Present simple - Podstawa mówienia po angielsku

Author

Berlitz

Wszystkie języki używają czasowników do wyrażania czynności jednego lub więcej podmiotów. Czy to w liczbie pojedynczej czy mnogiej, zwykle towarzyszy im czasownik odmieniany w czasie przeszłym, teraźniejszym lub przyszłym. Jeśli więc chcesz poprawić swoje umiejętności zawodowe lub osobiste, ucząc się języka angielskiego, musisz wiedzieć, jak używać elementów składających się na zdania i jakie reguły gramatyczne nimi rządzą.

Jednym z elementów języka angielskiego jest present simple lub simple present.

Czasu present simple używa się, aby opisać nawyki i rutyny, emocje, fakty i czynności lub sytuacje, które się powtarzają. Używa się go również, aby im zaprzeczyć lub o nie zapytać.

Ponadto, jest przydatny do mówienia o zaplanowanych działaniach.

Ze względu na swoje znaczenie w języku, present simple jest jedną z pierwszych struktur, które musimy poznać, jeśli chcemy skutecznie nauczyć się angielskiego.

nc-TuTeQ.jpeg

Jak używać czasu present simple

Istnieją trzy tryby: twierdzący, przeczący i pytający. Ich struktura jest następująca:

TypBudowaPrzykładTłumaczenie
TwierdzącyPodmiot + czasownikI walkSpaceruję.
PrzeczącyPodmiot + do/does not + czasownikI don´t walkNie spaceruję.
Pytającydo/does + podmiot + czasownikDo you walk?Czy ty spacerujesz?

Używa się go w następujących sytuacjach:

 • Podawanie instrukcji lub wskazówek:
  You drive 200 meters and then turn left

  Jedź 200 metrów, a następnie skręć w lewo.
 • Mówienie o zaplanowanych wydarzeniach, które mają dopiero nastąpić:
  The movie starts at 10 o´clock.

  Film zaczyna się o godzinie 10.
 • Do wskazywania przyszłych wydarzeń służą spójniki after, when, until i as soon as:
  I will call after the summer.

  Zadzwonię po wakacjach.
 • Wyrażanie nawyków i rutyny:
  I drink water every morning.

  Codziennie rano piję wodę.
 • Mówienie o faktach:
  Mexico is in America.

  Meksyk znajduje się w Ameryce.
 • Dla powtarzających się wydarzeń:
  The Olympic Games are every four years.

  Igrzyska Olimpijskie odbywają się co cztery lata.

Zasady, o których należy pamiętać używając present simple:

 • Czasowniki dla trzeciej osoby liczby pojedynczej w formie twierdzącej mają na końcu literę -s. Wyjątkiem jest forma przecząca lub pytająca.
 • She dances.
  Ona tańczy.
 • Również w trzeciej osobie, w przypadku czasowników z końcówką -y, zmienia się na -i plus -es.
 • She cries.
  Ona płacze.
 • Wyjątkiem jest sytuacja, kiedy -y jest poprzedzone samogłoską. W takim przypadku dodawane jest tylko -s.
 • He pays.
  On płaci.
 • W przypadku przeczenia lub pytania użyj do / does, a następnie czasownika bezokolicznikowego. Does i does not dla osób trzecich i do / do not dla pozostałych.

 • Does he jump?

  Czy on skacze?

  He doesn´t jump
  On nie skacze.

  Do you sing?
  Czy ty śpiewasz?

  You don´t sing.
  Ty nie śpiewasz.

Jeśli rozszerzymy nieco ten przykład o 3 formy present simple, wygląda to następująco:

TwierdzącyPrzeczącyPytający
I talkI don’t talkDo I talk?
You talkYou don’t talkDo you talk?
He talksHe doesn’t talkDoes he talk?
She talksShe doesn’t talkDoes she talk?
It talksIt doesn’t talkDoes it talk?
We talkWe don’t talkDo we talk?
They talkThey don’t talkDo they talk?

 • Pozostając przy temacie trzeciej osoby, jeśli czasownik kończy się na -ss, -sh, -ch lub -x, dodaje się końcówkę -es.

  She pushes.
  Ona naciska.

  It mixes.

  Miesza.

Ostatnią wskazówką, na którą powinieneś zwrócić szczególną uwagę, jest to, aby nie mylić czasu present simple z czasem present continuous. 

 • Czasu present continuous używa się do opisania czynności, która ma miejsce dokładnie w momencie, kiedy piszesz lub mówisz.

  I´m reading a blog post.
  Czytam wpis na blogu.