Korzyści zawodowe wynikające z nauki drugiego języka

Jeśli zależy ci na rozwoju kariery, to nauka drugiego języka może dać ci sporą przewagę nad konkurencją w miejscu pracy. Sieć wzajemnych powiązań na świecie jest coraz silniejsza, dlatego sprawna komunikacja między krajami ma kluczowe znaczenie dla sukcesu organizacji globalnych.

Bez względu na branżę, z nauki drugiego języka płynie wiele korzyści zawodowych. I z pewnością szybko zauważysz, że pracodawcy chętniej zatrudniają osoby, które posługują się więcej niż jednym językiem.

Będziesz mieć więcej możliwości zawodowych

Biegła znajomość języka obcego może sprawić, że będzie ci łatwiej znaleźć zatrudnienie w niektórych branżach. Wielu pracodawców patrzy bardziej przychylnym okiem na kandydatów, którzy mówią płynnie w więcej niż jednym języku. Jest to dla nich dowód wysokiego poziomu etyki pracy i chęci pokonywania wyzwań.

Firmy z klientami na całym świecie potrzebują kogoś, kto nie tylko jest w stanie komunikować się w innym języku, ale ma także świadomość kulturową i otwarty umysł.

Posługiwanie się w stopniu biegłym językiem obcym jest bardzo pożądaną cechą wśród kandydatów szukających zatrudnienia w wojsku lub administracji rządowej. Osoby wielojęzyczne mogą liczyć na więcej możliwości zawodowych np. jako tłumacze pisemni i ustni. Zapotrzebowanie na tłumaczy w Polsce nadal jest duże, co ma związek m.in. z przynależnością do Unii Europejskiej i innych organizacji międzynarodowych, współpracą z zagranicznymi firmami czy też nieustannym rozwojem turystyki.

Poprawisz swoją konkurencyjność na rynku pracy

Obecnie nietrudno zauważyć, że pracodawcy poszukują osób posługujących się kilkoma językami w takich branżach jak obsługa klienta, turystyka i hotelarstwo, struktury rządowe, wojsko, IT czy też administracja. Z analizy portalu Pracuj.pl wynika, że już w pierwszym półroczu 2016 roku 70% ofert pracy opublikowanych w serwisie zawierało wymóg znajomości języka angielskiego. Na drugim miejscu uplasował się język niemiecki (14% ogłoszeń), a podium zamknął język francuski (4% ogłoszeń).

Ponadto w statystykach opracowanych przez portal uwzględniono branże, w których znajomość języka obcego jest najbardziej wymagana. Język angielski pojawił się aż w 92% ofert pracy dla specjalistów w dziedzinie rozwoju oprogramowania i 85% ogłoszeń od pracodawców z branży marketingu. Ponad 80% ofert z branży badań i rozwoju, hotelarstwa, turystyki i gastronomii również zwracało uwagę na biegłość w posługiwaniu się angielskim.

Z kolei wymóg znajomości niemieckiego najczęściej pojawiał się w ogłoszeniach dla osób z branży transportu, spedycji i logistyki (26%), budownictwa (22%) oraz łańcucha dostaw (20%). Portal Pracuj.pl w jednym z raportów zwraca również uwagę na to, że biegłe posługiwanie się językami obcymi ma wpływ na wysokość wynagrodzenia. Nie bez powodu to właśnie finansowe korzyści wynikające z nauki nowego języka są często główną motywacją do rozpoczęcia kursu.

Zwiększysz swoją kreatywność

Choć dokładne sprawdzenie poziomu kreatywności może być dość trudne, to naukowcy próbowali określić ilościowo i zmierzyć to na wiele sposobów. Jednym z najczęściej wykorzystywanych narzędzi, które pomagają lepiej zrozumieć twórcze myślenie, jest bateria testów Torrance’a (TTCT - Torrance’s Tests of Creative Thinking). Testy wprowadzone przez Elisa Paula Torrance’a w 1962 roku pozwalają zmierzyć zdolność jednostki do tego, co określa się jako „myślenie dywergencyjne”, w czterech kluczowych obszarach: płynności, elastyczności, oryginalności i staranności.

Myślenie dywergencyjne odnosi się przede wszystkim do tego, jak dobrze i jak szybko twój umysł radzi sobie z rozwiązywaniem problemów. W badaniu przeprowadzonym przez University of Mashhad wykorzystano baterię testów Torrance’a i porównano grupę osób dwujęzycznych z grupą osób posługujących się tylko jednym językiem. Wyniki wyraźnie pokazały, że osoby dwujęzyczne radziły sobie znacznie lepiej w każdym z czterech obszarów TTCT.

Jednym z powodów takich wyników badania może być to, że osoby dwujęzyczne często mają do czynienia z sytuacjami, w których muszą brać pod uwagę wiele perspektyw. To z kolei może mieć wpływ na umiejętność rozwiązywania problemów. Osoby dwujęzyczne lepiej radzą sobie również z rzeczami rozpraszającymi uwagę, przechowywaniem informacji oraz wielozadaniowością, co pozwala im skupić się na wymyślaniu kreatywnych rozwiązań.

Korzyści społeczne płynące z nauki języka

Jeśli jesteś w stanie porozumiewać się tylko w jednym języku, to możesz mieć problem z podzieleniem się swoimi myślami z kimś, kto nie mówi w twoim języku ojczystym. Nauka nowego języka umożliwia ci poznanie innych punktów widzenia, a także pozwala znaleźć bliskich przyjaciół lub nawet drugą połówkę.

Będziesz bardziej otwarty na nowe znajomości i kultury

Język umożliwia ci przedstawienie swoich myśli innym osobom. Co jednak, jeśli brakuje ci słów, aby móc wyrazić to, co myślisz i czujesz? Znajomość drugiego języka może sprawić, że będziesz w stanie przekazać coś, czego nie dałoby rady wyrazić słowami, znając tylko jeden język.

Język jest ściśle związany z kulturą, dlatego z pewnością zauważysz, że dzięki znajomości więcej niż jednego języka będziesz lepiej rozumieć i bardziej doceniać inne kultury. To z kolei pozwoli ci nawiązać bliższe relacje z osobami o innym pochodzeniu kulturowym.

Nelson Mandela powiedział kiedyś: „Jeśli rozmawiasz z kimś w języku, który ta osoba rozumie, to co mówisz przemawia do niego. Jeśli rozmawiasz z nim w jego ojczystym języku – trafia to wprost do jego serca”. Komunikowanie się z kimś w jego ojczystym języku jest nie tylko świetnym sposobem na pokazanie szacunku względem tej osoby, ale także pomaga nawiązać głębszą relację, która wykracza daleko poza samo bycie zrozumianym. Ponadto pozwala poczuć się ludziom bardziej komfortowo, dzięki czemu łatwiej będzie im otworzyć się na ciebie.

Twoje podróże będą znacznie łatwiejsze

Jeśli często podróżujesz, to znajomość kilku języków obcych z pewnością bardzo ci się przyda. Nie tylko będziesz w stanie odczytać i zrozumieć znaki, mapy i menu, ale także będziesz móc komunikować się z lokalnymi mieszkańcami w ich własnym języku, co znacznie ułatwi ci nawiązywanie nowych znajomości. Ponadto możliwość swobodnego poruszania się po nowym kraju i pokonywania barier językowych daje mnóstwo satysfakcji. Dostanie się z punktu A do punktu B w nowym kraju bez konieczności korzystania z Tłumacza Google to naprawdę nie lada wyczyn!

Znajomość lokalnego języka może również zapewnić bardziej autentyczne wrażenia z podróży. Zanurzenie się w języku jest świetnym sposobem na szybką poprawę umiejętności komunikacyjnych, zwłaszcza jeśli zależy ci na szybszym nabraniu płynności w mówieniu.

Będziesz lepiej rozumieć osoby patrzące na świat inaczej niż ty

Badania wykazują, że dzieci mające kontakt z innymi językami mogą być bardziej empatyczne i lepiej się komunikować. W procesie komunikacji z innymi ludźmi, aby zrozumieć, co ktoś ma na myśli, polegamy raczej bardziej właśnie na empatii, a nie na tym, co ktoś mówi,

W jednym z badań grupie dzieci w wieku od 4 do 6 lat, pochodzących z różnych środowisk językowych, przedstawiono sytuację, w której musiały wziąć pod uwagę czyjąś perspektywę, aby zrozumieć znaczenie słów tej osoby. Dzieci otrzymały trzy zabawkowe samochody – mały, średni i duży. Znajdowały się jednak w pozycji, z której mogły zauważyć, że dorosły nie widzi najmniejszego pojazdu. Następnie dorosły prosił dziecko, żeby przestawiło najmniejszy samochód. Dorosły mógł zobaczyć jedynie duży i średni samochód, dlatego dziecko mogło założyć, że chodzi mu o auto w średnim rozmiarze.

Dwujęzyczne dzieci radziły sobie z tym zadaniem średnio lepiej niż dzieci jednojęzyczne. Wynika to z tego, że interpretacja czyichś słów zależy nie tylko od ich treści, ale także od kontekstu. Dzieci wychowujące się w wielojęzycznym środowisku spotykają się z podobnymi wyzwaniami, gdy szukają drogi między kontekstem i punktem widzenia drugiego człowieka.

Z badania wynika również, że wczesna ekspozycja na język jest niezbędna do rozwinięcia systemu języka formalnego, ale może nie wystarczyć do efektywnej komunikacji. Aby zrozumieć intencje mówiącego, konieczne jest także spojrzenie z jego perspektywy.

Korzyści płynące z dwujęzyczności dla mózgu

Pozytywny wpływ nauki drugiego języka na zdolności poznawcze został szeroko zbadany i udokumentowany. Wiele osób może nie zdawać sobie sprawy z tego, że nauka nowego języka może wzmocnić szlak bodźców nerwowych i zwiększyć wydajność mózgu w różnych obszarach. Najnowsze badania wykazują, że osoby dwujęzyczne mogą znacznie przewyższać osoby jednojęzyczne pod względem takich umiejętności jak usuwanie zbędnych informacji i skupianie się na ważnych informacjach. To z kolei sprawia, że osoby dwujęzyczne mają bardziej podzielną uwagę i są lepsze w ustalaniu priorytetów.

Eksperymenty z udziałem starszych osób dwujęzycznych pokazują natomiast, że bardziej rozwinięte umiejętności umysłowe wynikające z dwujęzyczności mogą chronić przed takimi chorobami jak Alzheimer i demencja. Ponadto osoby dwujęzyczne z postępującymi objawami fizycznymi Alzheimera radzą sobie lepiej z behawiorystycznego punktu widzenia, nawet jeśli skany ich mózgów sugerują, że objawy choroby powinny być znacznie silniejsze. Wskazuje to na to, że bycie osobą dwujęzyczną może pomagać w tworzeniu dodatkowych sieci neuronowych w celu uzupełnienia tych, które uległy zniszczeniu w wyniku procesu starzenia się organizmu.

Podsumowując, opanowanie nowego języka może nauczyć cię wielu ważnych życiowych lekcji. Pomoże ci w zrozumieniu tego, że błędy są częścią procesu nauki. Zrozumiesz także to, że zawsze lepiej jest próbować, niż nigdy nie doświadczyć uczucia satysfakcji wynikającego z pokonania wyzwania.

Zrozumienie języka i kultury jest kluczem do nawiązywania udanych relacji na płaszczyźnie osobistej i zawodowej, a także pomaga w stawaniu się coraz lepszym globalnym obywatelem. Korzyści płynące z nauki drugiego języka zdecydowanie przewyższają wysiłek potrzebny do osiągnięcia biegłej znajomości tego języka.