraz
 • m.in. wykształcenie.

Równość:

Sprawiedliwe traktowanie wszystkich osób, które uwzględnia specyficzne potrzeby, bariery i udogodnienia, aby zapewnić każdej osobie równe szanse na uczestnictwo i udział w sukcesie.

Równość, w której ignoruje się indywidualne potrzeby i różnice na rzecz zapewnienia wszystkim takich samych udogodnień, nie jest wystarczająca.

Etniczność:

Przynależność do grupy społecznej, która ma wspólną tradycję narodową lub kulturową.

Płeć społeczna:

Konstrukt społeczny i kulturowy, który odnosi się do roli społecznej, a nie do przypisanej danej osobie płci biologicznej.

Włączanie:

Proces tworzenia kultury i środowiska, w którym rozpoznaje się, docenia i efektywnie wykorzystuje talenty, umiejętności i perspektywy każdej osoby.

Środowisko inkluzyjne wykorzystuje te umiejętności do realizacji celów i misji organizacji, łączy jednostki z organizacją, zachęca do współpracy, elastyczności i uczciwości.

LGBTQ+:

Termin oznaczający osoby identyfikujące się jako lesbijki, geje, biseksualiści, osoby transpłciowe, queer, aseksualne lub o innej orientacji seksualnej.

Osoby o różnym kolorze skóry (People of Color, POC):

Używana głównie w Stanach Zjednoczonych do opisania każdej osoby, która nie ma europejskiego pochodzenia, podkreślająca wspólne doświadczenia zinstytucjonalizowanej dyskryminacji.

Rasa:

Odnosi się do grupy ludzi o wspólnym pochodzeniu, odróżniających się od innych na podstawie cech fizycznych, takich jak kolor skóry, kształt oczu, struktura włosów czy rysy twarzy. Rasa nie ma podstaw biologicznych, jest wyłącznie konstruktem społecznym.

Orientacja seksualna:

Termin opisujący pociąg danej osoby do przedstawicieli tej samej lub innej płci biologicznej lub społecznej.

Wprowadzanie DEI w miejscu pracy

Zapoznanie się z powyższymi terminami może pomóc w wyjaśnieniu niektórych pojęć związanych z różnorodnością, sprawiedliwością i włączeniem społecznym, uniknąć nieporozumień i pomóc Twojej organizacji w dalszym rozwoju w zakresie DEI w miejscu pracy. Warto również zastanowić się, czy szkolenie kulturowe może być pomocne dla Twojego zespołu.

Jesteś gotowy, aby otworzyć się na świat z większym zrozumieniem kulturowym? Dowiedz się więcej na naszym blogu o kulturze Berlitz.