oslava Vánočních svátků

Jak se slaví advent?

Author

Berlitz

Lidé po celém světě slaví advent koncem listopadu a během prosince, kdy se křesťané připravují na Vánoce a čekají na druhý příchod Ježíše Krista. Jaký je pravý smysl adventu u křesťanů se dozvíte v následujících deseti bodech.

ADVENT JAKO OBDOBÍ PŮSTU

Advent z latinského slova adventus, které znamená příchod, odkazuje na příchod Ježíše Krista. Kdy křesťané začali slavit advent není jisté, ale je známo, že mniši v 5. století našeho letopočtu se začali postit třikrát týdně v listopadu, aby se připravili na Vánoce nebo na Zjevení Páně.

DATUM ZAHÁJENÍ SE MŮŽE LIŠIT

Ve většině západních církví začíná advent v neděli čtyři týdny před Štědrým dnem. V závislosti na kalendáři tedy může advent začínat spíše koncem listopadu než začátkem prosince. Ve východní pravoslavné církvi advent obvykle začíná v polovině listopadu, takže místo čtyř týdnů trvá přibližně šest týdnů.

ČAS SMUTKU A RADOSTI

Během adventu si zbožní křesťané najdou čas na modlitbu, uvažování o uplynulém roce a truchlení. Přestože je advent časem smutku, je také příležitostí k vyjádření naděje.

ZAPALOVÁNÍ SVÍČEK NA ADVENTNÍM VĚNCI

Svíčky představující naději a věčné světlo, také jsou po staletí tradičními symboly adventu. My zapalujeme čtyři svíce podle čtyř adventních týdnů. První svíčka se jmenuje svíce proroků a symbolizuje naplněná proroctví o narození Krista. Druhá je svící betlémskou a reprezentuje lásku a Kristovy jesličky. Třetí svíce se nazývá pastýřská a vyjadřuje radost, že postní období je téměř u konce a adventní období je slavnostnější. Na čtvrtou adventní neděli zapalujeme poslední svíčku – andělskou, která představuje mír a pokoj.

FIALOVÁ JE OBLÍBENÁ BARVA

Zatímco zelená a červená jsou obvykle spojeny s Vánocemi, období do 25. prosince je o fialové barvě. Svíčky na adventních věncích jsou obvykle fialové, kostely jsou zdobeny fialovou a nosí ji i kněží.

ADVENTNÍ KALENDÁŘE

Většina adventních kalendářů u nás má 24 okének a jsou plné čokolády. Pokud ale chcete do odpočítávání Vánoc vnést něco nového nabízí se mnoho dalších alternativ jako například oříšky či drobné dárečky. Vyrobit si ho můžete i sami.

TŘETÍ ADVENTNÍ NEDĚLE JE DNEM RADOSTI

Třetí adventní neděli, zvanou Gaudete Sunday, si křesťané odpočinou od pokání, aby oslavili Kristův brzký příchod. Kostely používají růžové svíčky a dekorace.

KDY JE PŘÍLIŠ BRZY NA VÁNOČNÍ HUDBU

Přestože obchody a rádio začnou chrlit vánoční písně dlouho před Dnem díkůvzdání, křesťané neslaví advent zpíváním vánoční hudby. Místo toho zpívají písně specifické pro advent, jako například „Ó přijď, ó přijď, Emmanueli“, a vánoční melodie odkládají až na Štědrý den.

VĚTŠINA KŘESŤANŮ SE JIŽ BĚHEM ADVENTU NEPOSTÍ

V této době se někteří křesťané během adventu stále postí, zatímco jiní se jednoduše vyhýbají konzumaci určitých potravin, jako je maso, mléčné výrobky nebo dezerty.

Ať již budete slavit svátky jakýmkoliv způsobem, přejeme vám, ať je prožijete ve zdraví, radosti a s lidmi, které máte rádi. Váš tým Berlitz.