איך לכתוב מכתב או מייל באנגלית: מדריך אוצר מילים מוביל

Author

Karolina Assi

כתיבת מכתבים ודוא"ל באנגלית יכולה להיות אתגר מעניין עבור אנשים שהאנגלית היא לא שפת אם שלהם. ואם אתם משתמשים במחשב לעבודה, בהחלט תצטרכו ללמוד כיצד לעשות זאת.

אם אתם מדברים באנגלית במקום העבודה שלכם, צריכים לתקשר עם לקוחות דוברי אנגלית, או אפילו משתמשים בשירות במדינה דוברת אנגלית, תצטרכו ללמוד כיצד לכתוב דוא"ל ומכתבים באנגלית.

החדשות הטובות הן שברגע שתלמדו את העקרונות של כתיבת סוגים שונים של מכתבים ודוא"ל באנגלית, הכתיבה שלהם הופכת להיות קלה הרבה יותר.

אנחנו כמובן בעד להפוך את לימוד האנגלית לקל ופשוט ככל האפשר, לכן יצרנו מדריך מלא על איך לכתוב מכתבים ודוא"ל באנגלית - כולל טבלאות עם הביטויים הנפוצים ביותר וטיפים מועילים אחרים.

Table of contents

Learn how to write a letter or email in English.


למה ללמוד כיצד לכתוב מכתב או דוא"ל באנגלית?

אז למה בכלל לטרוח ללמוד לכתוב מכתב או דוא"ל באנגלית?

כי נרצה או לא, זה חלק כמעט בלתי נפרד מחיי היומיום של רובנו.

אתם מתקשרים דרך כתיבה במהלך היום שלכם: מכתיבים מקדמים בזמן ששולחים קורות חיים לעבודות מסוימות ועד שליחת זרם אינסופי של דוא"ל בעבודה, אי אפשר להתחמק מכתיבת מכתבים או דוא"ל.

וכשאתם באינטראקציה עם לקוח או עמית דובר אנגלית או מגישים מועמדות לעבודה שדורשת שליטה באנגלית, אתם צריכים להיות ברמה גבוהה בכתיבת מיילים/הודעות באנגלית. שליטה בשפה לא רק תגרום לכם להיראות מקצועיים יותר, אלא גם תעזור לכם להעביר את הנקודה והמסר שלכם בצורה טובה ולבטא את עצמכם ביעילות רבה יותר.

Mastering the art of letter writing will make you appear more professional.

ביטויים חיוניים בכתיבת מיילים ומכתבים שכדאי לזכור

לפני שנמשיך הלאה, בואו נסקור ביטויים חיוניים בעולם כתיבת מיילים באנגלית

אנגליתאלפבית פונטי בין-לאומיהגדרה
A4 size
גודל A4
/ˌeɪ ˈfɔːr saɪz/The standard paper size used in many countries measuring 210 × 297 millimetres.
גודל נייר סטנדרטי המשמש במדינות רבות, הנמדד ב-210 × 297 מילימטרים.
Letter size
גודל מכתב (אמריקאי)
/ˈlɛtər saɪz/The standard paper size used in North America, measuring 8.5 × 11 inches.
גודל נייר סטנדרטי המשמש בצפון אמריקה, הנמדד ב-8.5 × 11 אינץ
Envelope
מעטפה
/ˈɛnvəˌloʊp/A paper covering used to enclose a letter or document before mailing it.
מעטפת נייר המשמשת להכלת מכתב או מסמך לפני שליחתו בדואר
Letterhead
נייר מכתבים רשמי
/ˈlɛtərhɛd/A printed heading at the top of a letter, usually displaying the sender's information.
כותרת מודפסת בראש המכתב, בדרך כלל מציגה את פרטי השולח
Email
דוא״ל
/ˈiːmeɪl/An electronic message sent over the internet or a computer network.
הודעה אלקטרונית הנשלחת באמצעות האינטרנט או רשת מחשבים
Post mail
דואר
/poʊst meɪl/The traditional method of sending letters or packages through a postal service.
השיטה המסורתית לשליחת מכתבים או חבילות באמצעות שירות דואר
Salutation
ברכת פתיחה
/ˌsæljuˈteɪʃən/The greeting used at the beginning of a letter or email, such as "Dear," "Hello," or "Hi."
הברכה המשמשת בתחילת מכתב או דוא"ל, כגון "יקר," "שלום," או "הי״
Body
גוף המכתב
/ˈbɒdi/The main content or message of a letter or email.
התוכן או המסר העיקרי של מכתב או דוא"ל
Signature
חתימה
/ˈsɪɡnətʃər/A person's name or personalized mark written at the end of a letter or email.
שם האדם או סימן אישי הכתוב בסוף מכתב או דוא"ל
Formal
רשמי
/ˈfɔːrməl/Following established conventions and manners, often used in professional or official correspondence.
בהתאם למוסכמות ונימוסים מקובלים, לרוב משמש בהתכתבות מקצועית או רשמית
Informal
לא רשמי
/ɪnˈfɔːrməl/Casual and relaxed, used in friendly or personal correspondence.
רגוע ולא רשמי, משמש בהתכתבות ידידותית או אישית
Attachments
קבצים מצורפים
/əˈtætʃmənts/Files or documents that are included and sent along with an email.
קבצים או מסמכים הכלולים ונשלחים יחד עם דוא"ל
Complimentary closing
ברכת סיום
/ˌkɒmplɪˈmɛntəri ˈkloʊzɪŋ/A polite phrase used to end a letter, such as "Sincerely," "Best regards," or "Yours truly."
ביטוי מנומס המשמש לסיום מכתב, כגון "בכנות," "בברכה," או "שלך״
Reply
תשובה
/rɪˈplaɪ/A response or answer to a letter or email.
תגובה או מענה למכתב או דוא"ל
Subject line
שורת נושא
/ˈsʌbdʒɪkt laɪn/A brief description or title that summarizes the content of an email.
תיאור קצר או כותרת המסכמים את תוכן הדוא"ל
CC
העתק (Carbon Copy)
/ˌsiːˈsiː/Abbreviation for "carbon copy," used to indicate additional recipients of an email.
קיצור ל"העתק פחמן," משמש לציון נמענים נוספים של דוא"ל
BCC
העתק מוסתר (Blind Carbon Copy)
/ˌbiːˈsiːˈsiː/Abbreviation for "blind carbon copy," used to indicate hidden recipients of an email.
קיצור ל"העתק פחמן מוסתר," משמש לציון נמענים מוסתרים של דוא"ל
Draft
טיוטה
/dræft/A preliminary version of a letter or email, usually not yet finalized or sent.
גרסה ראשונית של מכתב או דוא"ל, בדרך כלל טרם הושלמה או נשלחה
Urgent
דחוף
/ˈɜːrdʒənt/Requiring immediate attention or action.
דורש תשומת לב או פעולה מיידית


איך לכתוב מכתב רשמי או עסקי באנגלית

כתיבת מכתב רשמי באנגלית דורשת ידע באנגלית עסקית ושליטה בשפה התאגידית. זה כרוך באמירת דברים באופן מקצועי ומנומס, בין אם מדובר בשבח או בתלונה.

יתר על כן, כשכותבים מכתב רשמי או עסקי באנגלית, יש לעקוב אחר מבנה מסוים הכולל הצבת מידע כמו מספרי סימוכין, כתובות ותאריכים במקומות ספציפיים במסמך.

אבל אל דאגה - אנחנו נסביר איך לבנות את המכתב הרשמי שלכם וגם איך להתחיל ולסיים אותו.

Be professional and polite when writing a formal letter.

בניית מכתב רשמי באנגלית

בעוד שדוא"ל רשמי עוקב אחר מבנה פשוט של ברכת פתיחה - גוף המכתב - חתימה, למכתב רשמי יש מבנה מעט יותר מורכב.

יש גמישות ויזואלית מסוימת כשמדובר במבנה המכתב. עם זאת, בדרך כלל מכתב רשמי צריך לכלול את פרטי השולח בפינה השמאלית העליונה של המסמך (כגון השם, כתובת, דוא"ל ומספר טלפון) ואת פרטי הנמען בצד ימין, מתחת לפרטי השולח. מתחת לכל זה, תתחילו בברכה רשמית.

הביטו בדוגמה זו כדי לראות כיצד נראה מבנה מכתב רשמי:

Ethan Thompson
456 Oak Avenue,
Sunnyville, USA
ethan.thompson@example.com

Samantha Reynolds
123 Maple Street,
Anytown, USA
sam.reynolds@example.com
June 15, 2023

Dear Mr. Thompson,

ואז להמשיך לכתיבת גוף המכתב

אם אתם כותבים מכתב הנוגע לבקשת עבודה או לנושא מסוים, כדאי לכלול את מספר בקשת העבודה או ציון שם העבודה המקום הטוב ביותר לשים את המספרים האלה הוא לפני ברכת הפתיחה. במקרה כזה, מבנה המכתב שלכם עשוי להיראות כך:

Ethan Thompson
456 Oak Avenue,
Sunnyville, USA
ethan.thompson@example.com

Samantha Reynolds
123 Maple Street,
Anytown, USA
sam.reynolds@example.com
June 15, 2023

Re: Job application no. AAA000

Dear Mr. Thompson,

Formatting a formal or business letter in English.

איך לכתוב את התאריך על מכתב באנגלית

כשמדובר בכתיבת התאריך על המכתבים שלכם באנגלית...

ובכן, יש כללים שונים בהתאם לסוג המכתב ולמדינה.

במכתבים רשמיים, תמיד צריך לכתוב את התאריך במלואו.

עליכם להימנע מקיצורים כלשהם כמו 29-06-2023 או 2023/06/29.

דוגמה טובה לזה תהיה June 29th, 2023 בארה"ב ו-29 June 2023 במדינות אחרות בעולם (כן, ללא פסיקים). במספר מדינות אסיאתיות, התאריך יכול להיכתב גם כ-2023 June 29 (גם ללא פסיקים).

במכתבים לא רשמיים, התאריך יכול להיות מקוצר. אם אתם בארה"ב, תקצרו את זה כך: 29-06-2023 (יום-חודש-שנה). במדינות אחרות, תהפכו את זה כך: 06-29-2023 (חודש-יום-שנה). אתם יכולים גם להשתמש בקו נטוי (/) או בנקודה (.) במקום מקף (-) בין המספרים.


ברכות פתיחה למכתב רשמי

הדרך המקובלת ביותר להתחיל מכתב רשמי היא על ידי פנייה ישירה ככל האפשר לאדם שאליו אתם כותבים.

אבל במצבים מסויימים, לא תדעו את השם או המגדר של האדם שאליו אתם כותבים. במקרים אלה, אתם יכולים להשתמש בברכות כלליות יותר שעדיין מקובלות בהרחבה ונחשבות מנומסות.

הנה רשימה של ברכות הפתיחה הנפוצות ביותר שאתם יכולים להשתמש בהן בהתאם למי שאתם כותבים.

אנגליתקהל יעד
Hello
שלום
When you want to keep it generic.
כשרוצים לשמור על ניסוח כללי
To whom it may concern
למי שזה עשוי לעניין
When you are unsure about the appropriate recipient.
כשלא בטוחים לגבי הנמען המתאים
Dear Sir/Madam
לכבוד אדון/גברת
When you don't know the specific name or gender of the recipient.
כשלא יודעים את השם או המגדר הספציפי של הנמען
Dear Mr. [Last Name]
לכבוד מר [שם משפחה]
When addressing a male recipient, and you know their last name.
כשפונים לנמען זכר, יודעים את שם המשפחה שלו
Dear Mrs. [Last Name]
לכבוד גב' [שם משפחה] (אישה נשואה)
When addressing a married female recipient and you know their last name.
כשפונים לנמענת נשואה ויודעים את שם המשפחה שלה
Dear Ms. [Last Name]
לכבוד גב' [שם משפחה] (אישה לא נשואה או מצב משפחתי לא ידוע)
When addressing a female recipient, and you don't know if they are married or unmarried, or if they prefer this form of address.
כשפונים לנמענת, ואינכם יודעים אם היא נשואה או לא נשואה, או אם היא מעדיפה צורת פנייה זו
Dear Mr./Ms. [Last Name]
לכבוד מר/גב' [שם משפחה]
When addressing a recipient whose gender is unknown or you prefer to use a neutral form of address.
כשפונים לנמען שמגדרו לא ידוע או כאשר אתם מעדיפים להשתמש בצורת פנייה ניטרלית
Dear [Recipient's Full Name]
לכבוד [שם מלא של הנמען]
When you know the full name of the recipient and want to address them personally.
כשיודעים את השם המלא של הנמען ורוצים לפנות אליו באופן אישי
Dear Dr. [Last Name]
לכבוד ד"ר [שם משפחה]
When addressing a recipient who holds a doctorate degree, regardless of gender.
כשפונים לנמען בעל תואר דוקטורט, ללא קשר למגדר
Dear Professor [Last Name]
לכבוד פרופסור [שם משפחה]
When addressing a recipient who holds the academic title of "Professor".
כשפונים לנמען שמחזיק בתואר האקדמי "פרופסור״
Dear [Job Title] [Last Name]
לכבוד [תואר משרה][שם משפחה]
When addressing a recipient by their professional title, such as "Dear Director Smith" or "Dear Manager Johnson".
כאשר פונים לנמען לפי תוארו המקצועי, כגון "לכבוד מנהל סמית" או "לכבוד מנהלת ג'ונסון״
Dear Hiring Manager
לכבוד מנהל הגיוס
When addressing the hiring manager in a job application or cover letter.
כשפונים למנהל הגיוס במכתב בקשת עבודה או מכתב מקדים
Dear Human Resources Director
לכבוד מנהל משאבי אנוש
When addressing the human resources director for employment-related matters.
כאשר פונים לנציג של חברה או ארגון מסוים
Dear [Company/Organization Name] Representative
לכבוד נציג [שם חברה/ארגון]
When addressing a representative of a specific company or organization.
כשפונים למחלקת שירות לקוחות לשאלות או תלונות
Dear Customer Service
לכבוד שירות לקוחות
When addressing the customer service department for inquiries or complaints.
כשפונים למארגן או למתאם של אירוע או מקרה מסוים
Dear [Event/Occasion] Organizer
לכבוד מארגן [אירוע/מקרה]
When addressing the organizer or coordinator of a specific event or occasion.
כשפונים לחבר הדירקטוריון הקולקטיבי של חברה או ארגון
Dear Board of Directors
לכבוד חברי הדירקטוריון
When addressing the collective board of directors of a company or organization.
כשפונים לסוכנות או מחלקה ממשלתית מסוימת לעניינים רשמיים
Dear [Government Agency/Department]
לכבוד[סוכנות ממשלתית/מחלקה]
When addressing a specific government agency or department for official matters.
כשפונים לסוכנות או מחלקה ממשלתית מסוימת לעניינים רשמיים.
Dear [Educational Institution] Admissions Office
לכבוד משרד הקבלה של[מוסד חינוכי]
When addressing the admissions office of a specific educational institution for enrollment-related matters.
כשפונים למשרד הקבלה של מוסד חינוכי מסוים בעניינים הקשורים להרשמה.
Dear Editor
לכבוד העורך
When addressing the editor of a publication for a letter to the editor or a submission.
כשפונים לעורך של פרסום למכתב למערכת או להגשת מאמר.


איך להתחיל מכתב רשמי באנגלית

אז עכשיו אתם יודעים איך לברך את האדם שאליו אתם כותבים, נכון. אבל מה קורה אחר כך? איך מתחילים את המכתב?

המשפט הראשון של מכתב תמיד יהיה הכי קשה לכתיבה. ברגע שתסיימו אותו, יהיה לכם הרבה יותר קל להמשיך ולכתוב את שאר ההודעה שלכם.

כדי לעזור לכם, יצרנו את הטבלאות הבאות עם הצעות להתחלת המכתב שלכם, בהתאם למצב.

מכתבים מקדימים בעת הגשת מועמדות לעבודה

מכתב מקדים זאת הזדמנות מושלמת ליצור רושם ראשוני טוב על מעסיקים פוטנציאליים ולמצוא את עצמכם כמועמדים מקצועיים ומסוגלים.

כדי לעזור לכם לנסח הקדמה ופתיח מקצועי, יצרנו טבלה של הדרכים הנפוצות ביותר להתחיל מכתב מקדים.

אנגליתמתי להשתמש
I'm writing in the application of…
אני כותב בעניין הגשת מועמדות ל...
When applying for a position.
כשמגישים מועמדות למשרה
I am writing to apply for the position of…
אני כותב במטרה להגיש מועמדות למשרת
When expressing your intention to apply for a specific position.ֿ
כשמביעים כוונה להגיש מועמדות למשרה מסוימת
I am submitting my application for…
…אני מגיש את מועמדותי ל
When formally submitting your job application.
כשמגישים באופן רשמי את בקשת העבודה
I am interested in applying for the position of…
אני מעוניין להגיש מועמדות למשרת...
When expressing your interest in a specific position.
כשמביעים את עניין במשרה מסוימת
I am writing to express my strong interest in the position of…
אני מעוניין להגיש מועמדות למשרת
אני כותב כדי להביע את העניין הרב שלי במשרת…
When emphasizing your enthusiasm and interest in a position.
שמדגישים את ההתלהבות והעניין במשרה
I would like to be considered for the position of…
אני מבקש להיות מועמד למשרת…
When requesting consideration for a specific position.
כאשר מבקשים להישקל למשרה מסוימת
Please accept my application for the position of…
אנא קבלו את מועמדותי למשרת…
When formally submitting your application.
כשמגישים מועמדות באופן רשמי
I would like to apply for the position of…
אני מעוניין/ת להגיש מועמדות למשרת…
When indicating your desire to apply for a specific position.
כשמציינים את רצונכם להגיש מועמדות למשרה מסוימת
Having seen the job posting for…, I’d like to express my interest in the position.
לאחר שראיתי את פרסום המשרה ל..., ברצוני להביע את העניין שלי במשרה
When referring to a specific job posting you came across.
כשמתייחסים לפרסום משרה ספציפית שנתקלתם בה
After reviewing the job description for…, I’d like to express my interest in the position.
לאחר שבחנתי את תיאור התפקיד ל..., ברצוני להביע את העניין שלי במשרה
When mentioning that you have reviewed the job description.
כשמציינים שבחנתם את תיאור התפקיד


מכתב בירור

בין אם אתם מחפשים פרטים על נושא מסוים או חושפים את הסיבה מאחורי מצב מסוים, ההקדמה של המכתב שלכם קובעת את הטון לשאר המכתב.

כדי לעזור לכם להתחיל את המכתב שלכם בביטחון (ולהימנע מבזבוז שעות בניסיון לכתוב את המשפט הראשון מבלי להישמע מאולצים), ריכזנו בטבלה של ביטויים שאתם יכולים להשתמש בהם להשראה.

אנגליתמתי להשתמש
I'm writing to inquire about…
אני כותב כדי לברר לגבי…
When seeking information or clarification on a specific matter.
כשמחפשים מידע או הבהרה על נושא מסוים
I'm writing to enquire in regards to…
אני כותב כדי לשאול בנוגע ל…
When inquiring about an issue or seeking further details.
כששואלים לגבי בעיה או מחפשים פרטים נוספים
I'm reaching out to find out…
אני פונה כדי לגלות…
When you want to gather information or seek an update.
שברצונכם לאסוף מידע או לבקש עדכון
I would like to inquire about…
אני מבקש לברר לגבי…
When you have questions or need information about something.
כאשר יש לכם שאלות או אתם זקוקים למידע על משהו
Could you please provide information on…
האם תוכלו בבקשה לספק מידע על…
When you are requesting specific details or data.
כשיש לכם שאלות או אתם זקוקים למידע על משהו.
I am interested in learning more about…
אני מעוניין ללמוד עוד על…
When you want to gather further information or explore a topic.
שברצונכם לאסוף מידע נוסף או לחקור נושא
I hope you can assist me with…
אני מקווה שתוכלו לסייע לי עם…
When seeking help or support regarding a particular matter.
כשמחפשים עזרה או תמיכה בנוגע לעניין מסוים
I am writing to seek clarification on..
אני כותב כדי לבקש הבהרה בנושא…
When you need clarification or further explanation.
כשאתם זקוקים להבהרה או להסבר נוסף
I would appreciate it if you could provide…
אודה לכם אם תוכלו לספק…
When requesting specific information or documentation.
כשמבקשים מידע או תיעוד מסוים
Can you please provide me with details on…
האם תוכלו בבקשה לספק לי פרטים על…
When you need specific details or information about something.
כשאתם זקוקים לפרטים או מידע מסוים על משהו
I am contacting you to inquire about…
אני יוצר קשר כדי לברר לגבי…
When you want to initiate an inquiry or request information.
שברצונכם ליזום בירור או לבקש מידע
I'm interested in finding out…
אני מעוניין לגלות…
When you want to gather information or obtain specific details.
שברצונכם לאסוף מידע או להשיג פרטים מסוימים
I am writing to inquire whether…
אני כותב כדי לברר האם…
When seeking confirmation or information about a certain matter.
כשמחפשים אישור או מידע על עניין מסוים
Could you please let me know…
האם תוכלו בבקשה להודיע לי…
When requesting information or seeking an update.
כשמבקשים מידע או מחפשים עדכון


מכתב תלונה

כתיבת מכתב תלונה היא תמיד מאתגרת. תמיד יהיה חשש שתתנסחו לא בצורה טוב או שאתם עשויים להתקשות לבטא רגשות שליליים כמו כעס או תסכול בצורה מקצועית. הנה כמה דוגמאות לאיך אתם יכולים להתחיל את מכתב התלונה שלכם בדרך שנשמעת גם מנומסת וגם סמכותית.

אנגליתמתי להשתמש
I am writing to express my dissatisfaction with…
אני כותב להביע את חוסר שביעות הרצון שלי מ…
When you want to convey your dissatisfaction with a particular issue.
כשרוצים להביע את חוסר שביעות הרצון שלהם מנושא מסוים
I am writing to lodge a formal complaint about…
אני כותב במטרה להגיש תלונה רשמית לגבי…
When you want to make a formal complaint regarding a specific matter.
כשרוצים להגיש תלונה רשמית בנוגע לעניין ספציפי
I would like to bring to your attention that…
אני רוצה להביא לתשומת לבכם את…
When you want to draw attention to a problem or issue.
כשרוצים להפנות את תשומת הלב לבעיה
I am writing to register a complaint regarding…
אני כותב במטרה להגיש תלונה בנוגע ל…
When you want to formally register a complaint about something.
כשרוצים לרשום באופן רשמי תלונה לגבי משהו
I feel compelled to express my concern about…
אני מרגיש מחויב להביע את דאגתי בנוגע ל…
When you want to communicate your concern regarding a particular matter.
כשרוצים לכתוב על משהו שמדאיג אתכם בנוגע לעניין מסוים
I wish to voice my disappointment with…
אני רוצה להביע את אכזבתי מ…
When you want to express your disappointment about a situation.
כשרוצים להביע את אכזבה ממצב מסוים
I am writing to express my strong dissatisfaction with…
אני כותב כדי להביע את חוסר שביעות הרצון העמוקה שלי מ…
When you want to convey your strong dissatisfaction with a specific issue.
כשרוצים להעביר חוסר שביעות הרצון עמוקה מנושא מסוים
I am extremely dissatisfied with the…
אני מאוד לא מרוצה מה…
When you want to convey your extreme dissatisfaction with something.
כשרוצים להעביר חוסר שביעות רצון ממשהו
I am writing to bring to your immediate attention…
אני כותב כדי להביא לתשומת לבכם באופן מיידי את…
When you want to highlight an urgent issue or problem.
כשרוצים להדגיש נושא דחוף או בעיה דחופה
I am compelled to write this letter of complaint due to…
אני נאלץ לכתוב מכתב תלונה זה עקב…
When you feel strongly compelled to write a complaint letter due to a specific reason.
שמרגישים חייבים לכתוב מכתב תלונה עקב סיבה ספציפית
I regret to inform you that…
אני מצטער להודיע לך ש…
When you want to inform the recipient about a problem or issue.
כשרוצים ליידע את הנמען לגבי בעיה
I have encountered a significant issue with…
נתקלתי בבעיה משמעותית עם…
When you want to inform about a major problem or concern.
כשרוצים ליידע לגבי בעיה או דאגה משמעותית
I am writing to express my discontent with…
אני כותב במטרה להביע את חוסר שביעות הרצון שלי עם…
When you want to express your discontentment about a specific matter.
כשרוצים להביע חוסר שביעות הרצון  מנושא מסוים
I am disappointed with the level of service provided in relation to…
אני מאוכזב מרמת השירות שניתנה ביחס ל…
When you want to express your disappointment with the quality of service or product.
כשרוצים להביע אכזבה מאיכות השירות או המוצר
I am writing to raise a formal complaint regarding…
אני כותב במטרה להעלות תלונה רשמית בנוגע ל…
When you want to raise a formal complaint about a specific matter.
כשרוצים להעלות תלונה רשמית בנוגע לעניין ספציפי


מכתב התנצלות

אומרים ש"סליחה" היא המילה שהכי קשה לומר. אבל לא זה לא באמת משנה עד כמה קשה יהיה לומר אותה לאחרים, התנצלות היא לפעמים הכרחית במצבים מסויימים. ייתכן שתצטרכו להתנצל על אי הבנה פשוטה או על אי סיום של פרויקט בזמן. כאן תוכלו לדעת איך תוכלו להתחיל את מכתב ההתנצלות שלכם בצורה לבבית וטובה.

ועל הדרך אם תרצו , תוכלו גם ללמוד עוד על איך לומר סליחה בצורה אנושית ומכילה באנגלית.

אנגליתמתי להשתמש
I am writing to apologize for…
אני כותב במטרה להתנצל על…
When you want to express your apology for a specific action or event.
כשרוצים להתנצל על פעולה או אירוע מסוים
I would like to extend my sincere apologies for…
ברצוני להביע את התנצלותי הכנה על…
When you want to convey your sincere apologies for a particular matter.
כשאני רוצה להביע את התנצלותי הכנה על עניין מסוים
I am deeply sorry for…
אני מצטער מאוד על…
When you want to express your deep regret and apologize for something.
כשרוצים להביע את צערי העמוק ולהתנצל על משהו
Please accept my apologies for…
אנא קבל את התנצלותי על…
When you want to request acceptance of your apologies for a specific matter.
כשרוצים להתנצל על עניין מסוים
I would like to offer my apologies for…
ברצוני להציע את התנצלותי על…
When you want to offer your apologies for a mistake or inconvenience.
כשרוצים להתנצל על טעות או אי נוחות
I wanted to reach out and apologize for…
רציתי לפנות אליך ולהתנצל על…
When you want to express your apology and acknowledge a wrongdoing.
כשרוצים להתנצל ולהודות על טעות
I am writing to express my regret and offer my apologies for…
אני כותב כאן להביע את צערי ולהציע את התנצלותי על…
When you want to express your regret and offer your apologies for a specific matter.
כשרוצים להביע צער ולהתנצל על עניין מסוים
I would like to express my sincere apologies for…
ברצוני להביע את התנצלותי הכנה על…
When you want to convey your sincere apologies for a mistake or offense.
כשרוצים להביע התנצלות כנה על טעות או פגיעה
I want to apologize for…
אני רוצה להתנצל על…
When you want to convey your apology for a particular action or event.
כשרוצים להתנצל על פעולה או אירוע מסוים
I would like to apologize unreservedly for…
ברצוני להתנצל ללא סייגים על…
When you want to convey a strong and unequivocal apology for something.
כשרוצים להתנצל בצורה חזקה וחד משמעית על משהו
I am truly sorry for…
אני באמת מצטער על…
When you want to express your heartfelt apology for a specific matter.
כשרוצים להביע התנצלות כנה מעומק הלב על עניין מסוים
I feel deeply remorseful for…
אני מרגיש חרטה עמוקה על…
When you want to convey your deep sense of remorse for something.
כשרוצים להביע תחושת חרטה עמוקה על משהו
I would like to take this opportunity to apologize for…
ברצוני לנצל הזדמנות זו להתנצל על…
When you want to seize the opportunity to offer your apologies for a mistake or wrongdoing.
כשרוצים לנצל הזדמנות ולהתנצל על טעות או מעשה לא נכון
I am writing to express my sincere regret and offer my apologies for…
אני כותב כאן כדי להביע את צערי הכנה ולהציע את התנצלותי על…
When you want to express your sincere regret and offer your apologies for a specific matter.
כשרוצים להביע צער כנה ולהתנצל על עניין מסוים
I want to convey my apologies for…
אני רוצה למסור את התנצלותי על…
When you want to convey your apologies for a mistake or inconvenience.
כשרוצים למסור התנצלות על טעות או אי נוחות
I am sorry to inform you that…
אני מצטער להודיע לך ש…
When you want to apologize for delivering bad news or unfortunate circumstances.
כשצריך להתנצל על מסירת חדשות רעות או על נסיבות לא מוצלחות


מכתב תשובה לפנייה

לעיתים, ייתכן שתצטרכו להגיב לפנייה של מישהו או לפתור את החששות והדאגות שלו. להלן דוגמאות כיצד ניתן להגיב למכתב פנייה מלקוח או מעמית - בין אם זה בשמכם הפרטי או בשם החברה שלכם.

אנגליתמתי להשתמש
Thank you for your email regarding…
תודה רבה על הדוא"ל שלכם בנוגע ל…
When responding to a general message or inquiry.
בתגובה להודעה כללית או פנייה כללית
In response to your email from [date]...
בתשובה לדוא"ל שלכם מיום [תאריך]...
When replying to a specific letter or email.
בעת תגובה למכתב או דוא"ל ספציפיים
I appreciate you reaching out to me/us regarding…
אנו מעריכים שפניתם אלינו בנוגע ל…
When expressing appreciation for the recipient's communication.
שמביעים הערכה על פניית הנמען
I am writing in reference to your question…
אני כותב נוגע לשאלה שלכם…
When addressing a specific concern or question raised by the recipient.
כשמתייחסים לדאגה או שאלה ספציפית שהעלה הנמען
I have received your inquiry and…
קיבלנו את הפנייה שלכם ו…
When acknowledging receipt of a message or inquiry.
כשמאשרים קבלת הודעה או פנייה
I would like to thank you for bringing [matter] to my/our attention…
ברצוננו להודות לכם על כך שהבאתם את [העניין] לתשומת ליבנו…
When expressing gratitude for bringing a matter to the recipient's attention.
שמביעים תודה על כך שהעניין הובא לתשומת לב הנמען
I am writing in regards to the issue you raised…
אני כותב בנוגע לבעיה שהועלתה…
When addressing a specific issue or matter raised by the recipient.
כשמתייחסים לבעיה או עניין ספציפי שהעלה הנמען
I/We appreciate your interest in my/our product/service and…
אנו מעריכים את העניין שלכם במוצר/שירות שלנו ו…
When responding to a customer's interest in a product or service.
כשעונים לעניין הלקוח במוצר או בשירות
Thank you for your recent inquiry about…
תודה על הפנייה האחרונה שלכם לגבי…
When acknowledging and responding to a recent request or inquiry.
כשמאשרים ונותנים מענה לבקשה או פנייה אחרונה
I am writing to provide you with the requested information regarding…
אני כותב כאן כדי לספק לכם את המידע המבוקש בנוגע ל…
When fulfilling a request for specific information by the recipient.
כשנותנים מענה לבקשה למידע ספציפי של הנמען
I would like to address the concerns you raised in your email…
ברצוני להתייחס לחששות שהעלת בדוא"ל שלך…
When specifically addressing concerns raised by the recipient.
כשמתייחסים ספציפית לחששות שהעלה הנמען
I am pleased to respond to your question regarding…
אנו שמחים להגיב לשאלה שלכם בנוגע ל…
When providing a response to a specific inquiry or question.
כשנותנים תשובה לשאלה או שאלה ספציפית
I/We have reviewed your email and…
עברנו על הדוא"ל שלכם ו…
When indicating that the recipient's message has been reviewed.
כשמציינים שהודעת הנמען נבדקה
Thank you for taking the time to write to me/us…
תודה שמצאת את הזמן לכתוב לי/לנו…
When expressing gratitude for the recipient's communication.
כשמביעים תודה על תכתובת הנמען
I am writing to respond to your email regarding…
אני כותב בתשובה לדוא"ל ששלחת בנוגע ל…
When acknowledging receipt and providing a response to the recipient's message.
כשמאשרים קבלה ונותנים תשובה להודעת הנמען
I have carefully considered the issues you raised in your email…
בדקתי לעומק את הבעיות שהעלתה בדוא"ל שלך…
When expressing thorough consideration of the recipient's concerns.
כשמביעים מחשבה מעמיקה על דאגות הנמען
I/We appreciate your feedback regarding…
אני/אנו מעריכים את המשוב שלך לגבי…
When expressing appreciation for the recipient's feedback.
שמביעים הערכה על המשוב של הנמען
I am writing in response to your question about…
אני כותב בתשובה לשאלה שלך לגבי…
When providing a response to a specific inquiry or question by the recipient.
כשנותנים תשובה לשאלה או שאלה ספציפית של הנמען


מכתב מכירה

כתיבת מכתב מכירה אפקטיבי יכול להיות אתגר. כותבי תוכן מקצועיים, שאחראים לעיתים קרובות על כתיבת מכתבים כאלה ללקוחות החברה, משתמשים בכתיבת תוכן ושימוש בעקרונות פסיכולוגיים כדי לתפוס את תשומת הלב של הקורא ולשכנע אותו לרכוש את המוצר או השירות המפורסמים.

עם זאת, לעיתים ייתכן שנצטרך לכתוב בעצמנו מכתב מכירה, אז כך אפשר להתחיל.

אנגליתמתי להשתמש
Introducing our latest [product/service]...
מציגים את [מוצר/שירות] החדש והחדשני שלנו
When introducing a new product or service to potential customers.
בעת הצגת מוצר או שירות חדש ללקוחות פוטנציאליים
We are excited to announce our special promotion…
אנו שמחים להכריז על המבצע המיוחד שלנו…
When announcing a special promotion or offer.
בעת הכרזת מבצע או הצעה מיוחדת
Discover the exclusive benefits of our [product/service]...
גלו את היתרונות הייחודיים של [מוצר/שירות] שלנו…
When highlighting the unique advantages of a product or service.
בעת הדגשת היתרונות הייחודיים של מוצר או שירות
We're delighted to present our new [product/service]...
אנו שמחים להציג את [מוצר/שירות] החדש שלנו…
When presenting a newly launched product or service.
בעת הצגת מוצר או שירות חדש שהושק לאחרונה
Take advantage of our limited-time offer…
נצלו את ההצעה המוגבלת בזמן שלנו…
When promoting a time-limited or seasonal offer.
בעת קידום הצעה לתקופה מוגבלת או עונתית
We have an exciting opportunity for you…
יש לנו הזדמנות מרגשת עבורכם…
When presenting a unique opportunity or offer to potential customers.
בעת הצגת הזדמנות או הצעה ייחודית ללקוחות פוטנציאליים
Get ready for our biggest sale of the year…
התכוננו למכירה הגדולה ביותר שלנו השנה…
When promoting a significant sale or event.
בעת קידום מכירה או אירוע משמעותי
Join us in celebrating the launch of our new [product/service]...
הצטרפו אלינו לחגיגות השקת [מוצר/שירות] החדש שלנו…
When inviting customers to celebrate the launch of a new product or service.
בעת הזמנת לקוחות לחגוג השקת מוצר או שירות חדש
Discover the secret to [desired outcome]...
גלו את הסוד ל[תוצאה רצויה]...
When highlighting the benefits or solutions provided by a product or service.
בעת הדגשת היתרונות או הפתרונות שמספק המוצר או השירות
You're invited to our exclusive [event]...
אתם מוזמנים לאירוע הבלעדי שלנו…
When inviting customers to a special event or gathering.
בעת הזמנת לקוחות לאירוע מיוחד או התכנסות
Elevate your [experience/lifestyle/business] with…
שדרגו את [חוויה/סגנון חיים/עסק] שלכם עם…
When emphasizing how a product or service can enhance the customer's experience, lifestyle, or business.
בעת הדגשת האופן שבו מוצר או שירות יכולים לשפר את החוויה, אורח החיים או העסק של הלקוח
Unlock the potential of your [area/industry] with…
שחררו את הפוטנציאל של [תחום/ענף] שלכם עם…
When promoting a product or service that can benefit a specific area or industry.
בעת קידום מוצר או שירות שיכולים להועיל לתחום או ענף ספציפי
Transform your [activity/task] with…
שנו את [פעילות/משימה] שלכם עם…
When showcasing how a product or service can transform a specific activity or task.
בעת הצגת האופן שבו מוצר או שירות יכולים לשנות פעילות או משימה ספציפית
We have something special in store for you…
יש לנו משהו מיוחד בשבילכם…
When creating anticipation and teasing an upcoming offer or announcement.
בעת יצירת ציפייה וריגוש לקראת הצעה או הכרזה קרובה
Reimagine [activity/task] with our revolutionary…
דמיינו מחדש את [פעילות/משימה] עם המהפכה שלנו…
When highlighting a product or service that brings a new perspective or innovation to a specific activity or task.
בעת הדגשת מוצר או שירות שמביא פרספקטיבה חדשה או חדשנות לפעילות או משימה ספציפית
Discover the power of [product/service]...
גלו את העוצמה של [מוצר/שירות]...
When emphasizing the impact or effectiveness of a product or service.
בעת הדגשת ההשפעה או היעילות של מוצר או שירות
Welcome to a world of [benefits/features] with…
ברוכים עולם של [יתרונות/תכונות] עם…
When inviting customers to explore the benefits and features of a product or service.
בעת הזמנת לקוחות לחקור את היתרונות והתכונות של מוצר או שירות


כיצד לסיים מכתב רשמי באנגלית

אתגר נוסף בכתיבת מכתב רשמי באנגלית הוא איך לסיים אותו בצורה מקצועית ונימוסית והכי חשוב, מתאימה לסיטואציה. לא כל סיום מתאים לכל מכתב רשמי, והוא ישתנה בהתאם לאופן שבו פניתם לנמען בתחילת המכתב. בטבלה לפנינו תמצאו סיומות מכתבים הנפוצים ביותר במכתבים רשמיים באנגלית, עם הסבר ומתי כדאי להשתמש בכל אחד מהם.

חשוב לציין שפרט לסיום המכתב, יש לכם גם את האפשרות להוסיף הערת פוסט-סקריפט (P.S.).

P.S הוא קיצור של הביטוי הלטיני post scriptum, שמשמעותו "אחרי הטקסט". זוהי הערה שניתן להוסיף בסוף המכתב לאחר החתימה, כדי להוסיף מידע נוסף.

זוהי דרך מצוינת להדגיש משהו שציינתם במכתב, לציין פרט נוסף, או פשוט להוסיף נגיעה אישית וידידותית למכתב שלכם.

אנגליתמתי להשתמש
Yours faithfully
בנאמנות
When starting the letter with "Dear Sir/Madam" or "To whom it may concern".
כשמתחילים את המכתב ב-"אדוני/גברתי" או "לכל הנוגעים בדבר"
Yours sincerely
בתודה
When starting the letter with a specific recipient's name.
כשמתחילים את המכתב בשם הנמען הספציפי
Kind regards
בברכת כבוד
When you want to convey a polite and friendly tone.
כשרוצים להעביר טון מנומס וידידותי
Best regards
בברכה
When you want to convey a professional yet friendly tone.
כשרוצים להעביר טון מקצועי אך ידידותי
Yours truly
שלך לתמיד
When you want to convey sincerity and authenticity.
כשרוצים להעביר כנות ואותנטיות
Respectfullyֿ
בכבוד
When you want to show respect and deference.
כשרוצים להראות כבוד ויראה
Thank you
תודה לך
When you want to express gratitude or appreciation.
כשרוצים להביע תודה או הערכה
Sincerely
בכנות
When you want to convey a formal and professional tone.
כשרוצים להעביר טון רשמי ומקצועי
With warm regards
בברכה לבבית
When you want to express warmth and friendliness.
כשרוצים להביע חום וידידותיות
Cordially
בברכה
When you want to convey politeness and a formal tone.
כשרוצים להעביר טון נימוסי ורשמי
With best wishes
בברכת כבוד
When you want to convey good wishes and positivity.

כשרוצים להעביר איחולים וחיוביות

Yours faithfully/Truly
בנאמנות
When writing a formal letter in a more traditional or formal style.
כשכותבים מכתב רשמי בסגנון מסורתי או רשמי יותר
Best
בברכה
When you want to keep the sign-off short and simple.
כשרוצים לשמור על סיום המכתב קצר ופשוט
With appreciation
בהערכה
When you want to express gratitude or appreciation for the recipient.
כשרוצים להביע תודה או הערכה לנמען
Warmest regards
איחולים חמים
When you want to convey a friendly and warm tone.
כשרוצים להעביר טון ידידותי וחם
Wishing you the best
מאחל לך את הטוב ביותר
When you want to convey good wishes to the recipient.
כשרוצים להעביר איחולים לנמען
Many thanks
רוב תודות
When you want to express appreciation or gratitude.
כשרוצים להביע הערכה או תודה
Sincerely yours
שלך
When you want to convey a formal and respectful tone.
כשרוצים להעביר טון רשמי ומכבד
Best wishes
איחולים חמים
When you want to convey good wishes or regards.
כשרוצים להעביר איחולים או ברכות
With kindest regards
בברכה ידידותית
When you want to convey a friendly and heartfelt sentiment.
כשרוצים להעביר רגש ידידותי ולבבי


איך לכתוב מכתב לא רשמי באנגלית

לכתוב מכתב לא רשמי זה ללא ספק הרבה יותר קל מאשר לכתוב מכתב רשמי. בניגוד למכתב רשמי, מכתב לא רשמי אינו נושא את הלחץ להישמע מקצועי ונימוסי או לשלוט ״בשפת העסקים״.

מכתב לא רשמי הוא דרך מצוינת לספר סיפור על משהו שקרה לכם לאחרונה, לשתף את החדשות הגדולות עם חברים ומכרים, להזמין אנשים למסיבה, או פשוט להתעדכן עם מישהו שלא דיברתם איתו זמן מה.

בחלקים הבאים, נשקף כמה דרכים לפתוח ולסיים את המכתב הלא רשמי שלכם באנגלית.

Write an informal letter about your travels in Finland.

הפתיח של מכתבים לא רשמיים

אפשר להתחיל מכתב לא רשמי בדרכים רבות. הצורה שבה נעשה את זה מאוד תלויה באדם איתו נדבר ובכמה הקשר שלנו הדוק.

אם כותבים לחבר הכי טוב שלנו, אפשר להתחיל עם משהו קליל, כמו "היי חבר." אבל כשכותבים למכר רחוק יותר, כדאי להתחיל במשהו פחות רשמי כמו "שלום".

כאן נגלה 107 דרכים שונות לומר שלום באנגלית .

אנגליתמתי להשתמש
Hi/Hello [First Name]
היי /שלום [שם פרטי]
When writing to a close friend or someone you have a casual relationship with.
כשכותבים לחברים קרובים או לאנשים שיש לכם איתם יחסים נינוחים
Hey there!/Hi there!
היי! / שלום!
When writing to someone in a friendly and casual manner.
כשכותבים לאנשים בצורה ידידותית ונינוחה
Dear [First Name]
[שם פרטי] היקר
When writing to a friend, family member, or someone you know well.
כשכותבים לחברים, בני/בנות משפחה או לאנשים שאתם מכירים/ות היטב
Dear [Nickname]/Hey [Nickname]
שלום [כינוי] / היי [כינוי]
When writing to a close friend or someone with whom you share a nickname.
כשכותבים לחברים קרובים או לאנשים שיש להם כינוי שאתם חולקים
Dear [Mom/Dad/Brother, etc.]
שלום [אמא/אבא/אח וכו']
When writing to a close friend or family member with a specific relationship mentioned.
שכותבים לחברים קרובים או בני משפחה
Hey [Name], long time no see!/Hi [Name], it's been a while!
היי [שם], כמה זמן לא התראינו! / שלום [שם], עבר זמן!
When writing to a friend you haven't seen or spoken to in a long time.
כשכותבים לחברים שלא ראיתם או דיברתם איתם זמן רב
Greetings from [Location]!/Hello from [Location]!
ברכות מ[מיקום]! / שלום מ[מיקום]!
When writing from a specific location and want to share the greeting.
כשכותבים ממקום מסוים ורוצים לשתף בברכה
Hey there, stranger!
היי זר, כמה זמן!
When writing to a friend or acquaintance you haven't been in touch with for a while.
כשכותבים לחברים או מכרים שלא הייתם בקשר איתם זמן מה


איך ליצור פתיח במכתב לא רשמי בעברית

אין דרך סטנדרטית ליצור פתיח במכתב לא רשמי. אפשר לעשות זאת בדרכים רבות (תלוי בכישרון, יכולות ועוד) שמאפשרות לכם. מכתבים לא רשמיים הרבה יותר גמישים במבנה ובתוכן ממכתבים רשמיים, שמשתמשים בביטויים ומילים גבוהות.

לכן, אל תהססו להתחיל את המכתבים הלא רשמיים איך שתרצו - בצורה המתאימה לסיטואציה ולאדם שאליו אתם פונים. אבל הנה כמה הצעות שיכולות לעזור לכם.

אנגליתמתי להשתמש
Long time no see!/It's been ages since we last talked!
הרבה זמן לא התכתבנו/דיברנו
When reconnecting with a friend or someone you haven't spoken to in a while.
בחידוש קשר עם חבר או מישהו שלא דיברתם זמן רב
Just wanted to say hi!
סתם רציתי להגיד שלום
When writing a casual and friendly letter.
בכתיבה של מכתב ידידותי ונינוח
How have you been?
מה קורה איתך?
When showing genuine concern for the recipient's well-being.
כשמראים דאגה כנה ואמיתית לשלומו של הנמען
Guess what happened today!/You won't believe this!
יש לי סיפור לספר לך!
When starting a letter with an exciting or surprising anecdote.
בפתיח של מכתב עם סיפור מרתק או מפתיע
I've been thinking about you lately and wanted to check in.
חשבתי עליך לאחרונה ורציתי לדעת מה קורה
When expressing that the recipient has been on your thoughts recently.
להראות שחשבת על הנמען
It's been too long since we caught up!
עבר יותר מדי זמן מאז שדיברנו
When expressing the desire to reconnect and catch up with a friend.
שמבטאים רצון לחדש קשר ולעשות רענון קשרים עם חבר
You'll never guess what happened!
יש לי סיפור מדהים לספר לך!
When starting a letter with an intriguing or dramatic statement.ֿ
פתיח של מכתב עם הצהרה מעוררת סקרנות או דרמטית
Tell me all the news!
ספר לי מה חדש אצלך
When expressing curiosity and interest in the recipient's life.
לבטא סקרנות ועניין בחייו של הנמען
I'm so excited to share some big news with you!
יש לי חדשות טובות לספר לך!
When starting a letter with a sense of excitement or anticipation.
פתיח של מכתב שמביע התרגשות או ציפייה
Just wanted to say thanks for being an awesome friend!
תודה שאתה חבר כל כך טוב!
When expressing gratitude and appreciation to a friend.
לבטא תודה והערכה לחבר
Can you believe it's already [Current month]? Time flies!
אתה מאמין שכבר [חודש נוכחי]? הזמן רץ
When acknowledging the passing of time and engaging in small talk.
להודיע על זמן שחלף וחתירה לשיחת חולין
Remember that funny story I told you? I have an update!
זוכר את הסיפור המצחיק שסיפרתי לך? יש לי עדכון!
When referring back to a previous conversation or shared experience.
מזכירים נשכחות עם אזכור לשיחה קודמת או חוויה משותפת


איך לחתום על מכתב לא רשמי בעברית

מכתבים לא רשמיים מסתיימים בדרך כלל בברכות חמות, נינוחות ולא מחייבות. אלו יכולות להיות ברכות סטנדרטיות כמו "ביי" או "הכי טוב" ועד ליותר אינטימיות כמו "xoxo" (חיבוקים ונישוקים).

כלל אצבע טוב הוא לשמור את הסיומות הנינוחים והחמים ביותר עבור החברים והמשפחה הקרובים ביותר שלך, ולשמור על ברכות כלליות יותר כמו "הכי טוב" או "בברכה" עבור אנשים שאתם מיודדים איתם.

בואו לגלות מגוון רחב של דרכים שונות להיפרד באנגלית.

אנגליתמתי להשתמש
Cheers
לחיים/ביי
When ending the letter in a casual and friendly manner
בסיכום המכתב בצורה נינוחה וחברית
Take care
תשמור על עצמך
When expressing concern for the well-being of the recipient
בביטוי דאגה לשלומו של הנמען
Lots of love/Love
המון אהבה/אהבה
When writing to a close family member or someone you have a strong affection for
בכתיבה לבן/בת משפחה קרוב/ה או מישהו שאתה מחבב מאוד
Hugs and kisses/XOXO
חיבוקים ונשיקות/XOXO
When ending the letter with a warm and affectionate tone.
בסיכום המכתב עם טון חמים עם חיבה
Your friend/Your pal
חבר/ה שלך
When signing off as a friend or someone with a close relationship.
מדבור על קרבה עם חבר/ה או מישהו עם קשר קרוב
Catch you later
נתראה בקרוב
When ending the letter in a casual and upbeat manner.
בסיכום המכתב בצורה נינוחה ושמחה
Until next time
עד הפעם הבאה
When expressing the anticipation of meeting or talking again.
בביטוי ציפייה לפגישה או שיחה נוספת
Thinking of you
חושב/ת עליך
When expressing that you have the recipient in your thoughts.
בביטוי שאתה חושב על הנמען
With love
באהבה
When signing off with a heartfelt and affectionate sentiment.
ברגש לבבי וחיבה
Stay awesome
תישאר/י מדהים/ה
When ending the letter with a positive and lighthearted tone.
סיכום המכתב בטון חיובי ושובב
Best wishes/Warm wishes
איחולים טובים/בברכה חמה
When conveying good wishes and positive thoughts to the recipient.
במסירת איחולים וטוב לב לנמען
Keep in touch
נשאר/ת בקשר
When expressing the desire to continue the conversation or maintain contact.
כשרוצים לבטא רצון להמשיך בשיחה או לשמור על קשר
Yours truly
בנאמנות
When signing off with sincerity and authenticity.
כשחותמים בסוף עם בכנות ובתום לב
With all my heart/With affection
בכל ליבי
When expressing deep feelings of love or affection towards the recipient.
כשמבטאים רגשות עמוקים של אהבה או חיבה כלפי הנמען
Yours forever/Yours always
שלך לעולמים/תמיד שלך
When signing off with a strong commitment and loyalty.
בסיכום המכתב עם מחויבות חזקה ונאמנות
Sending you positive vibes
שולח/ת לך אנרגיות חיוביות
When expressing positive thoughts and well-wishes to the recipient.לבטא מחשבות חיוביות ואיחולים טובים לנמען,
With a big hug
בחיבוק גדול
When signing off with a warm and affectionate gesture.
בחתימה עם חיבוק גדול


איך לכתוב אימייל באנגלית

הצורה בה אנחנו כותבים מייל באנגלית - או בכל שפה אחרת, משפיעה על חיינו. לכן, בעת כתיבת האימיילים שלכם, תמיד תוודאו שהם מתאימים לשימוש המיועד להם (אף אחד לא רוצה לשלוח אימייל לא רשמי מדי לבוסים המרוחקים שלו).

Man working remotely.

אבל מלבד זאת, הנה כמה טיפים כלליים לכתיבת אימיילים שעליכם תמיד לזכור:

  • השתמשו בכתובת דוא"ל מקצועית. הגיע הזמן להיפטר מכתובות הדוא"ל המביכות שיצרתם כשהייתם בני 13.
  • כתבו שורות נושא ברורות ותמציתיות. עליהן לסכם את מטרת האימייל שלכם במספר מילים.
  • הימנעו משימוש בשפה לא רשמית או חופשית יתר על המידה, סלנג או ראשי תיבות באימיילים שלכם - אלא אם כן אתם כותבים אימייל לא רשמי לחברים.
  • הימנעו משימוש באמוג'ים רבים מדי. אתם יכולים להוסיף אחד או שניים אם אתם חושבים שזה מתאים. אמוג'ים יכולים להיות דרך מצוינת להוסיף קצת חיוביות למייל שלכם ולהקל על האווירה. פשוט אל תגזימו.
  • שימו לב להבדלים תרבותיים. לתרבויות שונות עשויים להיות סגנונות תקשורת ונימוסים שונים. היכנסו לעובי הציפיות התרבותיות של קהל היעד הדובר אנגלית שלכם כדי לוודא שהמיילים שלכם יהיו מכובדים ומתאימים.
  • פרקו את תוכן המיילים שלכם לפסקאות קצרות. אף אחד לא רוצה לקרוא טקסטים ארוכים.
  • השתמשו בגופן קל לקריאה כמו Arial, Times New Roman או Calibri בגדלים בין 10 ל-12. הימנעו משימוש בצבעים רבים מדי או בגופנים מפוצצים. הם יכולים להיות מסיחים את הדעת וקשים לקריאה.
  • כמובן, השתמשו בברכות ובחתימות מתאימות.


חתימות אימייל מדהימות שיגרמו לכם לצחוק

כן, רק עברנו על רשימה ענקית של דרכים להתחיל ולסיים את המכתבים והאימיילים שלכם באנגלית. אבל זה לא אומר שאתם לא יכולים להיות מקוריים. עכשיו 2023 - בשלב זה, הכל מותר, אפילו לחתום על אימיילים העבודה שלכם בצורה מצחיקה.

להלן כמה מחתימות האימייל האפיות ביותר שיגרמו לכם לצחוק:


לסיכום

לאחר רשימה ממצה זו של ברכות מכתבים, חתימות ומשפטים ראשונים, אנו מקווים שאתם מרגישים בטוחים יותר לכתוב את מכתבי המוטיבציה הבאים שלכם, אימיילים עסקיים, פתקי אהבה או אפילו הגשות מועמדות למשרה!

אבל למרות שעכשיו אתם מכירים את הביטויים שיכולים להתחיל אתכם עם המכתב הבא שלכם, זכרו שתרגול מביא לידי שלמות. ככל שתכתבו יותר מכתבים ומיילים, כך תהיו טובים יותר בכתיבתם. ויום אחד, לא תצטרכו לקרוא מאמרי בלוג כמו זה כדי לכתוב מכתב מנוסח בצורה אומנותית.

ואם תרצו להעשיר את האימיילים והמכתבים שלכם עם אוצר מילים באנגלית רחב יותר, עיינו במאמרים בבלוג שלנו.

שתף את המאמר הזה