Motywacja do pracy - jak zmotywować pracowników?

Author

Edwin Curi Quevedo

Zmotywowany do pracy zespół jest kluczem do sukcesu firmy. Przekłada się to nie tylko na zadowolenie z pracy, ale również wyniki firmy. Zaangażowany pracownik będzie wyznaczał sobie coraz to nowsze cele i dążył do ich spełnienia, a praca może stać się dla niego pasją. Ale jakie czynniki rzeczywiście motywują pracowników?


Czym jest motywacja do pracy?

Motywacja do pracy to nic innego jak motor napędowy dla pracowników. To ona odpowiada za większe zaangażowanie, dokładność i wyniki. Dlatego tak ważne jest, wspieranie i rozwijanie motywacji do pracy pracowników, ponieważ jest to kluczowy element sukcesu każdej firmy.


Dlaczego motywacja do pracy jest ważna?

Motywacja do pracy ma zasadnicze znaczenie dla rozwoju biznesu i przewagi nad kluczowymi konkurentami. W ciągłym dążeniu za większą liczbą klientów, lepszymi produktami i usługami, szanse organizacji na osiągnięcie celów i prześcignięcie konkurencji wzrastają, w szczególności, gdy nad główną ideą pracuje zmotywowany zespół pracowników. To właśnie brak motywacji do pracy może okazać się głównym wrogiem wielu firm. Odpowiedzialność za utrzymanie zaangażowania na wysokim poziomie spoczywa na managerach i liderach firm, którzy muszą wiedzieć, w jaki sposób motywować do działania swoich pracowników.


5 czynników zwiększających motywację w pracy

Aby zwiększyć motywację do pracy w zespole, warto zastosować kilka praktyk wymienionych poniżej. Dzięki nim pracownicy będą stawiali swoją poprzeczkę coraz wyżej, a to przełoży się na wyniki w pracy.

1. Określ cel pracy

Już zaczynając od procesu rekrutacji na stanowisko w firmie, pracownicy muszą rozumieć cel swojej pracy i jaki ma ona wpływ na organizację. W ten sposób, członkowie zespołu będą wiedzieć, jaką wartość ma ich praca i jak ich codzienne działania przekładają się na zaspokajanie lub rozwiązywanie potrzeb klientów marki. Pomóc w tym może:

 • Przegląd cyklu życia usługi lub produktu.
 • Konsultacje i szkolenia z zespołem.
 • Analiza celów strategicznych firmy.
 • Synchronizacja zmian celów firmy z celami pracowników.

2. Motywacja nie jest taka sama dla wszystkich

Zaczynając od modernizacji wyposażenia firmy za pomocą sprzętu elektronicznego, takiego jak konsole do gier wideo, czy ekspresy do kawy, po wdrażanie premii opartych na wynikach, menedżerowie inwestują czas i pieniądze w możliwe sposoby utrzymania motywacji do pracy.

Niewielu jednak bierze pod uwagę fakt, że każdy członek firmy jest inny, również pod względem czynników motywujących do pracy. Zachęta finansowa może przemawiać do jednego pracownika, podczas gdy inny będzie bardziej zainteresowany ideą posiadania większej ilości wolnego czasu lub bardziej prestiżowego stanowiska.

Przed zastosowaniem konkretnej taktyki motywującej do pracy, konieczne jest przeanalizowanie aspiracji, potrzeb, wieku, zainteresowań, a nawet lokalizacji, czy osobowości zespołów. Umożliwi to znalezienie zachęty lub nagrody, która przyniesie korzyści największej liczbie pracowników, a w efekcie i firmie. Dobrym sposobem do zwiększenia motywacji w pracy, w przypadku różnic wśród pracowników, jest zaproponowanie różnych benefitów z możliwością indywidualnego wyboru najbardziej pasującej opcji.

3. Bądź otwarty na swój zespół

Dezinformacja i plotki to potencjalne zagrożenia dla wzrostu motywacji pracowników w firmie. Brak odpowiedniej komunikacji i feedbacku spowoduje zwątpienie lub zniechęcenie wśród zespołów, pracujących w całkowitej niewiedzy na temat takich kwestii, jak kondycja firmy, wewnętrzne cele i ruchy organizacyjne, czy przyszłość branży, w której pracują.

Bądź otwarty na swój zespół.

Luka informacyjna jest zastępowana plotkami i pogłoskami, które mogą być błędne i tworzyć negatywną atmosferę pracy. Z tego powodu warto pochylić się nad newsletterami, broszurami lub innymi formami informowania pracowników o tym, co dzieje się wewnątrz i na zewnątrz firmy. Pozytywne informacje taki, jak awanse na nowe stanowiska, wzrastający prestiż firmy, docenianie i zauważanie efektów pracy zespołów, mogą zwiększać motywację do pracy.

Aby uniknąć dezinformacji, organizacja musi mieć jasne środki komunikacji, informujące o istotnych aspektach działania firmy:

 • Jej obecności na rynku i opinii wśród klientów.
 • Ważnych wydarzeniach związanych z kapitałem ludzkim, takich jak przyjścia i odejścia pracowników lub awanse na nowe stanowiska.
 • Wpływ czynników zewnętrznych (rząd, społeczności lokalne, konkurencja itp.) na firmę.

4. Zaufanie to podstawa

Kiedy pracownik cieszy się zaufaniem swojego lidera lub kierownika, może wyjść poza sferę swoich codziennych obowiązków i zaproponować pomysły lub rozwiązania sytuacji, które wykraczające poza ich zakres.

Dzięki takiemu zaufaniu pracownik rozwija się z większą zwinnością i proaktywnością. Ponadto, pracownicy otrzymujący na swoje barki odpowiedzialność za własny, nawet mały projekt wykazują się większą motywacją do pracy i starają się spełnić oczekiwania, a przede wszystkim nie zawieść kogoś, kto obdarzył ich zaufaniem.

Zanim jednak do tego dojdzie, warto, by przełożeni działów wyjaśnili, w jakim stopniu pracownik może samodzielnie podejmować decyzje, a kiedy powinien zgłosić się do swojego przełożonego.

5. Przygotuj plan rozwoju dla każdego stanowiska

Wiedza o tym, jak bardzo można się rozwinąć w firmie i jakie korzyści można osiągnąć w dłuższej perspektywie, jest jednym z najskuteczniejszych sposobów motywowania się w pracy.

Plan rozwoju jest ważnym kamieniem milowym dla firm, aby pokazać, że zależy im na budowaniu ścieżki zawodowej z pracownikami i wyznaczaniu sposobu działania, aby osiągnąć indywidualne cele. Wyznaczenie celu do realizacji i zaoferowanie nagrody za jego zdobycie może pozytywnie wzmacniać motywację do pracy.

Zwizualizowanie nagród i tytułów związanych z lepszym stanowiskiem pomaga członkom zespołu znaleźć konkretny cel do zrealizowania w życiu zawodowym i szukać sposobów na jego osiągnięcie. Codzienne zadania nabiorą większego znaczenia, ponieważ będziesz je teraz postrzegać jako część strategicznego planu rozwoju.

Przygotuj plan rozwoju dla każdego stanowiska.

Pozostałe, istotne czynniki motywujące pracownika:

 • Przyjemna atmosfera w pracy.
 • Poczucie stabilizacji i bezpieczeństwa (np. umowa o pracę na czas nieokreślony).
 • Pozytywny feedback.
 • Kwestie finansowe.
 • Klarowny podział obowiązków.
 • Dodatkowe szkolenia.
 • Benefity (np. zniżki na zakupy spożywcze).
 • Poczucie niezależności.
 • Elastyczne godziny pracy lub praca zdalna.

Firmy, które przeznaczają część swoich zasobów na motywację w pracy, inwestują w rozwój organizacji i uzyskiwanie dobrych wyników. W dłuższej perspektywie przynosi to korzyści dla samej marki i utrzymuje ją na pozycji lidera w branży.

Jednym ze sposobów na osiągnięcie tego celu jest skorzystanie ze wsparcia Berlitz. Jesteśmy szkołą językową oferującą wysokiej jakości kursy w różnych trybach, zaprojektowane z myślą o potrzebach firm i ich zespołów pracowniczych. Zaoferuj swoim pracownikom benefit, który pozwoli im na płynniejszą komunikację w języku obcym, a przede wszystkim zdobycie pewności siebie w mówieniu, zwiększając ich satysfakcję i w efekcie motywację do pracy.

Utrzymywanie motywacji wśród pracowników firmy jest niezwykle ważne, ponieważ to właśnie oni ją tworzą, a jej wpływ na działalność organizacji jest kluczowy dla sprawnego funkcjonowania.


Podsumowanie

Motywacja do pracy jest jednym z najważniejszych czynników funkcjonowania firmy. Zaangażowany w pracę zespół jest mniej podatny na wypalenie zawodowe i dąży do poprawienia wyników. Pamiętać należy jednak o tym, że nie wszystkie motywatory do pracy zadziałają na każdego pracownika, dlatego warto mieć wachlarz benefitów, który można zaoferować w oparciu o indywidualne potrzeby każdego pracownika.